Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun 2019 till Helsingfors

Dela

Barnträdgårdslärarförbundet beviljade den 22 september 2019 utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun 2019 till Helsingfors stad.

”Vi värderar högt utmärkelsen som Helsingfors har mottagit. Småbarnspedagogiken är en del av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors. Den utgör den första etappen och en viktig sådan på det livslånga lärandets stig”, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors.

Kriterierna för utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun:

1. En bedömning av konsekvenserna för barnen görs i samband med allt beslutsfattande som rör barnen

2. Lagstiftningsändringarna i lagen om småbarnspedagogik (2016) har inte tagits i bruk
• Barnets rätt till utvidgad småbarnspedagogik har inte begränsats eller begränsningen har återkallats
• Storleken på en barngrupp har inte ökats utan relationstalet 1:7 har bibehållits

3. Småbarnspedagogiken är en offentlig kommunal tjänst som privata tjänsteproducenter kompletterar

4. Den pedagogiska bedömningen av arbetet inom småbarnspedagogiken har inletts.

”Ett av de viktiga kriterierna för beviljande av utmärkelsen är att den pedagogiska bedömningen har satts i gång: vi har de facto ordnat en omfattande utbildning för personalen i ämnet. En bedömningsmetod är systematisk intern auditering av verksamheten inom småbarnspedagogikens enheter, verksamhetsplanerna och pedagogiken. Vi vill fortlöpande utveckla verksamheten och i samband därmed lyfta fram barnets röst och barnets perspektiv. En central faktor för kvaliteten på verksamheten är de anställda inom småbarnspedagogiken – de har möjliggjort att Helsingfors har fått utmärkelsen”, säger Satu Järvenkallas, direktör för den finska småbarnspedagogiken.

”Helsingfors har i sina beslut stött förverkligandet av småbarnspedagogiken”, konstaterar Pia Pakarinen, biträdande borgmästare i Helsingfors. ”Helsingfors har inte ökat gruppstorleken och har hållit i kraft varje barns lika rätt till småbarnspedagogik. Vi tar emot utmärkelsen med ödmjukhet – arbetet till godo för småbarnspedagogiken fortsätter.”

Utmärkelsen Årets småbarnspedagogiska kommun 2019 beviljades i år för första gången och offentliggjordes på de riksomfattande barnträdgårdslärardagarna den 22 september 2019 i Sibeliushuset i Lahtis. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra kommuner att utveckla sin småbarnspedagogik så att barnets rätt förverkligas och så att också de minsta kommuninvånarna får bästa möjliga vägkost inför livet.

Närmare upplysningar inom fostrans- och utbildningssektorn:

Chef för den svenska småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, tfn 09 310 73014 jenni.tirronen@hel.fi

Sektorchef Liisa Pohjolainen, tfn 09 310 86200, liisa.pohjolainen@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingforsborna får syssla med egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd nästa läsår18.6.2020 10:55:00 EESTTiedote

Bland de vinnande förslagen i OmaStadi-omröstningen i höstas fanns ett förslag om att öppna skolornas klassrum för teknisk slöjd för hobbyverksamhet. Detta förslag blir nu verklighet. Stadsborna får möjlighet att avgiftsfritt arbeta med sina egna projekt i fem klassrum för teknisk slöjd, det vill säga OmaStadi-verkstäder, från september till maj under läsåret 2020–2021.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.6.202012.6.2020 11:15:46 EESTTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevään viimeinen kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslista Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa useita päiväkotien ja koulujen tilahankkeita. Esityslistalla olevat päiväkotien tilahankkeet: lausunto Malmilla sijaitsevan päiväkoti Marmorin sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta lausunto Kalliossa sijaitsevan päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta tarveselvitys Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavasta päiväkodista tarveselvitys Malmilla osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavasta päiväkodista tarveselvitys Kannelmäessä osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavasta päiväkodista Muut lautakunnan esityslistalla olevat tilat: tarveselvitys Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvasta peruskoulusta, päiväkodista ja leikkipuistosta lausunto Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum