Suomen Pankki

Utbetalningarna av nya investeringsbostadslån minskade mer än utbetalningarna av nya ägarbostadslån

Dela

I april 2022 lyfte hushållen nya investeringsbostadslån för 128 miljoner euro, vilket är 26 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Också i mars 2022 var utbetalningarna av nya investeringsbostadslån en fjärdedel mindre jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Hushållen lyfte i april ägarbostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är 10 % mindre än ett år tidigare.

Räntorna på nya bostadslån fortsatte att stiga i april 2022. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån steg till 1,07 % och genomsnittsräntan på nya ägarbostadslån till 0,92 %. I april steg den vanligaste referensräntan på bostadslån, 12 månaders euribor, för första gången på länge till positiv. Av de nya investeringsbostadslånen var i april 90 % bundna till 12 månaders euribor och av de nya ägarbostadslånen 87 %.

I och med de mindre utbetalningarna mattades årstillväxten i hushållens utestående investeringsbostadslån (8,8 miljarder euro) av med 0,5 procentenheter från mars och var 7,3 % i april 2022. Tillväxten i det utestående beloppet av investeringsbostadslån var fortfarande klart snabbare än tillväxten i det utestående beloppet av ägarbostadslån. Tillväxten (3,1 %) i det utestående beloppet av ägarbostadslån (98,7 miljarder euro) mattades likaså av i april, men mindre än tillväxten i det utestående beloppet av investeringsbostadslån.

Investeringsbostadslånen är typiskt mindre än ägarbostadslånen och har kortare återbetalningstid. I april var den genomsnittliga återbetalningstiden för investeringsbostadslån 18 år 6 månader, då återbetalningstiden för ägarbostadslån var 21 år 10 månader. Av de nya utbetalningarna av bostadslån i april var andelen långa lån med en återbetalningstid på över 30 år rekordstor (12 %). Nästan samtliga långa lån på över 30 år var ägarbostadslån.

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av april 2022.

De finländska företagen lyfte nya lån[1] i april för 2,0 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 410 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av företagslån steg från mars till 1,8 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av april till 100,5 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 40,4 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 112,4 miljarder euro vid slutet av april 2022 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 103,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,1 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i april nya tidsbundna inlåningsavtal för 40 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i april 0,36 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 1.7.2022 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Markku Lehmus to head the Bank of Finland’s Monetary Policy and Euro Area Economy Division1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Markku Lehmus, D.Soc.Sc., has been appointed as Head of Division of the Monetary Policy and Euro Area Economy Division at the Bank of Finland’s Monetary Policy and Research Department, with effect from 1 September. The post is permanent, and the appointment is made for a term of five years. Lehmus will be responsible for the day to day management of the Division and for its longer term development, especially in regard to preparatory work on the euro area macroeconomic outlook and monetary policy. He will also be responsible for euro area monetary policy modelling and for developing tools used in economic and inflation analysis in connection with monetary policy and the euro area. In addition, he will be a member of the Monetary Policy and Research Department’s management team. Lehmus has served since 2018 as Head of Forecasting at ETLA Economic Research (formerly Research Institute of the Finnish Economy). His previous posts have included Senior Researcher at the VATT Institute for Ec

Markku Lehmus Suomen Pankin rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimiston päälliköksi1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Valtiotieteiden tohtori Markku Lehmus on nimitetty 1.9.2022 alkaen toimistopäälliköksi rahapolitiikka- ja tutkimusosaston rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimistoon. Virka on vakinainen, ja toimistopäällikön nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi. Markku Lehmuksen vastuulla on toimiston päivittäinen johtaminen ja sen työn pitkäjänteinen kehittäminen erityisesti euroalueen kokonaistaloudellisen analyysin ja rahapolitiikkaan liittyvän analyysin valmistelussa. Hän vastaa euroalueen rahapolitiikan mallintamisesta ja rahapolitiikan ja euroalueen talous- ja inflaatioanalyysiin käytettävän välineistön kehittämisestä. Hän on myös rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtoryhmän jäsen. Markku Lehmus on toiminut vuodesta 2018 Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkönä ja sitä ennen mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkijana ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (nyk. Labore) vanhempana tutkijana. Markku Lehmus on makrotalouden asiantuntija ja tutkija, ja hänellä

Essi Eerola to head the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Essi Eerola, D.Soc.Sc., has been appointed to head the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process, with effect from 15 August 2022. The appointment is for a five-year term. She will be responsible for the operation and development of the process. Eerola, as head of the process, will report directly to the Governor of the Bank of Finland and will also serve as a member of the Monetary Policy and Research Department’s management team. Eerola has served since 2016 as Research Director at the VATT Institute for Economic Research. Her previous posts have included Adviser in the Research Unit of the Monetary Policy and Research Department of the Bank of Finland, and Principal Economist at the VATT Institute for Economic Research. Eerola is an experienced economist and researcher in the field of Finnish economic policy and has specialised in public finances and the housing market. She successfully defended her doctoral thesis in 2003 in the Department of Economics at the University of

Essi Eerola Suomen Pankin kotimaisen talouspolitiikan vaikuttamisen prosessin päälliköksi1.7.2022 13:00:00 EEST | Uutinen

Valtiotieteiden tohtori Essi Eerola on nimitetty 15.8.2022 alkaen Suomen Pankin kotimaisen talouspolitiikan vaikuttamisen prosessin päälliköksi. Nimitys on tehty viiden vuoden määräajaksi. Essi Eerolan vastuulla on prosessin toiminta ja kehittäminen. Hän raportoi tehtävässään johtokunnan puheenjohtajalle ja on rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtoryhmän jäsen. Essi Eerola on toiminut vuodesta 2016 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana ja sitä ennen mm. Suomen Pankissa neuvonantajana rahapolitiikka- ja tutkimusosaston tutkimusyksikössä sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtavana ekonomistina. Essi Eerola on kokenut suomalaisen talouspolitiikan asiantuntija ja tutkija, ja hän on erikoistunut julkisen talouden ja asuntomarkkinoiden kysymyksiin. Essi Eerola väitteli vuonna 2003 valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta. Vuosina 2003–2008 hän toimi Helsingin yliopistossa ensin post doc -tutkijana ja myöhemmin lehtorina ja mää

Considerably higher new drawdowns of unsecured consumer credit in May than before1.7.2022 10:00:00 EEST | Press release

The amount of unsecured consumer credit drawn from credit institutions in May 2022 was EUR 368 million, which is 15% more than a year earlier and the highest number ever recorded in any single month. The majority (EUR 237 million) of the new unsecured consumer credit consisted of non-vehicle loans[1]. The year-on-year growth in May was mainly due to these loans. The average interest on new unsecured consumer credit[2] declined from April to stand at 8.2% in May. A little more than half of new consumer credit was linked to Euribor rates. The most frequently used Euribor was the 3-month rate. Fixed interest rates and other reference rates are more common as reference rates on unsecured consumer credit in comparison to other household loans. The use of card credit has also increased in recent months. At the end of May 2022, the households’ stock of card credit amounted to EUR 3.4 billion, having grown almost 10% from a year earlier. In May, 81% of card credit was extended credit card cred

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum