Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesminister Soini till utrikesrådet i Bryssel

Dela

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 13–14 maj. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På mötets dagordning står det aktuella läget i Libyen och Sahel.

Diskussionen om Libyen handlar om läget i landet som försämrats ytterligare sedan general Haftar inledde en militär operation den 4 april för att inta Tripoli. Det som sker i Libyen har en direkt inverkan på Europa eftersom det kaotiska läget gynnar terrororganisationer och nätverk av människohandlare och smugglare, som bedriver verksamhet över gränserna.

Finland framhåller vikten av att EU enhälligt ger sitt stöd till den FN-ledda politiska processen och Libyens samlingsregering. EU bör vädja om att krigshandlingarna ska upphöra så att den humanitära situationen kan förbättras.

Diskussionen om läget i Sahel förs under ett gemensamt möte med EU:s försvarsministrar och ministerkolleger från Sahels G5-länder (Mauretanien, Burkina Faso, Tchad, Mali och Niger). Det förekommer flera olika utvecklings- och säkerhetsproblem i Sahel, och även denna region har en omedelbar inverkan på Europas säkerhet. Finland anser det viktigt att G5-länderna engagerar sig kraftigare i att själva bära ansvaret för att stabilisera regionen, så att konflikten inte sprider sig till grannländerna.

Östliga partnerskapet tio år

I samband med utrikesrådets möte firas också det östliga partnerskapets tioårsjubileum i Bryssel. Utrikesminister Soini deltar i partnerskapets utrikesministermöte där man ska diskutera vilka resultat som uppnåtts hittills och partnerskapets framtid. Utrikesminister Soini håller också slutanförandet under en högnivåkonferens som uppmärksammar partnerskapets tioårsjubileum.

Det östliga partnerskapet inrättades under ett toppmöte i Prag 2009, efter kriget i Georgien, för att främja stabilitet, välstånd och säkerhet i EU:s östra grannskap. Partnerländerna är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Alla partnerländerna har genomfört reformer. Utvecklingen har emellertid inte varit jämn. De största problemen har att göra med rättsstatsutvecklingen, korruption, de mänskliga rättigheterna, civilsamhället och mediernas oberoende.

Med hjälp av partnerskapet har det emellertid gjorts betydande framsteg. Några exempel på konkreta resultat är att resande och studentutbyte underlättats, energieffektiviteten har förbättrats, det ekonomiska samarbetet har blivit tätare och att man satsat på utbildning. I fortsättningen kommer också miljön och klimatförändringar, ungdomar, digitalisering och motverkan av hybridhot att vara viktiga samarbetsområden.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesminister Soinis diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 518, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780, Ari Heikkinen, utrikesråd (östliga partnerskapet), tfn +358 295 351 390

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum