Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet har undersökt åsikterna om de konsulära tjänsterna och resetjänsterna ‒ över hälften av kunderna nöjda

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 177/2017
12.10.2017

Utrikesministeriet har undersökt åsikterna om de konsulära tjänsterna och resetjänsterna ‒ över hälften av kunderna nöjda

Vid Finlands ambassader och konsulat registrerades kring 55 000 konsulära tjänster under 2016. Utrikesministeriet har låtit utföra en enkät om sina konsulära tjänster och tjänster för resenärer och fick 359 svar. Av dem som svarade var lite över 60 procent kvinnor och de flesta var mellan 25 och 64 år.

De som svarade på enkäten är ganska eller mycket nöjda bland annat med den smidiga kontakten, den sakkunniga, sakliga och vänliga servicen, hur snabbt ärenden hanteras, anvisningarnas begriplighet och hur man får tag på servicepersonalen. Enkäten visar att hela organisationen måste utvecklas för att ge en enhetligare serviceupplevelse. Också i framtiden ska både utrikesministeriet, ambassaderna och konsulaten satsa på kundservice som är av jämn kvalitet, vänlig och lättillgänglig.

Vitsordet för det allmänna intrycket var 3,8 på en skala från ett till fem, och 66 procent av de som svarade var mycket eller ganska nöjda med den service de hade fått. Man kunde ge ett skolvitsord åt utrikesministeriets konsulära tjänster och tjänster för resenärer. Medeltalet blev 8,1, vilket kan anses vara ett gott vitsord.

Bland dem som svarade på enkäten var de vanligaste orsakerna till kontakten med utrikesförvaltningen:

• ansökan om pass utomlands (36,7 procent)
• resesäkerhet / reseanmälan (31,2 procent)
• legalisering av handlingar / notarietjänster (13,8 procent).

Utrikesministeriets jourcenter betjänar dygnet runt

I enkäten kartlades också hur väl allmänheten känner till de fyra R:en i utrikesministeriets resesäkerhetstjänster (resemeddelandet, reseanmälan, resehandlingar och reseförsäkring). Av alla dem som svarade uppgav 68,7 procent att de gjort en reseanmälan före en resa. Nästan lika många, 66 procent, hade läst resemeddelandet om mållandet.

Nästan hälften, 47,8 procent, uppgav att de oftast ordnar sina utlandsresor själva och närmare hälften, 41,3 procent, uppgav att de är bosatta utomlands.

Åren 2015 och 2016 flyttades den konsulära jourverksamheten vid ambassaderna och konsulaten till ett jourcenter som inrättades i Helsingfors. Utrikesministeriets jourcenter betjänar dygnet runt. Förra året tog centret emot flera tusen samtal. Av dem som svarade på enkäten hade emellertid endast 5,2 procent (18 personer) varit i kontakt med utrikesministeriets konsulära jourcenter. Utrikesministeriet bemödar sig om att öka kunskapen om jourcentrets tjänster.

Enkäten stödde också intrycket att det fortfarande finns många tjänster som allmänheten felaktigt tror att utrikesministeriet ansvarar för genom någon underlydande myndighet, till exempel andra länders inresebestämmelser. Om man söker information om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i ett annat land ska man vända sig till landets egna myndigheter, till exempel landets ambassad i Finland.

Fortsatt satsning på resesäkerheten

Utrikesministeriets enkät om synen på de konsulära tjänsterna och resetjänster utfördes i juli och augusti. Avsikten med användarenkäten var att ge användarna en möjlighet att bedöma den kundbetjäning de fått vid ministeriet eller någon av Finlands ambassader eller konsulat i utlandet, och att undersöka i vilken utsträckning allmänheten känner till de tjänster som utrikesministeriet erbjuder när det gäller resesäkerhet. Samtidigt mättes det hur väl kommunikationen om resesäkerhet har lyckats och utvecklingsbehoven kartlades.

Det har gått nästan tio år sedan den senaste kundenkäten. Under dessa tio år har de konsulära tjänsternas och kristjänsternas uppgiftsfält märkbart utökats och blivit mångsidigare. Finländarna gör årligen tio miljoner utlandsresor. I takt med att resandet ökar har också utrikeministeriets kundkontakter ökat i antal och ärendena är mera invecklade än tidigare.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att bistå vid anhållande eller häktning utomlands, att hjälpa personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka utomlands och att bevilja provisoriska resehandlingar.

Ytterligare information: Juha Savolainen, tfn +358 295 351 508

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Foreign Minister Soini to Strasbourg11.12.2017 14:29Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 221/201711 December 2017 Foreign Minister Soini to Strasbourg Minister for Foreign Affairs Timo Soini will visit the European Parliament and the Council of Europe in Strasbourg from 12 to 13 December. During his visit to the European Parliament, Soini will meet President of the European Parliament Antonio Tajani and Chair of the European Parliament Foreign Affairs Committee David McAllister. The topics of discussion during the meetings will be Europe’s future, the UK leaving the EU, and topical foreign policy questions. Additionally, the visit aims to set in motion the preparations for Finland’s next Presidency of the EU to the extent that the relations with the European Parliament are concerned. The programme of the visit also includes meetings with Finnish Members of the European Parliament and with Finnish public servants working there. At the Council of Europe, the Foreign Minister will have meetings with Se

UM: Utrikesminister Soini till Strasbourg11.12.2017 14:29Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 221/201711.12.2017 Utrikesminister Soini till Strasbourg Utrikesminister Timo Soini reser till Strasbourg den 12–13 december för att avlägga besök vid Europaparlamentet och Europarådet. I Europaparlamentet träffar minister Soini parlamentets talman Antonio Tajani och ordföranden för utskottet för utrikesfrågor David McAllister. Besökets huvudteman är Europas framtid, Storbritanniens EU-utträde och aktuella utrikespolitiska frågor. Besöket är också ett led i förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap med tanke på relationen till Europaparlamentet. I utrikesministerns program ingår möten med finländska parlamentsledamöter och tjänstemän vid parlamentet. Vid Europarådet träffar minister Soini generalsekreterare Thorbjørn Jagland, kommissionären för de mänskliga rättigheterna Nils Muižnieks och andra representanter för organisationen. Minister Soini har också ett möte med ordföranden för Europeiska domstolen för de mä

UM: Ulkoministeri Soini Strasbourgiin11.12.2017 14:29Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 221/201711.12.2017 Ulkoministeri Soini Strasbourgiin Ulkoministeri Timo Soini vierailee Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa Strasbourgissa 12.-13. joulukuuta. Euroopan parlamentissa Soini tapaa parlamentin puhemies Antonio Tajanin sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisterin. Tapaamisten aiheita ovat Euroopan tulevaisuus, Iso-Britannian EU-ero sekä ajankohtaiset ulkopoliittiset kysymykset. Vierailun tavoitteena on lisäksi käynnistää Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden valmistelutyö Euroopan parlamentin suhteiden hoitamisen osalta. Ohjelmaan kuuluu myös tapaamisia suomalaisten europarlamentaarikkojen ja parlamentissa työskentelevien virkamiesten kanssa. Euroopan neuvostossa ulkoministeri tapaa pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin sekä ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieksin ja muita järjestön korkea-arvoisia edustajia. Ministerillä on tapaaminen myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentin Guido Raimond

UM: Anna Laine lehdistövirkamieheksi Pietariin11.12.2017 12:52Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 220/201711.12.2017 Anna Laine lehdistövirkamieheksi Pietariin Ulkoministeriö on nimittänyt Anna Laineen Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamieheksi 29. tammikuuta 2018 lähtien. Tehtävä on määräaikainen, 7.1.2021 saakka. Anna Laine siirtyy ulkoministeriöön Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien vastuualueinaan kulttuuri ja Suomi 100 -juhlavuoden hankkeet. Laineella on monipuolinen, useiden kansainvälistenkin hankkeiden kartuttama kulttuurialan kokemus. Lisäksi hän on toiminut aiemmin vuosia toimittajana sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa.  Anna Laineen kontaktiverkosto on kattava, ja hän tuntee hyvin sekä suomalaista ja venäläistä yhteiskuntaa. Koulutukseltaan Laine on medianomi AMK.                   Lehdistövirkamies vaikuttaa viestinnän, maakuvatyön ja kulttuurin keinoin Suomen tavoitteiden edistämiseen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä. Päätehtäviin kuuluvat S

UM: Anna Laine pressattaché i Sankt Petersburg11.12.2017 12:51Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 220/201711.12.2017 Anna Laine pressattaché i Sankt Petersburg Utrikesministeriet har utnämnt Anna Laine till pressattaché vid Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg från och med den 29 januari 2018. Det är en tidsbunden anställning till den 7 januari 2021. Anne Laine övergår till utrikesministeriet från uppdraget som programdirektör vid Finlands institut i Estland, där hon arbetat sedan 2016 med kultur och projekt i anslutning till Finlands 100-årsjubileum. Laine har mångsidiga erfarenheter av kulturbranschen, bland annat genom flera internationella projekt. Hon har också tidigare arbetat länge som journalist vid tidningar, i radio och teve. Anna Laine har ett omfattande kontaktnätverk och hon känner väl både det finska och det ryska samhället. Laine är utbildad till medianom (YH). Pressattachén främjar Finlands intressen bland centrala målgrupper i Sankt Petersburg och nordvästra Ryssland med hjälp av kommunikatio

MFA: Anna Laine appointed as Press Officer in St Petersburg11.12.2017 12:51Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 220/201711 December 2017 Anna Laine appointed as Press Officer in St Petersburg The Ministry for Foreign Affairs has appointed Anna Laine to serve as Press Officer at Finland’s Consulate General in St Petersburg starting on 29 January 2018. The post will be a fixed-term appointment ending on 7 January 2021. Anna Laine will transfer to the Foreign Ministry from the Finnish Institute in Estonia, where she has been Programme Officer since 2016. Her responsibilities have included culture and projects related to Finland 100 projects. Laine has wide experience of cultural contexts, gained also from participation in international projects. She has also worked for the press, radio and television.  She has a comprehensive network of contacts and a good knowledge of both Finnish and Russian societies. She holds a Bachelor of Culture and Arts degree from a University of Applied Sciences.                   The Press Officer

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme