Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet genomför försonings- och fredsfrämjande kommunikation i Irak och Afghanistan

Dela

Utrikesministeriet planerar och genomför kommunikation som främjar försoning och fredsutveckling i Irak och Afghanistan. Kommunikationen riktar sig särskilt till unga och syftar till att stärka de ungas tro på sina möjligheter att påverka samhället.

Kommunikationen bottnar i mångfasetterade mål som har en koppling till migration. Syftet är att erbjuda korrekt information om asylsökande, människosmuggling, återvändande och andra frågor med anknytning till migration. Genom sin försonings- och fredsfrämjande kommunikation strävar utrikesministeriet särskilt efter att påverka de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration, till exempel utslagningen av unga, hatretorik, våldsam radikalisering och terrorism.

”Vi hoppas att vår kommunikation till exempel i Irak också återspeglas i Europa och har en positiv inverkan på de aktuella frågorna i Finland. Aktuella frågor med tanke på Irak är till exempel utvecklandet av ett fungerande system för återsändande av irakier som fått avslag på sin asylansökan och återöppnandet av ambassaden i Bagdad”, berättar aktualitetskommunikationens enhetschef Vesa Häkkinen.

Utrikesministeriet genomför migrationskommunikation i samarbete med bland annat inrikesministeriet och Migrationsverket med ett årligt anslag som riksdagen anvisar. Det viktigaste syftet med migrationskommunikationen är att öka kunskapen om Finland och minska antalet ogrundade asylansökningar i Finland.

De ungas roll som kommunikatörer och målgrupp framhävs

En betydande del av Iraks och Afghanistans befolkning är barn och unga. I båda länderna är cirka 40 procent av befolkningen under 14 år och uppskattningsvis 60 procent under 25 år. Det är således logiskt nödvändigt att ungdomar deltar i att bygga upp samhället. I instabila länder innebär detta att ungdomarna ges möjlighet att delta i sitt lands stabilisering och fredsutveckling.

Målet för i år är att bilda en grupp av unga fredsambassadörer för att sedan genom gruppen kunna rikta kommunikationen till den lokala omgivningen. Idén om fredsambassadörer och utvidgandet av projektet till Afghanistan medför nya perspektiv. Utrikesministeriets kommunikationsprojekt genomförs av reklambyrån Måndag, som har erfarenhet av samhällskommunikation, fredsteman och arbete med unga.

”Under projektet försöker vi få en uppfattning om vilka möjligheter ungdomar har att bedriva fredsarbete i sitt eget liv och sin egen omgivning. Vi vill dessutom närma irakiska och finländska ungdomars tankar och erfarenheter om sina påverkansmöjligheter”, berättar Arto Sivonen från Måndag.

Inom ramen för fjolårets kommunikationsprojekt fick unga irakier bland annat delta i workshoppar och videoprojekt som sporrade till fredsdialog. Det var Diakoniyrkeshögskolan som ansvarade för projektet, vilket gav även finländska högskolestuderande möjlighet att delta. Tidigare har utrikesministeriet genomfört kommunikation för att främja fred och förebygga våldsam radikalisering i Somalia, där journalisten Wali Hashi filmade en dokumentärserie mot terrorism som var riktad till ungdomar.

Ytterligare information:

Rim Mezian, kommunikationsplanerare, enheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 351 905
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

​​​​​​​

Nyckelord

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet förlänger sitt avtal med Nödcentralsverket – det konsulära jourcentret hjälper resenärer i nöd27.5.2020 14:32:14 EESTTiedote

I april undertecknade utrikesministeriet och Nödcentralsverket ett avtal om att fortsätta utrikesministeriets jourcentralsverksamhet som en tjänst som produceras av Nödcentralsverket. Sedan den 1 augusti 2018 har Nödcentralsverket skött utrikesministeriets jourcenter utifrån ett avtal mellan myndigheterna. Jourcentrets verksamhet är en del av utrikesministeriets tjänster för resenärer i enlighet med lagen om konsulära tjänster och den samhälleliga säkerhetsstrategin.

MFA: Agreement extended between the Ministry for Foreign Affairs and the Emergency Response Centre Agency – Foreign Ministry’s Consular Service Centre assists travellers in emergencies27.5.2020 14:28:35 EESTPress release

In April, the Ministry for Foreign Affairs and the Emergency Response Centre Agency signed an agreement, according to which the Emergency Response Centre Agency will continue to provide the Foreign Ministry’s round-the-clock services for Finnish citizens. Based on an agreement between the Ministry and the Emergency Response Centre Agency, the Agency has been responsible for the Ministry’s 24/7 consular services for Finnish citizens in difficulties abroad since 1 August 2018. The function is a part of the Foreign Ministry’s services for travellers as provided for in the Consular Services Act and the Security Strategy for Society.

UM jatkaa sopimusta Hätäkeskuslaitoksen kanssa – ulkoministeriön päivystyskeskus auttaa matkailijoita hätätilanteissa27.5.2020 14:25:57 EESTTiedote

Ulkoministeriö ja Hätäkeskuslaitos allekirjoittivat huhtikuussa jatkosopimuksen ulkoministeriön päivystyskeskustoiminnan jatkumisesta Hätäkeskuslaitoksen tuottamana palveluna. Hätäkeskuslaitos on 1.8.2018 lähtien vastannut ulkoministeriön päivystyskeskuksen toiminnasta virastojen väliseen sopimukseen pohjautuen. Toiminto on osa ulkoministeriön palvelua matkailijoille konsulipalvelulain ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum