Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa: samarbetet intensifieras och servicevägarna tar form

Dela

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Ny tjänstedesign ska ge enhetligare och tydligare tjänster

Den centrala tanken med ett ekosystem för skötsel av sysselsättningen är ett samarbete som bygger på nätverk. Arbetssökande erbjuds aktivt olika alternativ bland tjänster som gäller arbete, företagande, utbildning och vardagskompetens i samarbete med olika aktörer. I tillämpningen av ekosystemet för sysselsättningen har man valt att utveckla servicevägar för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, unga, invandrare och uppsagda. Med hjälp av tjänstedesign ska tjänsterna göras enhetligare och tydligare för de arbetssökande. Att olika grupper har olika behov beaktas. Det har också tagits hänsyn till att en arbetssökandes behov kan ändras under pågående jobbsökning.

För långtidsarbetslösa ligger fokus på lågtröskeltjänster och utveckling av arbetsförmågan, yrkesskickligheten, kunnandet och vardagskompetensen. Målet är att arbetssökanden inte ska bli kvar i tjänster eller stöd för en lång tid för då är det lätt hänt att arbetslösheten varar längre.  På området riktas t.ex. lönesubvention i hög grad till företag.

För unga är det centralt att utveckla såväl vardagskompetensen som kunnandet. Unga har gjorts delaktiga i utvecklingen av tjänsterna och det nätverkas redan intensivt med olika myndigheter och bl.a. nätverket Navigatorn som riktar sig till ungdomar.

Invandrares sysselsättning främjas av ekosystemet Talent Coastline och projektet Talent Coastline Employment som koncentrerar sig på etablerings- och integrationstjänster. Vid NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå har också grundats ett internationellt rekryteringsteam som samarbetar med företagen på området.

Personer som befinner sig i ett brytningsskede av sin karriär har också identifierats som en egen grupp. Avsikten är att i samarbete med företagen på området utveckla arbetssökandenas kompetens och sysselsättning. Det viktigaste är att snabbt hitta individuella lösningar för personer som ännu har år kvar i arbetslivet. Potentialen hos arbetssökande med en lång karriär och ett gediget kunnande identifieras på ett bättre sätt så att den kan komma näringslivet till nytta. Korta utbildningar för utveckling av yrkeskunskapen används för att fylla luckor i kompetensen. Ett alternativ som fortsättning på en lång karriär kan också vara företagande.

Samarbetsnätverket stöder arbetssökanden

NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad har bjudit in alla centrala aktörer i regionen, bl.a. Österbottens förbund, FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, utbildningsorganisationerna, utvecklingsbolaget, företagarorganisationen, Österbottens handelskammare och den tredje sektorn för att det ska vara möjligt att bygga upp servicevägarna. Målet för ekosystemets verksamhet är att utveckla snabba servicevägar till sysselsättning för kundgrupperna på ett sådant sätt att kunden inte kommer av servicevägen t.ex. när kunden går från en tjänst och organisation till en annan.

- Vi bygger i första hand en digital samarbetsmodell. FPA är en viktig samarbetspartner och i utvecklingen av samservicen kommer vi att dra nytta av deras kunnande och expertis, berättar överdirektör Timo Saari från NTM-centralen i Österbotten.

- Jag är mycket nöjd med att vi har avancerat med uppbyggnaden av nätverket. I just denna situation är det allt viktigare med samarbete, kommenterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2020 06:06:00 EETTiedote

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Finland Works – virtuaalinen rekrytointitapahtuma tarjoaa tehokkaan tavan rekrytoida kansainvälisiä osaajia (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2020 06:05:00 EETTiedote

Finland Works on Euroopan laajuinen, verkossa toteutettava EURES -työnvälitysverkoston järjestämä rekrytointitapahtuma, joka kokoaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja osaajia. Tapahtuma tukee myös Suomen sisäistä osaavien ammattilaisten ja vastavalmistuneiden liikkuvuutta. Tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa Suomen toimesta keskiviikkona 18. marraskuuta ja se on saanut jälleen runsaasti kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Rekisteröityneitä työnhakijoita on jo 3 700 ja yrityksiä Suomesta reilut 20 ja mukaan ehtii vielä. Eniten hakijoita on tällä hetkellä Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja Ranskasta.

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa: yhteistyö tiivistyy ja palvelupolut hahmottuvat22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

Coronaviruset grumlar utvecklingsutsikterna i Österbotten och Mellersta Österbotten21.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Arbets- och näringsministeriet har tisdagen den 20 oktober publicerat översikten Regionala utvecklingsutsikter. Regionala utvecklingsutsikter är NTM-centralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamma uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkterna hos regionutvecklare och dem som arbetar med företagsutveckling spelar en central roll. Bedömningarna för landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har gjorts vid NTM-centralen i Österbotten i samråd med regionala intressentgrupper. Den kvalitativa bedömningen stöder sig på statistik samt regionala enkäter och barometrar. De bedömningar som framförs i texten har gjorts i början av september. Under första veckan av oktober försämrades coronavirusläget väsentligt i Österbotten. Epidemin har i snabb takt eskalerat till upptrappningsfasen och spridningsfasen. Mest oroväckande är läget i Vasa stad. I början av oktober har Vasa bl.a. utfärdat en r

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum