Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriets viktigaste funktioner tryggas – tilläggssatsningar på utvecklingssamarbete och exportfrämjande

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 144/2017
31.8.2017

Utrikesministeriets viktigaste funktioner tryggas – tilläggssatsningar på utvecklingssamarbete och exportfrämjande

Utrikesministeriets resurser tryggades i budgetförhandlingarna. Ministeriets omkostnader är totalt 218,14 miljoner euro 2018. Regeringen beslutade öka anslagen för utvecklingssamarbete och exportfrämjande.

Ökningarna riktas till att åtgärda migrationens bakomliggande orsaker och flaskhalsarna i Finlands export. Utvecklingssamarbetet får 9,5 miljoner euro mer nästa år. Av detta riktas 2 miljoner euro till partnerskapsprogrammen som tjänar både finländska företags internationalisering och utvecklandet av den privata sektorn i utvecklingsländer. Krishanteringen får totalt 52,56 miljoner euro. Krishantering är en del av arbetet för övergripande stabilitet och säkerhet, vilket också har en inverkan på migrationen. Genom anslaget tryggas deltagande som planerat i alla redan fastställda insatser år 2018.

”Migrationen kan inte hanteras på ett hållbart sätt innan det finns hopp om en bättre framtid i ursprungsländerna. Därför satsar vi mer dels på att skapa arbetstillfällen och dels på att stärka kvinnornas ställning i Afrika och Mellanöstern”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Regeringen höjer anslagen för utvecklingssamarbete med Afrika och Mellanöstern med 5 miljoner euro. Tilläggsanslagen riktas till byggandet av hållbara samhällen i migrationens ursprungsregioner i Afrika och Mellanöstern, med betoning på kvinnors och flickors ställning.

Regeringen verkar aktivt för att FN:s innovationscampus ska placeras i Finland och förbereder sig på att stödja centrets verksamhet 2018–2020 med 2,5 miljoner euro årligen. Syftet med centret är att innovationer som utnyttjar ny teknik ska tas i bruk snabbare i FN:s arbete. Centrets fokus ska ligga på utbildning, hälsa, cirkulär ekonomi och cleantech, fred och säkerhet.

”Nu är det nära att FN:s globala innovationscampus placeras i Otnäs i Esbo. Det skulle erbjuda en fin möjlighet att öppna dörrarna för våra nya teknikföretag till FN:s jätteupphandlingar och att stödja utnyttjandet av effektiva metoder i FN”, framhåller Mykkänen.

Regeringen stärker partnerskapsprogrammet Finnpartnership och innovationsprogrammet Beam med två miljoner euro för att stödja hållbar ekonomisk tillväxt. Genom programmen stöds finländska företags, högskolors och organisationers partnerskap i utvecklingsländer.

På grund av det växande antalet företagsresor och privata resor från Kina effektiveras beviljandet av visum genom att införa platsoberoende behandling av visumansökningar också i Kina. Regeringen höjer anslagen för att effektivera utrikesministeriets tjänster för exportfrämjande med 1,5 miljoner euro.

”I och med Business Finland-reformen stärks ambassadörernas roll som landchefer för exportfrämjandet. Samtidigt hjälper vi särskilt finländska företag att komma med i internationella utvecklingsfinansiärers projekt på de snabbt växande marknaderna”, konstaterar utrikesminister Timo Soini och minister Mykkänen.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923, och Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Trade Agreement between the EU and Canada CETA enters into force20.9.2017 15:16Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 161/201720 September 2017 Trade Agreement between the EU and Canada CETA enters into force The provisional application of the Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) between the EU and Canada starts on 21 September 2017. Finnish companies will be able to take advantage of the Agreement in their trade with Canada. CETA will eliminate tariffs on all industrial products either immediately or within a transition period of no longer than seven years. The changes will become effective immediately when the provisional application starts. European exporters to Canada need to register to benefit from the preferential tariff treatment under CETA. “Finnish companies will stand to benefit from CETA because it eliminates tariffs and opens up the Canadian services market. I will be visiting Canada in October together with a Finnish business delegation, and I have high expectations for increased trade between our countri

UM: Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada träder i kraft20.9.2017 14:56Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 161/201720.9.2017 Handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada träder i kraft Den provisoriska tillämpningen av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) börjar den 21 september 2017. Från och med den dagen kan finländska företag dra nytta av avtalet i sin handel med Kanada. CETA-avtalet avskaffar tullarna för samtliga industrivaror, antingen omedelbart eller under en sju års övergångsperiod. Ändringarna träder i kraft genast när den provisoriska tillämpningen av avtalet inleds. För att europeiska exportörer ska kunna dra nytta av tullförmånerna måste de registrera sig. "Finländska företag har konkret nytta av CETA-avtalet, till exempel av att tullavgifterna avskaffas och marknaden för tjänsteupphandling öppnas. I oktober reser jag med en finländsk företagsdelegation till Kanada och förväntningarna på hur handeln mellan våra länder kan utvecklas är höga. Avta

UM: EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astuu voimaan20.9.2017 14:34Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 161/201720.9.2017 EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astuu voimaan EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen CETA:n (Comprehensive Economic and Trade Agreement) väliaikainen soveltaminen alkaa 21.9.2017. Suomalaisyritykset pääsevät tästä lähtien hyödyntämään sopimusta Kanadan kaupassa. Sopimus poistaa tullit kaikilta teollisuustuotteilta joko saman tien tai enintään seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa. Jotta eurooppalainen viejä voi saada tullietuudet hyväkseen Kanadassa, sen tulee rekisteröityä. "Suomalaiset yritykset hyötyvät CETA-sopimuksesta konkreettisesti mm tullimaksujen poistumisen ja palvelumarkkinoiden avautumisen myötä. Matkustan lokakuussa suomalaisen bisnesdelegaation kanssa Kanadaan ja odotukset maidemme välisen kaupan edistämisestä ovat korkealla. Lisäksi sopimus antaa tervetulleen viestin vapaakaupan luomist

MFA: Russians have a positive attitude towards Finland19.9.2017 15:32Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 160/201719 Sepember 2017 Russians have a positive attitude towards Finland The Finnish Ministry for Foreign Affairs and the Embassy of Finland in Moscow commissioned a survey in summer 2017 to investigate the attitudes of Russians towards Finland. The survey was conducted by the Russian Levada Center. A total of 1,600 people from different parts of Russia responded to the survey.  This was the first time a survey of this kind has been conducted in Russia.  According to the results, more than two out of three respondents (68%) have a positive or very positive attitude towards Finland. Only 10% of respondents had a negative or very negative attitude towards Finland. Especially young people, people with a high level of education and those with a good income had a positive attitude towards Finland. The results indicated that people living in Moscow have a particularly positive attitude towards Finland (88%). The re

UM: Ryssarna förhåller sig positivt till Finland19.9.2017 12:00Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 160/201719.9.2017 Ryssarna förhåller sig positivt till Finland Sommaren 2017 lät utrikesministeriet och Finlands ambassad i Moskva göra en opinionsundersökning som klarlägger ryssarnas inställning till Finland. Undersökningen genomfördes av det ryska Levada-centret. Sammanlagt 1 600 personer från olika delar av Ryssland svarade på frågorna. Det är första gången en motsvarande undersökning har gjorts i Ryssland.  Enligt undersökningen förehåller sig över två tredjedelar (68 procent) av ryssarna positivt eller mycket positivt till Finland. Endast tio procent förhåller sig negativt eller mycket negativt till Finland. Unga människor, högutbildade och personer med goda inkomster förhåller sig mest positivt. Särskilt positiva är Moskvaborna av vilka över 88 procent uppgav att de förhåller sig positivt till Finland. Relationerna mellan Finland och Ryssland beskrivs också som goda. Av respondenterna bedömer 68 procent att förh

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen19.9.2017 12:00Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 160/201719.9.2017 Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä.  Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin. Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet n

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme