Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen

Jaa

ULKOASIAINMINISTERIÖ
http://formin.finland.fi

Tiedote 160/2017
19.9.2017

Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen

Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä. 

Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin.

Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet normaaleiksi, hyviksi, rauhallisiksi tai ystävällisiksi. Viileiksi tai jännittyneiksi suhteet arvioi 16 % vastanneista. Vastausvaihtoehdon "vihamieliset" valitsi vain 0,2 % vastanneista. Länsimaista muun muassa Ruotsiin venäläiset suhtautuvat yhtä myönteisesti kuin Suomeen.

"Lapsikiistauutisointi" ja sen vaikutus Suomen maakuvaan

Tutkimuksen mukaan venäläismedian uutisointi Suomen perheoikeudellisista tapauksista, joissa osapuolena on ollut venäläistaustaisia henkilöitä, ei ole merkittävästi heikentänyt venäläisten mielikuvia Suomesta. Kyselyn perusteella vain noin joka kymmenes venäläinen on havainnut joukkotiedotusvälineistä paljon aineistoa ns. lapsikiistoista. Neljännes vastanneista sanoo kuulleensa asiasta joskus, ja yli puolet vastanneista toteaa, ettei ollut koskaan kuullutkaan asiasta.

Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon venäläiset luottavat joukkoviestimistä saamaansa informaatioon lapsikiistoista. Vastanneista 17 % kertoi luottavansa venäläismediasta saamiinsa tietoihin, 9 % vastanneista kertoi, ettei tällaisissa tapauksissa ole helppoa muodostaa puolueetonta kantaa, ja 8 % sanoi, ettei luota venäläismedian uutisointiin aiheesta.

Perheuutisointia seuranneissa Suomeen kielteisesti suhtautuvia oli vain muutama prosenttiyksikkö enemmän kuin niissä, jotka eivät asiasta olleet kuulleet. Kyselyn virhemarginaali huomioiden kyse on kuitenkin vain pienestä erosta.

Tietolähteet ja mielikuvat Suomesta

Tutkimuksen mukaan venäläisten mielikuvien muodostamiseen Suomesta vaikuttavat eniten Suomea käsittelevät televisio-ohjelmat, koulu ja oppikirjat, elokuvat, internet, sanoma- ja aikakauslehdet ja kirjallisuus.

Kysyttäessä ensimmäisinä mieleen tulevia Suomeen liittyviä asioita kärkeen nousivat sauna, pohjoinen sijainti, Helsinki, luonto ja hyvä elintaso. Kysyttäessä mielikuvia suomalaisesta yhteiskunnasta eniten mainintoja saivat vauraus, omanarvontunto, nykyaikaisuus ja innovatiivisuus, demokratia, sosiaalivaltio ja vapaus.

Suomen turvallisuuspoliittinen asema, sodat ja kiinnostavuus asuinmaana

Tutkimuksessa kysyttiin arviota Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta. Lähes puolet vastanneista määritteli Suomen puolueettomaksi (35 %) tai liittoutumattomaksi (13 %). Vastanneista 7 % uskoo Suomen olevan Naton jäsen. Kysyttäessä sitä, minkälaiset tapahtumat tai toimet voisivat huonontaa suhtautumista Suomeen, eniten vastauksia saivat vaihtoehdot  Suomen liittyminen Natoon (26 %) ja EU:n Venäjään kohdistamien pakotteitten kiristäminen (20 %).

Vastaajista 40 % tietää talvisodasta pääpiirteissään ja lähes joka kymmenes kertoo tietävänsä siitä paljon. Noin kolmannes venäläisistä ei ollut koskaan kuullut talvisodasta. Selkeä enemmistö vastaajista on sitä mieltä, ettei Suomen ja Neuvostoliiton sotien muisto vaikuta suhtautumiseen Suomeen. Vain kahdeksan prosentin mielestä sodat vaikuttavat kielteisesti mielikuvaan Suomesta.

Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka moni venäläinen haluaisi tilaisuuden tarjoutuessa muuttaa Suomeen. Vastaajista 12 % sanoi olevansa halukas muuttamaan Suomeen ja 79 % sanoi, ettei ole kiinnostunut muuttamaan Suomeen.

Lisätietoja: Taneli Dobrowolski, Suomen Moskovan-suurlähetystön lehdistöneuvos, puh. +7 915 251 1355 sekä yksikönpäällikkö Ville Cantell, Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikkö, puh. +358 295 351 847.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Avainsanat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Astrid Thors ehdokkaaksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetuksi20.10.2017 17:41Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 182/201720.10.2017 Astrid Thors ehdokkaaksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetuksi Suomi asettaa Astrid Thorsin ehdokkaaksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tehtävään. Thors on kokenut kansainvälisten asioiden osaaja ja tuntee syvällisesti eurooppalaisen ihmisoikeustilanteen. Hän on toiminut mm. Etyjin vähemmistövaltuutettuna, maahanmuutto- ja eurooppaministerinä, kansanedustajana sekä Euroopan parlamentin jäsenenä. Ihmisoikeusvaltuutettu toimii Strasbourgissa Euroopan neuvostossa. Valtuutetun tehtäviin kuuluu jäsenmaiden tukeminen ihmisoikeusvelvoitteiden toimeenpanossa sekä ihmisoikeuskysymysten esille nostaminen.  Ihmisoikeusvaltuutettu tekee maavierailuja, laatii sekä maa- että temaattisia raportteja ja edistää tietoisuutta ihmisoikeuksista.  Ihmisoikeusvaltuutetun kausi on kuusivuotinen. Uusi valtuutettu aloittaa tehtävässään 1.4.2018. Euroopan neuvosto on Suomelle perinteisesti tärkeä foorumi. Suomi tukee järjestö

MFA: Minister for Foreign Affairs Soini will meet Lithuania’s Minister of Foreign Affairs Linas Linkevičius19.10.2017 09:00Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 181/201719 October 2017 Minister for Foreign Affairs Soini will meet Lithuania’s Minister of Foreign Affairs Linas Linkevičius The Minister of Foreign Affairs of Lithuania, Linas Linkevičius, will visit Finland on 23–24 October. He will meet Minister for Foreign Affairs Timo Soini on 23 October in Helsinki.  At their meeting, they will discuss, among other things, security in the Baltic Sea region, the situation in Russia and Ukraine, transatlantic relations, and topical EU matters. In addition, they will exchange views on the bilateral relations between Finland and Lithuania and on regional energy security. Minister Linkevičius will also visit the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, which has been established in Helsinki, and open an Honorary Consulate of Lithuania in Turku.   Inquiries: Jussi Tanner, Diplomatic Adviser to the Minister for Foreign Affairs, tel. +358 295 350 663 and Mari

UM: Ulkoministeri Soini tapaa Liettuan ulkoministerin Linas Linkevičiuksen19.10.2017 09:00Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 181/201719.10.2017 Ulkoministeri Soini tapaa Liettuan ulkoministerin Linas Linkevičiuksen Liettuan ulkoministeri Linas Linkevičius saapuu vierailulle Suomeen 23.–24.10. Hän tapaa ulkoministeri Timo Soinin 23. lokakuuta Helsingissä.  Tapaamisessa keskustellaan muun muassa Itämeren alueen turvallisuudesta, Venäjän ja Ukrainan tilanteesta, transatlanttisista suhteista sekä ajankohtaisista EU-asioista. Lisäksi vaihdetaan näkemyksiä  Suomen ja Liettuan kahdenvälisistä suhteista ja alueellisesta energiaturvallisuudesta.  Ministeri Linkevičius vierailee Suomen vierailunsa yhteydessä myös Helsinkiin perustetussa hybridiosaamiskeskuksessa sekä avaa Liettuan kunniakonsulaatin Turkuun.   Lisätietoja: ulkoministerin diplomaattiavustaja Jussi Tanner, puh. +358 295 350 663 ja ulkoasiainsihteeri Maria Forslund, Pohjoisen Euroopan yksikkö, puh. +358 50 416 7823. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

UM: Utrikesminister Soini träffar Litauens utrikesminister Linas Linkevičius19.10.2017 09:00Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 181/201719.10.2017 Utrikesminister Soini träffar Litauens utrikesminister Linas Linkevičius Litauens utrikesminister Linas Linkevičius besöker Finland den 23–24 oktober. Han träffar utrikesminister Timo Soini den 23 oktober i Helsingfors.  Under mötet diskuteras bland annat Östersjöregionens säkerhet, situationen i Ryssland och Ukraina, transatlantiska relationer och aktuella EU-frågor. Utrikesministrarna utbyter också synpunkter på Finlands och Litauens bilaterala relationer och regional energisäkerhet.  I samband med sitt besök bekantar sig minister Linkevičius med det nygrundade kompetenscentret för motverkande av hybridhot i Helsingfors och inviger ett litauiskt honorärkonsulat i Åbo.   Ytterligare information: Jussi Tanner, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn , och Maria Forslund, utrikessekreterare, enheten för norra Europa, tfn +358 50 416 7823 Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efter

MFA: Foreign Minister Soini to Barents Euro-Arctic Council in Arkhangelsk17.10.2017 10:22Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 180/201717 October 2017 Foreign Minister Soini to Barents Euro-Arctic Council in Arkhangelsk  The 16th ministerial meeting of the Barents Euro-Arctic Council (BEAC) will be organised in Arkhangelsk, Russia, on 18–19 October.  Finland's delegation to the meeting will be led by Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The county of Kainuu, which is chairing the Barents Regional Council from 2015 until the end of 2017, and the counties of Lapland, North Ostrobothnia and North Karelia will also be represented at the meeting.  Finland stresses that the Barents cooperation is a part of wider Arctic cooperation. In its own region, it plays an important role in, among other things, questions relating to the environment and climate change, such as mitigating black carbon emissions. The meeting of this autumn will mark the end of Russia’s two-year Chairmanship of BEAC, after which the Chairmanship will pass on to Sweden. 

UM: Utrikesminister Soini deltar i Barentsrådets möte i Archangelsk17.10.2017 10:20Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 180/201717.10.2017 Utrikesminister Soini deltar i Barentsrådets möte i Archangelsk Barentsrådets 16:e ministermöte hålls i Archangelsk i Ryssland den 18–19 oktober.  Finlands delegation vid mötet leds av utrikesminister Timo Soini. I mötet deltar också företrädare för Kajanaland, som 2015–2017 är ordförande i Barents regionråd, och för landskapen Lappland, Norra Österbotten och Nordkarelen.  Finland betonar att Barentssamarbetet är en del av det övergripande Arktissamarbetet. Barentssamarbetet har en viktig roll i området bland annat när det gäller frågor om miljön och klimatförändringen, till exempel minskandet av sotutsläppen. Mötet avslutar Rysslands tvååriga ordförandeskap i Barentsrådet, varefter Sverige tar över. Under mötet granskars regionens utveckling och framtidsutsikter, och en deklaration om det gångna årets arbete och det kommande årets verksamhet ska godkännas. Barentsrådet grundades för 20 år sedan. De n

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme