Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen

Jaa

ULKOASIAINMINISTERIÖ
http://formin.finland.fi

Tiedote 160/2017
19.9.2017

Venäläiset suhtautuvat myönteisesti Suomeen

Suomen ulkoministeriö ja Moskovan suurlähetystö teettivät kesällä 2017 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin venäläisten suhtautumista Suomeen. Mielipidemittaus teetettiin venäläisellä Levada-keskuksella. Siihen vastasi yhteensä 1 600 henkilöä eri puolilta Venäjää.  Tämänkaltainen tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Venäjällä. 

Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta (68 %) venäläisestä suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Suomeen kielteisesti tai erittäin kielteisesti suhtautuvia on vain kymmenen prosenttia. Eniten Suomeen myönteisesti suhtautuvia on nuorissa, pitkälle koulutetuissa ja hyvätuloisissa. Erityisen myönteisesti näyttävät selvityksen mukaan Suomeen suhtautuvan moskovalaiset, joista 88 % kertoo suhtautuvansa Suomeen hyvin.

Myös Venäjän ja Suomen väliset suhteet kuvataan hyviksi. Kyselyyn vastanneista 68 % arvioi maiden väliset suhteet normaaleiksi, hyviksi, rauhallisiksi tai ystävällisiksi. Viileiksi tai jännittyneiksi suhteet arvioi 16 % vastanneista. Vastausvaihtoehdon "vihamieliset" valitsi vain 0,2 % vastanneista. Länsimaista muun muassa Ruotsiin venäläiset suhtautuvat yhtä myönteisesti kuin Suomeen.

"Lapsikiistauutisointi" ja sen vaikutus Suomen maakuvaan

Tutkimuksen mukaan venäläismedian uutisointi Suomen perheoikeudellisista tapauksista, joissa osapuolena on ollut venäläistaustaisia henkilöitä, ei ole merkittävästi heikentänyt venäläisten mielikuvia Suomesta. Kyselyn perusteella vain noin joka kymmenes venäläinen on havainnut joukkotiedotusvälineistä paljon aineistoa ns. lapsikiistoista. Neljännes vastanneista sanoo kuulleensa asiasta joskus, ja yli puolet vastanneista toteaa, ettei ollut koskaan kuullutkaan asiasta.

Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon venäläiset luottavat joukkoviestimistä saamaansa informaatioon lapsikiistoista. Vastanneista 17 % kertoi luottavansa venäläismediasta saamiinsa tietoihin, 9 % vastanneista kertoi, ettei tällaisissa tapauksissa ole helppoa muodostaa puolueetonta kantaa, ja 8 % sanoi, ettei luota venäläismedian uutisointiin aiheesta.

Perheuutisointia seuranneissa Suomeen kielteisesti suhtautuvia oli vain muutama prosenttiyksikkö enemmän kuin niissä, jotka eivät asiasta olleet kuulleet. Kyselyn virhemarginaali huomioiden kyse on kuitenkin vain pienestä erosta.

Tietolähteet ja mielikuvat Suomesta

Tutkimuksen mukaan venäläisten mielikuvien muodostamiseen Suomesta vaikuttavat eniten Suomea käsittelevät televisio-ohjelmat, koulu ja oppikirjat, elokuvat, internet, sanoma- ja aikakauslehdet ja kirjallisuus.

Kysyttäessä ensimmäisinä mieleen tulevia Suomeen liittyviä asioita kärkeen nousivat sauna, pohjoinen sijainti, Helsinki, luonto ja hyvä elintaso. Kysyttäessä mielikuvia suomalaisesta yhteiskunnasta eniten mainintoja saivat vauraus, omanarvontunto, nykyaikaisuus ja innovatiivisuus, demokratia, sosiaalivaltio ja vapaus.

Suomen turvallisuuspoliittinen asema, sodat ja kiinnostavuus asuinmaana

Tutkimuksessa kysyttiin arviota Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta. Lähes puolet vastanneista määritteli Suomen puolueettomaksi (35 %) tai liittoutumattomaksi (13 %). Vastanneista 7 % uskoo Suomen olevan Naton jäsen. Kysyttäessä sitä, minkälaiset tapahtumat tai toimet voisivat huonontaa suhtautumista Suomeen, eniten vastauksia saivat vaihtoehdot  Suomen liittyminen Natoon (26 %) ja EU:n Venäjään kohdistamien pakotteitten kiristäminen (20 %).

Vastaajista 40 % tietää talvisodasta pääpiirteissään ja lähes joka kymmenes kertoo tietävänsä siitä paljon. Noin kolmannes venäläisistä ei ollut koskaan kuullut talvisodasta. Selkeä enemmistö vastaajista on sitä mieltä, ettei Suomen ja Neuvostoliiton sotien muisto vaikuta suhtautumiseen Suomeen. Vain kahdeksan prosentin mielestä sodat vaikuttavat kielteisesti mielikuvaan Suomesta.

Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka moni venäläinen haluaisi tilaisuuden tarjoutuessa muuttaa Suomeen. Vastaajista 12 % sanoi olevansa halukas muuttamaan Suomeen ja 79 % sanoi, ettei ole kiinnostunut muuttamaan Suomeen.

Lisätietoja: Taneli Dobrowolski, Suomen Moskovan-suurlähetystön lehdistöneuvos, puh. +7 915 251 1355 sekä yksikönpäällikkö Ville Cantell, Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikkö, puh. +358 295 351 847.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Avainsanat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Foreign Minister Soini to Strasbourg11.12.2017 14:29Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 221/201711 December 2017 Foreign Minister Soini to Strasbourg Minister for Foreign Affairs Timo Soini will visit the European Parliament and the Council of Europe in Strasbourg from 12 to 13 December. During his visit to the European Parliament, Soini will meet President of the European Parliament Antonio Tajani and Chair of the European Parliament Foreign Affairs Committee David McAllister. The topics of discussion during the meetings will be Europe’s future, the UK leaving the EU, and topical foreign policy questions. Additionally, the visit aims to set in motion the preparations for Finland’s next Presidency of the EU to the extent that the relations with the European Parliament are concerned. The programme of the visit also includes meetings with Finnish Members of the European Parliament and with Finnish public servants working there. At the Council of Europe, the Foreign Minister will have meetings with Se

UM: Utrikesminister Soini till Strasbourg11.12.2017 14:29Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 221/201711.12.2017 Utrikesminister Soini till Strasbourg Utrikesminister Timo Soini reser till Strasbourg den 12–13 december för att avlägga besök vid Europaparlamentet och Europarådet. I Europaparlamentet träffar minister Soini parlamentets talman Antonio Tajani och ordföranden för utskottet för utrikesfrågor David McAllister. Besökets huvudteman är Europas framtid, Storbritanniens EU-utträde och aktuella utrikespolitiska frågor. Besöket är också ett led i förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap med tanke på relationen till Europaparlamentet. I utrikesministerns program ingår möten med finländska parlamentsledamöter och tjänstemän vid parlamentet. Vid Europarådet träffar minister Soini generalsekreterare Thorbjørn Jagland, kommissionären för de mänskliga rättigheterna Nils Muižnieks och andra representanter för organisationen. Minister Soini har också ett möte med ordföranden för Europeiska domstolen för de mä

UM: Ulkoministeri Soini Strasbourgiin11.12.2017 14:29Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 221/201711.12.2017 Ulkoministeri Soini Strasbourgiin Ulkoministeri Timo Soini vierailee Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa Strasbourgissa 12.-13. joulukuuta. Euroopan parlamentissa Soini tapaa parlamentin puhemies Antonio Tajanin sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisterin. Tapaamisten aiheita ovat Euroopan tulevaisuus, Iso-Britannian EU-ero sekä ajankohtaiset ulkopoliittiset kysymykset. Vierailun tavoitteena on lisäksi käynnistää Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden valmistelutyö Euroopan parlamentin suhteiden hoitamisen osalta. Ohjelmaan kuuluu myös tapaamisia suomalaisten europarlamentaarikkojen ja parlamentissa työskentelevien virkamiesten kanssa. Euroopan neuvostossa ulkoministeri tapaa pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin sekä ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieksin ja muita järjestön korkea-arvoisia edustajia. Ministerillä on tapaaminen myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentin Guido Raimond

UM: Anna Laine lehdistövirkamieheksi Pietariin11.12.2017 12:52Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 220/201711.12.2017 Anna Laine lehdistövirkamieheksi Pietariin Ulkoministeriö on nimittänyt Anna Laineen Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamieheksi 29. tammikuuta 2018 lähtien. Tehtävä on määräaikainen, 7.1.2021 saakka. Anna Laine siirtyy ulkoministeriöön Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien vastuualueinaan kulttuuri ja Suomi 100 -juhlavuoden hankkeet. Laineella on monipuolinen, useiden kansainvälistenkin hankkeiden kartuttama kulttuurialan kokemus. Lisäksi hän on toiminut aiemmin vuosia toimittajana sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa.  Anna Laineen kontaktiverkosto on kattava, ja hän tuntee hyvin sekä suomalaista ja venäläistä yhteiskuntaa. Koulutukseltaan Laine on medianomi AMK.                   Lehdistövirkamies vaikuttaa viestinnän, maakuvatyön ja kulttuurin keinoin Suomen tavoitteiden edistämiseen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä. Päätehtäviin kuuluvat S

UM: Anna Laine pressattaché i Sankt Petersburg11.12.2017 12:51Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 220/201711.12.2017 Anna Laine pressattaché i Sankt Petersburg Utrikesministeriet har utnämnt Anna Laine till pressattaché vid Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg från och med den 29 januari 2018. Det är en tidsbunden anställning till den 7 januari 2021. Anne Laine övergår till utrikesministeriet från uppdraget som programdirektör vid Finlands institut i Estland, där hon arbetat sedan 2016 med kultur och projekt i anslutning till Finlands 100-årsjubileum. Laine har mångsidiga erfarenheter av kulturbranschen, bland annat genom flera internationella projekt. Hon har också tidigare arbetat länge som journalist vid tidningar, i radio och teve. Anna Laine har ett omfattande kontaktnätverk och hon känner väl både det finska och det ryska samhället. Laine är utbildad till medianom (YH). Pressattachén främjar Finlands intressen bland centrala målgrupper i Sankt Petersburg och nordvästra Ryssland med hjälp av kommunikatio

MFA: Anna Laine appointed as Press Officer in St Petersburg11.12.2017 12:51Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 220/201711 December 2017 Anna Laine appointed as Press Officer in St Petersburg The Ministry for Foreign Affairs has appointed Anna Laine to serve as Press Officer at Finland’s Consulate General in St Petersburg starting on 29 January 2018. The post will be a fixed-term appointment ending on 7 January 2021. Anna Laine will transfer to the Foreign Ministry from the Finnish Institute in Estonia, where she has been Programme Officer since 2016. Her responsibilities have included culture and projects related to Finland 100 projects. Laine has wide experience of cultural contexts, gained also from participation in international projects. She has also worked for the press, radio and television.  She has a comprehensive network of contacts and a good knowledge of both Finnish and Russian societies. She holds a Bachelor of Culture and Arts degree from a University of Applied Sciences.                   The Press Officer

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme