Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ungdomsverkstäderna får 16,5 miljoner euro

Dela
Regionförvaltningsverken har fattat beslut om statsunderstöden som beviljas verkstadsverksamheten för unga. Kommunerna ordnar verkstadsverksamhet som ger de unga bättre färdigheter att hitta utbildning, söka jobb och övriga tjänster.

I år beviljar regionförvaltningsverken ungefär 16,5 miljoner euro i statsstöd till 232 anordnare av ungdomsverkstäder. Ungdomarna får bättre livskompetens och självkännedom och blir mera inkluderade i samhället genom att delta i verkstäderna. Målet med verksamheten är att hjälpa de unga att navigera till utbildning, jobb och övriga tjänster de kan behöva. I verkstäderna kan ungdomarna skaffa sig färdigheter som är viktiga för framtiden och träna på olika arbetsuppgifter tillsammans med andra unga. 

Kraven på de unga ökar - individuellt stöd allt viktigare

Yrkesfolket ser att behovet av ungdomsverkstäder kommer att öka i framtiden. 

”Tyvärr mår de unga allt sämre, och problemen blir mera komplexa. Kraven inom utbildning och på arbetsmarknaden ökar, vilket i sin tur ökar riskerna för exempelvis utmattning”, bedömer Elin Härmälä, verksam vid Musikcafé After Eight i Jakobstad. 

”Det är viktigt att tjänsterna är tillgängliga och smidiga. Vi erbjuder de unga ett skräddarsytt, individuellt stöd. De unga känner till ungdomsverkstaden och hur den fungerar”, säger ansvariga ledare Mia Artoma och ungdomsansvariga Henna Rautavuo-Hätönen i Asikkala. 

Vi måste säkerställa den övergripande hjälpen till de unga och övergången från en tjänst till en annan, nu då välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Det är inte lätt att planera ungdomsverkstädernas verksamhet eftersom den är beroende av en varierande finansiering. Det finns i alla fall en mängd fördelar med verkstäderna och de har ett samhälleligt genomslag.

”Vanligtvis finns det inga snabba lösningar på de ungas problem. Men vi som jobbar inom ungdomsverkstadsverksamhet har det stora privilegiet att få följa unga på deras väg ut i livet igen”, konstaterar Elin Härmälä. 

”Vi hoppas att den utvidgade läroplikten leder till ett tätare samarbete med läroanstalterna. Verkstäderna stöder och möjliggör stödda studie- och utbildningsvägar både för dem som slutför grundskolan och studerande på andra stadiet”, säger Mia Artoma och Henna Rautavuo-Hätönen om nya möjligheter. 

Beviljade understöd efter region 

Länkar till understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 58 sökande beviljades 5 177 000 euro i understöd. 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 29 sökande beviljades 1 787 565 euro i understöd. 

Regionförvaltningsverket i Lappland: 17 sökande beviljades 1 000 000 euro i understöd. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 31 sökande beviljades 2 267 000 euro i understöd. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 72 sökande beviljades 4 300 122 euro i understöd. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 25 sökande beviljades 2 000 000 euro i understöd. 

Sammanlagt beviljades 232 sökande 16 531 687 euro i understöd. 

Verksamhet på de ungas villkor

Verkstadsverksamhet för unga är ungdomsarbete som det föreskrivs om i ungdomslagen. En av de viktigaste utgångspunkterna för verkstadsarbetet är att greppa det som ungdomsarbete. På verkstäderna lyssnar yrkesutbildade personer inom ungdomsarbetet på de unga och möter dem genuint. Bland annat utarbetas träningsplaner tillsammans med den unga och ungdomarna får vara precis sådana som de är på verkstaden. De unga får också ge respons som hjälper verksamheten att utvecklas. På det här sättet sker verksamheten på de ungas villkor. Verkstädernas genomslagskraft följs upp med hjälp av Sovari-mätaren, som upprätthålls av Into - uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet rf. 

Verkstadsverksamheten samordnas av regionala koordinatorer. Den svenskspråkiga samordningen är gemensam för tre av regionförvaltningsverkens regioner. Samordnarna har till uppgift att utveckla och främja verkstadsverksamheten för unga i regionen.  

Mera information om verkstadsverksamheten på Into ry 

Ungdomsverkstäderna i kommunerna ordnas och upprätthålls med understöd som regionförvaltningsverken beviljar. Regionförvaltningsverken beviljar också understöd bland annat för utveckling av ungdomssektorn och lokal hobbyverksamhet för barn och unga.

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende. 

Mer information:                                            

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

överinspektör Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446
överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

överinspektör för ungdomsväsendet Laura Oksanen, tfn 0295 016 150 

Regionförvaltningsverket i Lappland  

inspektör för ungdomsväsendet Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383 (anträffbar till och med 23.6.2022)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

överinspektör för ungdomsväsendet Annika Palola, tfn 0295 018 817
överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

e-postadresser: förnamn.efternamn@rfv.fi   

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto: Elintarvikeketju tuottajalta kuluttajalle varmistetaan yhdessä9.6.2023 15:08:31 EEST | Tiedote

Alueellisen päivittäistavarahuollon verkoston vuoden kolmas kokoontuminen pidettiin 9.6.2023. Puheenjohtaja Terttu Savolainen kertoi aluehallintoviraston valmiusharjoituksesta Pohjoinen23, sekä Rokualla pidetystä viraston historian suurimmasta alueellisesta maanpuolustuskurssista. Hän toivotti MMM:n ylijohtaja Pentti Lähteenojan tervetulleeksi kertomaan maa- ja metsätalousministeriön varautumisesta päivittäistavarahuollon alalla. ”Aivan välttämätöntä on turvata jokaiselle ruoka, vesi ja energia, sekä varmistaa alkutuotannon, jalostuksen ja jakelun toiminta kaikissa häiriötilanteissa, puheenjohtaja Savolainen linjasi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum