Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Universiteten förbereder sig på att öppna campus på hösten – ”En växande gemenskap är av yttersta vikt”

Dela

Planeringen av undervisningsarrangemangen för hösten 2021 pågår. Det kommer att erbjudas mer närundervisning samt möjligheter för studerande i inledningsskedet av sina studier att studera på campus.

Universitetens målsättning är att återgå till närundervisning i så stor utsträckning som möjligt under hösten, med beaktande av den rådande coronavirussituationen och myndighetsanvisningarna. Närundervisning erbjuds särskilt till första och andra årets studerande, som har gått miste om campusupplevelsen på grund av coronapandemin.

– Universiteten inleder höstterminens undervisning med en hybridmodell och är redo att specificera sina riktlinjer om coronavirussituationen eller myndighetsbestämmelserna kräver det, berättar Tanja Risikko, direktör för Finlands universitetsrektorers råd Unifi.

Målsättningen är att exempelvis laboratoriekurser, konstnärlig undervisning och andra studier som kräver närvaro ordnas på campusen. Däremot genomförs föreläsningar för större studerandegrupper under hösten ännu huvudsakligen på distans.

– I campusundervisningen iakttar universiteten noggranna säkerhetsarrangemang. Detta innebär till exempel begränsning av mängden människor i utrymmena, upprätthållande av säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmasker, berättar Risikko.

Tyngdpunkten ligger i förstärkningen av välfärden

I planeringen av hösten fäster man särskild uppmärksamhet vid stödjandet av studerandenas och personalens välmående. Universiteten startar nya projekt för att främja välmående, erbjuder stödtjänster för att orka bättre och utnyttjar praxis som utvecklats under coronatiden i distansundervisningen.

Enligt enkäterna har undantagstiden orsakat polarisering: distansundervisningen lämpar sig utmärkt för en del av studerandena, men kan orsaka utmattning hos andra.

– En växande gemenskap är av yttersta vikt, såväl från studerandenas som universitetspersonalens synpunkt. Målsättningen är att campus så småningom ska kunna öppnas när pandemin lättar och att man kan träffa mer människor ansikte mot ansikte i vardagen.

Varje universitet informerar om sina planer inför hösten via sina egna kanaler.

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2
00130 HELSINKI

https://www.unifi.fi

Följ Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

EU:n uusi yliopistostrategia korostaa tutkimuksen laatua. Uskottavat TKI-toimet ovat ensisijaisia Suomen vetovoimalle27.1.2022 12:19:48 EET | Tiedote

Eurooppalainen tutkimusalue ERA sekä tuore Euroopan unionin yliopistostrategia korostavat tutkimuksen laatua, houkuttelevia tutkijanuria sekä eurooppalaista laajaa koulutusyhteistyötä. Eurooppa ja Suomi kilpailevat osaajista globaalisti. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n tuore hallitus pitää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kunnianhimon tason nostamista tärkeimpänä keinona, jolla voimme houkutella lahjakkaita tutkijoita, opiskelijoita ja investointeja. Suomen tavoitteena onkin lisätä TKI-panostuksia neljään prosenttiin BKT:sta. Julkisina panostuksina erityisesti Suomen Akatemian ja Business Finlandin valtuuksia tulee korottaa merkittävästi. Tätä vasten Unifi pitää erikoisena, että samaan aikaan Suomen Akatemian rahoittamaan tieteelliseen tutkimukseen kohdistuu jopa 120 - 150 miljoonan euron leikkausuhka vuonna 2023. Sen vaikutuksena menetettäisiin yli tuhat tutkijatyövuotta, mikä vaarantaisi tieteen kehittymisen ja Suomen uskottavuuden tutkimukseen panostavana maana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum