Työterveyslaitos

Under coronatiden har allt fler kvinnor börjat planera byte av arbetsplats

Dela

Kvinnors avsikter att byta arbetsplats har ökat under coronapandemin. Enligt Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?) var antalet kvinnor som planerade lämna sitt arbete större under sommaren 2021 än före corona. Däremot hölls antalet män som planerade att lämna sitt arbete på samma nivå som tidigare. I sin helhet är planerna att byta arbetsplats fortfarande ganska ringa. Förhandsinformation från Arbetshälsoinstitutets opublicerade undersökning om sjukhuspersonalens välbefinnande visar å sin sida att särskilt antalet sjukvårdare som överväger att byta arbetsgivare har ökat betydligt under coronatiden.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.12.2021 

Uppföljningsundersökningen Miten Suomi voi? startades före pandemin i december 2019 och innehåller material som samlats in om välbefinnande i arbetet och arbetsattityder med cirka sex månaders mellanrum. Materialet visar att planerna att lämna arbetsplatsen minskade i början av coronatiden. Senare har dessa planer ökat något i antal. Det finns skillnader mellan grupper i denna utveckling. 

Antalet kvinnor som planerade lämna sitt arbete var större under sommaren 2021 än före corona, och dessa avsikter ökade i antal särskilt under våren 2021. Bakom detta tycks ligga det försämrade välbefinnandet i arbetet. 

– Att arbetet är belastande förutspår vanligen tankar om byte av arbetsplats, och i vår uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? har vi upptäckt att kvinnornas välbefinnande i arbetet har försämrats något mer än männens, konstaterar forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet. 

Under våren 2021 ökade även de lågutbildades planer att lämna sitt arbete. I denna grupp ökade planerna att lämna arbetet redan under hösten 2020 och fortsatte växa under våren 2021. Även inom den offentliga sektorn och bland dem som utför närarbete kan man observera en ökning i planerna att byta arbetsplats. Som helhet är det dock inte många som planerar att byta arbetsplats i Finland. 

– På befolkningsnivå ser vi alltså inga tecken i Finland på en sådan uppsägningsboom som det har varit mycket tal om på sistone, sammanfattar Hakanen.

Allt fler planerar att byta arbetsplats inom social- och hälsovårdsbranschen 

Enligt undersökningen om sjukhuspersonalens välbefinnande har antalet arbetstagare som överväger att byta arbetsgivare blivit tydligt större jämfört med tiden före corona. År 2019 hade 47 procent av respondenterna övervägt byte av arbetsgivare. År 2021 var motsvarande antal 54 procent. Av yrkesgrupperna inom social- och hälsovårdsbranschen framhävdes sjukvårdarna. Av dem berättade 69 procent att de övervägt att byta arbetsgivare, medan antalet år 2019 var 56 procent. 

– Pandemibelastningen ökar dock sådana tankar, och även samhällsdebatten kan ha en inverkan. Det är dock bra att undvika alltför enkla slutsatser. Välbefinnandet i vårdarbetet är bättre än sitt anseende, och det finns många fler branscher inom hälsovården som erbjuder alternativ man kan byta till och välja mellan, uppskattar forskningsprofessor Mika Kivimäki

Över 70 procent av personalen inom social- och hälsovårdsbranschen upplever sig utföra meningsfullt arbete och är nöjda med sin personliga utveckling och med att deras arbete är betydelsefullt. Resultaten av undersökningen om sjukhuspersonalens välbefinnande offentliggörs i sin helhet den 14 januari 2022. 

Bekanta dig med 

med resultaten av Miten Suomi voi?-uppföljningsundersökningen på projektets webbplats 

Ytterligare information 

  • forskningsprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi 
  • specialforskare Janne Kaltiainen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 476 5980, janne.kaltiainen[at]ttl.fi 
  • forskningsprofessor Mika Kivimäki, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 730 8879, mika.kivimaki2[at]ttl.fi 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda. ttl.fi

 

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Covid-19 och övergången till välfärdsområden är en utmaning för anställda inom social- och hälsovården14.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Pandemin liksom oron för övergången till välfärdsområden belastar hårt de anställda inom social- och hälsovården. Resultaten från enkäten om arbetshälsa "Mitä kuuluu?" tyder på att coronaviruspandemin tär på krafterna på många sätt i ett flertal yrkesgrupper. Gedigen yrkeskompetens, arbetsgemenskapens stöd och ett vägledande ledarskap stödjer för sin del arbetshälsan.

Arbetshälsan inom social- och hälsovården är bättre än vad ryktet säger14.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Arbetet inom vården upplevs fortfarande vara meningsfullt trots den ökade arbetsbelastningen. Mer än två tredjedelar av dem som svarade på Arbetshälsoinstitutets enkät om personalens arbetshälsa anser arbetet vara meningsfullt. Av respondenterna engagerar sig 88 procent väldigt mycket eller mycket i sitt arbete. Anställda inom social- och hälsovården får stöd för sin arbetshälsa av ett fungerande samarbete och sina överordnade.

KUTSU MEDIAINFOON PE 14.1. KLO 9.00: Työterveyslaitoksen tutkimustietoa sote-alalta11.1.2022 13:31:29 EET | Kutsu

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työmäärä ja työpaineet ovat olleet koetuksella koronapandemian aikana. Tuoreisiin tutkimustuloksiin kohdistuu tavallistakin enemmän kiinnostusta aluevaalien lähestyessä. Tervetuloa seuraamaan mediainfoa Teamsin välityksellä perjantaina 14.1. klo 9.00 alkaen. Infossa esitellään Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen ja Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimuksen tulokset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum