Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Haavisto deltar i Bryssel i en internationell konferens om Venezuelas humanitära läge

Dela

Den 28–29 oktober ska utrikesminister Pekka Haavisto delta i den internationella konferensen ”International Solidarity Conference on the Venezuelan Refugee and Migrant Crisis”, som arrangeras i Bryssel av EU och FN.

Konferensen har som mål att öka medvetenheten om den humanitära krisen i Venezuela och om migrationens effekter i området samt att finna lösningar på läget genom att samordna det internationella samarbetet. Utöver EU:s utrikesministrar har länder i Latinamerika och Västindien, internationella organisationer, frivilligorganisationer som är verksamma i området, internationella finansinstitut och aktörer från den privata sektorn bjudits in till konferensen.

Det humanitära läget i Venezuela är kritiskt, och effekterna av den omfattande migrationen till följd av krisen skapar instabilitet i hela Latinamerika. Krisen har dragit ut på tiden oskäligt mycket och lett till en situation där enligt FN:s beräkning över sju miljoner venezuelaner är i behov av humanitärt bistånd.

"Det internationella samfundet måste snabbt finna lösningar som underlättar läget. Att samordna samarbetet, vilket denna konferens strävar efter, är av central betydelse. Finland stöder EU:s samordning av det humanitära biståndet och alla insatser att finna en fredlig och demokratisk lösning på den bakomliggande politiska krisen”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Sedan 2014 har cirka 4,5 miljoner venezuelaner flytt landet. Enligt FN:s bedömning har venezuelanerna flytt till över 20 olika länder, vilket betyder att migrationen har omfattande följder. Det största trycket riktas mot Venezuelas grannland Colombia, där antalet venezuelaner redan överstiger 1,4 miljoner. I Europa har de överlägset flesta venezuelanerna kommit till Spanien.

”Migrationskrisen i Venezuela återspeglas också i Europa. Under årets första hälft var venezuelanerna den näst största gruppen av asylsökande som kom till EU. Därför bör också vi fästa uppmärksamhet vid krisen och orsakerna bakom den”, säger minister Haavisto.

Vid konferensen har utrikesminister Haavisto tillfälle att få förstahandsinformation om läget i Venezuela och krisens följder i området samt att diskutera med utrikesministrarna från länder i området.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725, och ambassadråd Anu Vuori-Kiikeri, enhetschef för enheten för Latinamerika och Karibien, tfn +358 50 462 4135.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Haavisto deltar i ministermöte om förintelsen och utrikesrådets möte i Bryssel17.1.2020 16:11:28 EETTiedote

Utrikesminister Haavisto åker till Bryssel för att den 19 januari företräda Finland vid ett ministermöte ordnat av organisationen International Holocaust Remembrance Alliance, som arbetar för att vårda minnet av förintelsen. Följande dag deltar han i EU:s utrikesråd. Frågor som kommer att behandlas i utrikesrådet är läget i Sahel och klimatdiplomati.

MFA: Travelling abroad? Remember to use the Foreign Ministry’s services for peace of mind17.1.2020 09:59:05 EETPress release

When Finns travel abroad, the majority of trips go according to plan. In 2019, approximately 251,000 people registered their travel details at matkustusilmoitus.fi, a service maintained by the Ministry for Foreign Affairs. The most common travel destinations registered were Spain, Thailand and Turkey. In the event of a crisis situation of some kind, the Ministry sends information and guidance to those who had submitted travel details indicating they could be in the area affected. In 2019, there were 142 such crisis situations, most of which involved natural disasters.

UM: Du kan resa till världens ände – men kom ihåg utrikesministeriets tjänster för tryggare resor17.1.2020 09:58:50 EETTiedote

Största delen av finländarnas utlandsresor går enligt planerna. Nästan 251 000 resenärer gjorde en reseanmälan till utrikesministeriet 2019. Flest anmälningar gjordes om resor till Spanien, Thailand och Turkiet. Genom systemet för reseanmälningar sände utrikesministeriet ut information och anvisningar i samband med 142 krissituationer, varav de flesta var olika extrema väderfenomen.

UM: Matkaa maailman ääriin – muista ulkoministeriön palvelut turvallisempaan matkailuun17.1.2020 09:58:39 EETTiedote

Valtaosa suomalaisten matkoista ympäri maailman sujuu suunnitelmien mukaan. Lähes 251 000 matkailijaa teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen vuonna 2019. Eniten ilmoituksia tehtiin Espanjaan, Thaimaahan ja Turkkiin. Matkustusilmoitusjärjestelmän kautta lähetettiin ilmoituksen tehneille tietoja ja toimintaohjeita 142 kriisitilanteessa, joista valtaosa liittyi luonnonmullistuksiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum