Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet och Europaforum i Åbo fördjupar sitt samarbete

Dela

Utrikesministeriet och föreningen Europaforum i Åbo rf har kommit överens om ett mer långvarigt partnerskap där utrikesministeriet stöder evenemanget Europaforum 2021–2023. Partnernas gemensamma mål är att främja en högklassig, mångsidig och intressant debatt om EU.

"Samarbetsavtalet mellan utrikesministeriet och Europaforum är av stor betydelse för hela den finländska EU-debatten. Avtalet gör att vi kan säkerställa högklassiga talare, det stärker våra gemensamma nätverk och föreningen Europaforum", säger ordföranden för Europaforum i Åbo rf, politices doktor Anders Blom.

"I årets Europaforum deltar representanter för alla centrala EU-aktörer, från statsrådet till Europeiska centralbanken, från arbetsmarknadsorganisationer till högskolor och från civilsamhället och intresseorganisationer till riksdagen och Europaparlamentet. Europaforumet bidrar också på ett betydande sätt till den pågående konferensen om Europas framtid", säger Blom.

"Utrikesministeriet har deltagit i Europaforum i Åbo sedan första det ordnades. Såväl ministrar som ministeriets Europainformation har deltagit. Vi ville emellertid skapa ett mer bestående partnerskap. Finland behöver en kontinuerlig diskussion om Europa. Jag tror att vi bland annat via vårt omfattande ambassadnätverk kan bidra till forumet med intressanta talare och infallsvinklar från såväl EU-länderna som andra länder", säger understatssekreterare Nina Vaskunlahti från utrikesministeriet.

Årets Europaforum ordnas i Åbo den 25–27 augusti 2021.

Europaforumets webbplats: www.europeforum.fi

Ytterligare information:

Nina Vaskunlahti, utrikesministeriets understatssekreterare för externa ekonomiska relationer, tfn +358 50 433 7452, e-post nina.vaskunlahti@formin.fi

Anders Blom, politices doktor, ordförande, Europaforum i Åbo rf, tfn 0400 523 409, e-post andblo@utu.fi

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Ministry for Foreign Affairs strengthens the network of Finland's missions abroad and invests in measures promoting the availability of skilled labour27.9.2021 12:20:30 EEST | Press release

The Government proposes EUR 1.3 billion in appropriations for the Ministry for Foreign Affairs. The promotion of human rights, the rule of law, democracy, peace, freedom, tolerance and equality in all international activities forms the central element of the value base on which Finland’s foreign and security policy rests. The budget proposal lays special emphasis on measures that strengthen the network of Finland’s missions abroad and support the availability of labour, participation in international crisis management, conflict prevention and mediation, and development cooperation.

UM: Utrikesministeriet stärker utrikesrepresentationen och underlättar tillgången till kompetent arbetskraft27.9.2021 12:20:14 EEST | Tiedote

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på totalt 1,3 miljarder euro. Den centrala värdegrunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik består i att främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställdhet i all internationell verksamhet. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på att stärka Finlands utrikesrepresentation och stödja tillgången på arbetskraft, på internationell krishantering, konfliktförebyggande, fredsmedling och utvecklingssamarbete.

UM: Ulkoministeriö vahvistaa edustustoverkkoaan ja panostaa osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin toimiin27.9.2021 12:19:52 EEST | Tiedote

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 1,3 mrd. euron määrärahoja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Talousarvioesityksessä painottuvat Suomen edustustoverkon vahvistaminen ja työvoiman saatavuuden tukeminen, osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, konfliktinestoon ja rauhanvälitykseen sekä kehitysyhteistyö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum