Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Utmattningssymtom och känslan av ensamhet hos spädbarnsfamiljer varierar på olika håll i Finland

Dela

De nyblivna föräldrar till spädbarn under ett halvt år som är mycket nöjda med sitt liv fördelas ganska jämnt runt om i Finland, men förekomsten av faktorer som försämrar välbefinnandet varierar något mellan olika välfärdsområden.

Förekomsten av utmattningssymtom hos föräldrarna i spädbarnfamiljer enligt välfärdsområde
Förekomsten av utmattningssymtom hos föräldrarna i spädbarnfamiljer enligt välfärdsområde

De nyblivna föräldrar till spädbarn under ett halvt år som är mycket nöjda med sitt liv fördelas ganska jämnt runt om i Finland, men förekomsten av faktorer som försämrar välbefinnandet varierar något mellan olika välfärdsområden. Det förekommer variationer mellan och inom välfärdsområdena i föräldrarnas känsla av ensamhet, utmattningssymtom och nöjdhet med rådgivningstjänsterna.

Resultaten framgår av den fortsatta analysen av materialet från enkätundersökningen FinBarn som Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlade in i mars-december 2020. I det här skedet fokuserade man på de regionala skillnaderna i föräldrarnas välbefinnande. De nationella resultaten publicerades i mars.

Resultatsammandragen för varje välfärdsområde, kommun eller kommunkluster finns på THL:s webbplats:

Terveytemme.fi (på finska)

Stor regional variation i känslan av ensamhet

Den regionala variationen var stor i hur många föräldrar som fött barnet som kände sig ensamma. I Kajanalands välfärdsområde upplevde nästan var fjärde förälder (23 %) som fött barnet ensamhet, men i Mellersta Nylands välfärdsområde var motsvarande andel mindre än var tionde (9 %).

Det förekom även variation inom välfärdsområdena.

Enligt enkäten var det sällsynt att den andra föräldern kände sig ensam; andelen varierade mellan 1 och 2 procent i största delen av landet. I Lapplands och Kajanalands välfärdsområden hade dock 5 procent av de andra föräldrarna känt sig ensamma.

”Regionerna har nu möjlighet att få en preliminär bild av välbefinnandet bland spädbarnsfamiljerna i den egna regionen. Utifrån den informationen kan de vid behov överväga åtgärder för att öka familjernas välbefinnande, även om en bild som baseras på ett lågt svarsantal inte är helt tillförlitlig”, bedömer THL:s forskningschef Reija Klemetti.

20–40 procent av föräldrarna hade utmattningssymtom

Föräldern som fött barnet hade oftare utmattningssymtom än barnets andra förälder (35 % vs. 29 %). Utmattningssymtom hos föräldern som fött barnet var vanligast i Kajanalands välfärdsområde (42 %) och förekom i minst utsträckning i Egentliga Tavastlands, Mellersta Nylands och Egentliga Finlands välfärdsområden (30 %). Förekomsten av utmattningssymtom varierade också inom områdena.

Utmattningssymtom hos den andra föräldern var vanligast i Helsingfors, Österbottens, Lapplands och Mellersta Österbottens välfärdsområden (35–36 %) och förekom minst i Norra Savolax och Norra Karelen (20–21 %).

Regional variation i nöjdheten med rådgivningstjänsterna

I hela landet var cirka två av tre föräldrar som besvarade enkäten nöjda med besöken på mödrarådgivningen, men variationen mellan välfärdsområdena var stor. Flest föräldrar som var nöjda med mödrarådgivningsbesöken fanns i Norra Karelens välfärdsområde (75 %). Däremot var endast drygt hälften (61–62 %) av föräldrarna som fött barnet nöjda med sina besök på mödrarådgivningen i Helsingfors, Östra Nyland, Mellersta Österbotten och Vanda-Kervo.

I hela landet var hälften av föräldrarna som fött barnet och mer än hälften (61 %) av de andra föräldrarna nöjda med besöken på barnrådgivningen. Bland föräldrarna som fött barnet var flest nöjda i Södra Österbotten, Mellersta Nyland och Lappland (59–60 %). Andelen föräldrar som fött barnet och som var nöjda med barnrådgivningstjänsterna var minst i Helsingfors (42 %).

Publicering av resultaten från enkätundersökningen FinBarn 2020

THL genomförde enkätundersökningen FinBarn bland båda föräldrarna till barn i åldern 3–6 månader i mars–december 2020 i hela Finland. Föräldrarna tillfrågades med en blankett om familjens välbefinnande, hälsa och erfarenheter av tjänsterna för barnfamiljer. Över 34 000 föräldrar kallades till undersökningen; 50 procent av mammorna och 36 procent av de andra föräldrarna svarade på enkäten.

De grundläggande resultaten av datainsamlingen publicerades i mars 2021 som en statistikrapport och i THL:s elektroniska resultattjänst. Nu har de viktigaste resultaten av undersökningen publicerats områdesvis så att varje kommun som har haft tillräckligt med respondenter får sina egna resultat, och om det har funnits få respondenter har resultaten slagits samman med resultaten från de närliggande kommunerna.

Källa: Kommunspecifika resultatsammandrag för enkätundersökningen FinBarn på terveytemme.fi (på finska)

Alla grundläggande resultat av enkätundersökningen FinBarn på thl.fi (på finska)

Mer information:

Reija Klemetti
forskningschef
Tfn 029 524 7265

Maaret Vuorenmaa
specialforskare
Tfn 029 524 7008

Institutet för hälsa och välfärd, THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Tidigare om ämnet:

Coronaepidemin har försämrat spädbarnsfamiljernas ork enligt en enkät från THL – tillfredsställelsen med familjelivet är ändå stor. Meddelande från THL 24.3.2021.

Nyckelord

Bilder

Förekomsten av utmattningssymtom hos föräldrarna i spädbarnfamiljer enligt välfärdsområde
Förekomsten av utmattningssymtom hos föräldrarna i spädbarnfamiljer enligt välfärdsområde
Ladda ned bild

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kouluterveyskysely: Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt17.9.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista valtaosa (yli 80 %) oli tyytyväinen elämäänsä keväällä 2021. Yhtä tyytyväisiä elämäänsä olivat 8. ja 9. luokalla opiskelevat pojat. Sen sijaan saman ikäisistä tytöistä vain yli puolet (57 %) oli tyytyväinen elämäänsä. Myös lukiota ja ammatillista oppilaitosta käyvät pojat (79 %) kertoivat olevansa tyttöjä (60‒62 %) tyytyväisempiä elämäänsä. Koulunkäynnistä pitivät etenkin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat.

Forskning: Grönområdena runt hemmet ökar mångfalden av mikroflora inomhus3.9.2021 06:15:00 EEST | Tiedote

Grönområdena runt hemmet ökar mångfalden, dvs. diversiteten i mikrofloran inomhus. Detta framgår av den forskning som publicerats i den vetenskapliga publikationen Environmental Research och som har gjorts i form av internationellt samarbete. Tidigare studier har visat att mångfalden av mikrober som härstammar från naturen inne i barndomshemmet senare kan skydda mot astma och allergi. Kan resultaten utnyttjas i stadsplaneringen? Undersökningen visar att den typ av grönområde som finns i närheten av hemmet påverkar mängden olika mikrober i inomhusmiljön. När närheten till naturen i allmänhet ökade bakteriernas mångfald inne i hemmet ökade svamparnas mångfald när det fanns högre växter i hemmets omgivning, såsom träd och buskar. "I de kommande undersökningarna behöver vi ännu mer bekräftelse på resultatet att grönområdena inverkar på hemmens hälsofrämjande mikroflora. Om detta är fallet skulle grönområdenas fördelar kunna beaktas i städernas planering och vi kunde lägga till mikrober frå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum