EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Konstverk av Merz kommer också att synas i det färdiga daghemmet.

Dela

Byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola som byggs i Hagalund i Esbo har prytts med illustrationer med djurmotiv som fått namnet Metsolas varelser. Grupper av barn bosatta i området har deltagit i illustrationerna genom att i konstverkstäder under ledning av bildkonstnär Laura Merz skapa djurfigurer för staketet. Utifrån barnens skapelser har Merz planerat den helhet som syns på staketet. På daghemmet som ska stå klart på våren 2022 kommer man att kunna se verk av Merz som en del av arkitekturen, och djurmotiv kommer också att pryda daghemmets lokaler. Verkkonceptet infogas i EMMA – Esbo moderna konstmuseums samlingar.

Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Konstprojektet på staketet avtäcks onsdagen den 8.9 kl. 16.30 (Torrfurstigen 6).  
Tal: EMMAs museichef Pilvi KalhamaochInnovarchsverkställande direktörVepeErikkilä. 

I verkstäderna deltog barn från det närbelägna daghemmet Silkkiniitty och från föreningen Våra gemensamma barn rf:s integrerande hobbygrupper. Under Merz handledning närmade sig barnen tecknandet med ett experimentellt grepp och genom kreativa lekar. Som teckningsredskap användes bland annat stickor och käppar som hittats i omgivningen, tvättsvampar, papp- och plastbitar, städredskap och byggverktyg. Konstverkstäderna gav upphov till ett stort antal teckningar med djurmotiv målade med bläck.  

Laura Merzär bildkonstnär, illustratör och designer. Hon har utfört många offentliga konstverk, bland annat i Centrumbiblioteket Ode och på Finlands institut Paris i Frankrike. Merzär känd för sina verk med djurmotiv målade i bläck. I sin konstnärliga produktion behandlar hon ofta miljöteman, och hon vill genom sitt arbete förbättra människans relation till naturen. Min teckningsprocess är spontan, intuitiv och experimentellJag fiskar gärna i mitt sinnes skrymslen efter minnen och upplevelser jag under mitt liv har fått genom naturupplevelser”, berättar Merz . 

Konstprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Esbo stad som är byggherre för daghemmet MetsolaInnovarchAb som har planerat daghemmet och EMMA – Esbo moderna konstmuseumDess syfte är att inkludera invånarna i det närliggande området i byggprojektet och att med det illustrerade byggplatsstaketet glädja och stimulera de förbipasserande med konstens medel. 

Daghemmet Metsolas gamla byggnad ersätts av ett nybygge i trä. Nybygget ligger i en parklik miljö i den byggnadshistoriskt betydelsefulla stadsdelen Västerhöjden i Hagalund. Alla byggnader i området från 1950- och 1960-talen är skyddade med beteckningen Sr-2.  

EMMA – Esbo moderna museum ligger i Utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo. EMMAs konst visas inte bara på museets utställningar utan finns spridd över Esbo stad. En stor del av verken i EMMAs samling är ständigt tillgänglig för alla stadsbor – i stadsbilden runtom i Esbo, som monument i det offentliga rummet och i skolornas, sjukhusens, daghemmens, servicehusens och simhallarnas lokaler. EMMA genomför också mer omfattande projekt för offentlig konst i staden.  

Intervjuförfrågningar och information:  
Iris Suomi, marknadsförings- och kommunikationsplanerare  
iris.suomi@emmamuseum.fi 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Metsolas varelser, 2021. Under ledning av bildkonstnär Laura Merz har lokala barn gjort illustrationer med djurmotiv för byggplatsstaketet runt daghemmet Metsola i Hagalund. Bild: Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild

Länkar

Om

EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Ahertajantie 5
02100 Espoo

http://www.emmamuseum.fi

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa, professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuuria edustavassa Näyttelykeskus WeeGeessä. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Tervetuloa!

@emmamuseum

Följ EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EMMA – Espoo Museum of Modern Art

What happens when a Painting Machine is put in charge of creating art? Leena and Kalle Nio’s first collaboration opens in EMMA 14.9.2021 15:35:00 EEST | Press release

EMMA presents Painting Machine, a mesmerising performance-installation that combines magic with visual art. The work is the first collaboration by Leena Nio (b. 1982), a visual artist renowned for her multilayered paintings, and Kalle Nio (b. 1982), visual artist, magician and theatre director. Blending performance art and visual art, the installation includes weekly live performances in each of which a new painting is created. At the end of each performance, the unique painting produced by the Painting Machine is hung in the exhibition space. Leena and Kalle Nio’s Painting Machine is on display at EMMA from 29 September to 12 December 2021. Live performances are held every Saturday. Seats are limited and must be booked online in advance. Booking is now open at EMMA’s website!

Vad händer när konstnärerna ger över ansvaret för att skapa konst till en Målarmaskin? Leena och Kalle Nios första gemensamma produktion öppnar på EMMA 14.9.2021 15:35:00 EEST | Tiedote

EMMA visar en spännande föreställning och installation som kombinerar magi och bildkonst – Målarmaskin. Målarmaskin är den första samproduktionen av bildkonstnären Leena Nio (f. 1982) som är känd för sina mångskiktade målningar, och Kalle Nio (f. 1982), bildkonstnär, magiker och teaterregissör. I verket som rör sig i gränslandet mellan performativ konst och bildkonst ingår föreställningar varje vecka. Under varje föreställning kommer en ny målning till och som avslutning på varje föreställning hängs de unika målningarna som Målarmaskinen producerar upp i utställningssalen. Leena och Kalle Nios utställning Målarmaskin visas på EMMAs Arena-sal 29.9–12.12.2021. Föreställningar arrangeras varje lördag och man ska boka sin plats på dem på förhand, på nätet. Platser kan bokas nu på EMMAs webbplats!

Mitä tapahtuu, kun taiteilijat antavat Maalauskoneelle vastuun taiteen tekemisestä? Leena ja Kalle Nion ensimmäinen yhteistuotanto avautuu EMMAssa14.9.2021 15:35:00 EEST | Tiedote

EMMAssa nähdään kutkuttava, taikuutta ja kuvataidetta yhdistävä esitys ja installaatio nimeltä Maalauskone. Maalauskone on monikerroksisista maalauksistaan tunnetun kuvataiteilijan Leena Nion (s. 1982) sekä kuvataiteilija, taikuri ja teatteriohjaajan Kalle Nion (s. 1982) ensimmäinen yhteistyöprojekti. Esitystaiteen ja kuvataiteen välimaastossa liikkuvaan teokseen sisältyy viikoittaisia esityksiä, joiden aikana syntyy aina uusi maalaus. Nämä Maalauskoneen tuottamat uniikit maalaukset ripustetaan jokaisen näytöksen päätteeksi näyttelytilaan. Leena ja Kalle Nion näyttely Maalauskone on esillä EMMAn Areenassa 29.9.–12.12.2021. Esityksiä järjestetään joka lauantai ja niihin tulee varata paikka ennakkoon verkossa. Ilmoittautuminen on nyt auki EMMAn verkkosivuilla!

Press conference on Tue 28 Sep at 10am: Konrad Mägi – The Enigma of Painting and Leena & Kalle Nio: Painting Machine14.9.2021 15:30:00 EEST | Press Invitation

Join us for a press preview of Konrad Mägi – The Enigma of Painting, autumn’s major exhibition at EMMA. The retrospective showcases the Estonian modernist’s work on an unprecedented scale. The second preview takes place at EMMA Areena: Painting Machine, the first collaborative work by Leena Nio, known for her multi-layered paintings, and Kalle Nio, visual artist, magician and theatre director.

INBJUDAN för media: Presskonferens för Konrad Mägis samt Leena och Kalle Nio utställningar tisdagen 28.9 kl. 1014.9.2021 15:30:00 EEST | Kutsu

Vi önskar er välkomna att stifta bekantskap med EMMAs storutställning denna höst, Konrad Mägi – Målningens mysterium. Utställningen presenterar den estniska modernistens produktion i ett retrospektiv av aldrig förr skådad omfattning. Samtidigt premiärvisas i EMMAs Arena-sal installationen Målarmaskin, den första samproduktionen av Leena Nio, känd för sina mångskiktade målningar, och bildkonstnären, magikern och teaterregissören Kalle Nio.

KUTSU medialle: Konrad Mägin sekä Leena ja Kalle Nion näyttelyiden tiedotustilaisuus ti 28.9. klo 1014.9.2021 15:30:00 EEST | Kutsu

Tervetuloa tutustumaan EMMAn syksyn suurnäyttelyyn Konrad Mägi – Maalauksen arvoitus. Näyttely esittelee virolaisen modernistin tuotantoa ennennäkemättömän laajassa retrospektiivisessä näyttelyssä. Samanaikaisesti ensiesityksensä saa monikerroksista maalauksistaan tunnetun Leena Nion sekä kuvataiteilija, taikuri ja teatteriohjaaja Kalle Nion ensimmäinen yhteistyötuotanto Maalauskone EMMAn Areena-tilassa.

Artist Laura Merz and a group of local children from Espoo have created animal-themed illustrations to decorate the construction hoarding around the new Metsola day-care centre in Tapiola. Upon the building’s completion, a selection of other works by8.9.2021 12:00:00 EEST | Press release

Animal-themed illustrations add a touch of whimsy to the hoarding around the new Metsola day-care centre in the Espoo district of Tapiola. The Creatures of Metsola were created by a group of children who took part in workshops led by Laura Merz, who finalized the composition based on the children’s drawings. Merz’s art and other animal designs will feature throughout the interiors of the new day-care centre, which is to be completed in spring 2022. Merz’s hoarding design will be accessioned to the collection of the EMMA – Espoo Museum of Modern Art.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum