Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Utvärderingen av programmet BEAM sporrar till gemensamma projekt

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 138/2017
18.8.2017

Utvärderingen av programmet BEAM sporrar till gemensamma projekt

Programmet BEAM, som stöder företagens innovationsverksamhet på de utvecklande marknaderna, har lett till uppkomsten av projekt som utan programmet knappast hade sett dagens ljus. Den positiva inverkan på utvecklingen ökar genom att man satsar på samarbete mellan lokala aktörer samt på gemensamma projekt mellan företag, medborgarorganisationer och forskningsinstitut.

Resultaten av en halvtidsutvärdering med avsikt att utveckla programmet offentliggjordes denna vecka.

Programmet BEAM har redan gett konkreta resultat t.ex. i Kenya. Den elektroniska arbetsförmedlingen Fuzu har vuxit starkt och användarna är nu flera än 700 000 personer. Det handlar om att öppna upp en betydande flaskhals, som en icke-fungerande offentlig arbetsförmedling förorsakar. Under de kommande 10 åren handlar det om drygt 120 miljoner nya arbetssökande på Afrikas arbetsmarknad, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Det första utvärderingsanslutna fältbesöket till Namibien och Sydafrika visade att projekten motsvarar de lokala behoven och att konkreta resultat håller på att nås. Projekten genererar nya produkter samt innovationer som ansluter sig till tjänster och processer i en ny omgivning.

Enligt den utförda halvtidsutvärderingen betraktar företagen programmet som en reell möjlighet för dem att fungera i en omgivning som de annars skulle avhålla sig från att etablera sig i. 

Utvärderingen resulterar i uppslag för hur man i fortsättningen utvecklar programmet BEAM. Att stärka analysen av utvecklingens effekter och att i ökande utsträckning satsa på samarbete mellan de lokala aktörerna, är exempel på rekommendationer som utvärderingen resulterar i. Utvärderingen rekommenderar en centralisering av verksamheten. I stället för relativt småskaliga, enstaka projekt blir det då möjligt att på programnivå uppnå verkningsfullhet.

Business with Impact, BEAM, är ett femårigt program som Tekes och utrikesministeriet står för. Det inleddes i början av år 2015. Det uppgår till cirka 50 miljoner euro. Programmets syfte är att finländska företag och andra aktörer satsar på innovationer som blir hållbar affärsverksamhet, som bidrar till att lösa utvecklingsutmaningarna i världen. 

Programmet stöder innovationer och experiment som finländska företag, medborgarorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor genererar. Det har som mål att främja utvecklingsländernas välfärd och att se till att finländska företag får ta del av internationell affärsverksamhet.

Den nu aktuella utvärderingen av programmet BEAM skiljer sig från traditionell projektutvärdering.  Utvärderingens mellanrapport har försetts med resultat som den fortlöpande utvärderingsprocessen kontinuerligt resulterar i. Ett dylikt förfarande, s.k. utvecklande utvärdering, ger respons om angreppssätt som fungerar i sammanhanget. Detta i sin tur stöder innovationernas verkningsfullhet och effekter. Utöver detta blir utvärderingen ett verktyg för riskhantering.

Ytterligare information:
Programmet BEAM: överinspektör Oskar Kass, enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut, tfn 0295 351 943
Utvärdering: överinspektör Riitta Oksanen, enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet, tfn 0295 351 432

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Russians have a positive attitude towards Finland19.9.2017 15:32Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 160/201719 Sepember 2017 Russians have a positive attitude towards Finland The Finnish Ministry for Foreign Affairs and the Embassy of Finland in Moscow commissioned a survey in summer 2017 to investigate the attitudes of Russians towards Finland. The survey was conducted by the Russian Levada Center. A total of 1,600 people from different parts of Russia responded to the survey.  This was the first time a survey of this kind has been conducted in Russia.  According to the results, more than two out of three respondents (68%) have a positive or very positive attitude towards Finland. Only 10% of respondents had a negative or very negative attitude towards Finland. Especially young people, people with a high level of education and those with a good income had a positive attitude towards Finland. The results indicated that people living in Moscow have a particularly positive attitude towards Finland (88%). The re

UM: Ryssarna förhåller sig positivt till Finland19.9.2017 12:00Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 160/201719.9.2017 Ryssarna förhåller sig positivt till Finland Sommaren 2017 lät utrikesministeriet och Finlands ambassad i Moskva göra en opinionsundersökning som klarlägger ryssarnas inställning till Finland. Undersökningen genomfördes av det ryska Levada-centret. Sammanlagt 1 600 personer från olika delar av Ryssland svarade på frågorna. Det är första gången en motsvarande undersökning har gjorts i Ryssland.  Enligt undersökningen förehåller sig över två tredjedelar (68 procent) av ryssarna positivt eller mycket positivt till Finland. Endast tio procent förhåller sig negativt eller mycket negativt till Finland. Unga människor, högutbildade och personer med goda inkomster förhåller sig mest positivt. Särskilt positiva är Moskvaborna av vilka över 88 procent uppgav att de förhåller sig positivt till Finland. Relationerna mellan Finland och Ryssland beskrivs också som goda. Av respondenterna bedömer 68 procent att förh

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen19.9.2017 12:00Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 160/201719.9.2017 Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä.  Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin. Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet n

MFA: Ministry for Foreign Affairs 2018 budget proposal19.9.2017 11:30Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 159/201719 September 2017 Ministry for Foreign Affairs 2018 budget proposal The Government proposes that EUR 1,092 million be allocated to the administrative branch of the Ministry for Foreign Affairs for 2018. Foreign and security policy aims to strengthen Finland’s international position, to secure Finland’s independence and territorial integrity as well as to improve the security and welfare of people in Finland. Finland promotes international stability, peace, democracy, human rights, the rule of law and equality. The Foreign Ministry’s operational priorities are strengthening the stability of the Baltic Sea region, closer foreign-policy collaboration between Finland and Sweden, Arctic policies, reinforcing transatlantic cooperation, and mediation. The strong changes in the operating environment bring Finland both new opportunities and serious concerns. Speed and unpredictability mark the changes of the alte

UM: Ulkoministeriön vuoden 2018 talousarvioesitys19.9.2017 11:30Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 159/201719.9.2017 Ulkoministeriön vuoden 2018 talousarvioesitys Hallitus esittää ulkoasiainministeriön hallinnonalalle vuoden 2018 talousarvioesitykseen yhteensä 1 092 miljoonaa euroa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa, turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomi edistää kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.Ulkoministeriön toiminnalliset painopisteet ovat Itämeren vakauden vahvistaminen, Suomen ja Ruotsin ulkopoliittisen yhteistyön tiivistäminen, arktinen politiikka, transatlanttisen yhteistyön vahvistaminen ja rauhanvälitys. Voimakas muutos toimintaympäristössä tarjoaa Suomelle sekä uusia mahdollisuuksia että vakavia huolenaiheita. Muuttuneelle toimintaympäristölle on ominaista muutosten nopeus ja ennakoimattomuus. Euroopan unioni on Su

UM: Förslag till utrikesministeriets budget 201819.9.2017 11:30Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 159/201719.9.2017 Förslag till utrikesministeriets budget 2018 Regeringen föreslår sammanlagt 1 092 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2018. Syftet med Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka vårt lands internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt förbättra finländarnas säkerhet och välbefinnande. Finland arbetar för internationell stabilitet, fred, demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och jämställdhet. Tyngdpunkterna i utrikesministeriets verksamhet ligger på att öka stabiliteten i Östersjöregionen, att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige, att utveckla politiken för Arktis, att stärka det transatlantiska samarbetet och att främja fredsmedling. Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment. Karaktäristiskt för den

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme