Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa: samarbetet intensifieras och servicevägarna tar form

Dela

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Ny tjänstedesign ska ge enhetligare och tydligare tjänster

Den centrala tanken med ett ekosystem för skötsel av sysselsättningen är ett samarbete som bygger på nätverk. Arbetssökande erbjuds aktivt olika alternativ bland tjänster som gäller arbete, företagande, utbildning och vardagskompetens i samarbete med olika aktörer. I tillämpningen av ekosystemet för sysselsättningen har man valt att utveckla servicevägar för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, unga, invandrare och uppsagda. Med hjälp av tjänstedesign ska tjänsterna göras enhetligare och tydligare för de arbetssökande. Att olika grupper har olika behov beaktas. Det har också tagits hänsyn till att en arbetssökandes behov kan ändras under pågående jobbsökning.

För långtidsarbetslösa ligger fokus på lågtröskeltjänster och utveckling av arbetsförmågan, yrkesskickligheten, kunnandet och vardagskompetensen. Målet är att arbetssökanden inte ska bli kvar i tjänster eller stöd för en lång tid för då är det lätt hänt att arbetslösheten varar längre.  På området riktas t.ex. lönesubvention i hög grad till företag.

För unga är det centralt att utveckla såväl vardagskompetensen som kunnandet. Unga har gjorts delaktiga i utvecklingen av tjänsterna och det nätverkas redan intensivt med olika myndigheter och bl.a. nätverket Navigatorn som riktar sig till ungdomar.

Invandrares sysselsättning främjas av ekosystemet Talent Coastline och projektet Talent Coastline Employment som koncentrerar sig på etablerings- och integrationstjänster. Vid NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå har också grundats ett internationellt rekryteringsteam som samarbetar med företagen på området.

Personer som befinner sig i ett brytningsskede av sin karriär har också identifierats som en egen grupp. Avsikten är att i samarbete med företagen på området utveckla arbetssökandenas kompetens och sysselsättning. Det viktigaste är att snabbt hitta individuella lösningar för personer som ännu har år kvar i arbetslivet. Potentialen hos arbetssökande med en lång karriär och ett gediget kunnande identifieras på ett bättre sätt så att den kan komma näringslivet till nytta. Korta utbildningar för utveckling av yrkeskunskapen används för att fylla luckor i kompetensen. Ett alternativ som fortsättning på en lång karriär kan också vara företagande.

Samarbetsnätverket stöder arbetssökanden

NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad har bjudit in alla centrala aktörer i regionen, bl.a. Österbottens förbund, FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, utbildningsorganisationerna, utvecklingsbolaget, företagarorganisationen, Österbottens handelskammare och den tredje sektorn för att det ska vara möjligt att bygga upp servicevägarna. Målet för ekosystemets verksamhet är att utveckla snabba servicevägar till sysselsättning för kundgrupperna på ett sådant sätt att kunden inte kommer av servicevägen t.ex. när kunden går från en tjänst och organisation till en annan.

- Vi bygger i första hand en digital samarbetsmodell. FPA är en viktig samarbetspartner och i utvecklingen av samservicen kommer vi att dra nytta av deras kunnande och expertis, berättar överdirektör Timo Saari från NTM-centralen i Österbotten.

- Jag är mycket nöjd med att vi har avancerat med uppbyggnaden av nätverket. I just denna situation är det allt viktigare med samarbete, kommenterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla positiiviset odotukset elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuussa 2021 laadittujen arvioiden mukaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, kääntöpuolena ovat ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa.

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 uudisti ja kehitti Pohjanmaan ELY-keskusalueen maaseutua yli 249 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman myötä seitsemänvuotisella ohjelmakaudella 2014–2020 tukea yhteensä n. 249 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maatilojen investointitukena ja nuoren viljelijän aloitustukena myönnettiin korkotukilainaa 113 miljoonaa euroa. Maaseutuohjelman tukimuotoihin kuuluu muun muassa maaseudulle suunnatut hanke- ja yritystuet sekä erilaiset maatiloille suunnatut tuet, kuten maatilojen investointituki, luomutuotannon tuki, nuoren viljelijän aloitustuki ja korvaus ympäristösopimuksista. Euromääräisesti suurin osa maksetusta tuesta on maatilojen investointitukea, jota maksettiin alueelle yhteensä runsaat 92 miljoonaa euroa.

Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år (Österbotten, Mellersta Österbotten)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum