Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Finland har åtagit sig att iaktta internationella överenskommelser som gäller minderåriga och unga intagna. Även FN:s kommitté mot tortyr, biträdande justitieombudsmannen och justitieministeriet har uppmärksammat frågan om minderåriga intagna i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter. I de finländska fängelserna finns inga separata avdelningar för häktade och dömda minderåriga. De placeras i regel på ungdomsavdelningar eller på externa anstalter. På det nya kvinnofängelset i Tavastehus, som togs i drift i november ifjol, kan minderåriga placeras åtskilda från vuxna. Avdelningar för unga finns i fängelserna i Helsingfors, Vanda, Tavastehus och Åbo. Därtill finns på öppna anstalten i Kervo en avdelning för unga.

Utredningen innehåller en kartläggning av internationella bestämmelser och rekommendationer, nationellt regelverk och forskningsdata. Där finns en internationell jämförelse och lägesbild över placering av minderåriga och unga intagna i fängelser och fängelseavdelningar. Även personalens kompetens, säkerhetsläget och förhållandena i fängelserna samt aktiviteterna för och behoven hos minderåriga och unga intagna har varit föremål för utredning.

Till de mest centrala iakttagelser som lyfts fram i utredningen hör de synnerligen knappa personalresurserna på avdelningarna för unga och inom hälso- och sjukvården för fångar samt bristen på psykiatriska sjukskötare. En del utmaningar uppdagades även när det gäller att ordna grundläggande utbildning för unga intagna i läropliktsålder. Ett relativt stort antal externa initiativ, projekt och aktiviteter visade sig vara karakteristiskt för arbetet med de unga.

Som en styrka i arbetet med minderåriga och unga lyfter man fram personalens motivation och vilja att utveckla arbetet på ungdomsavdelningarna och enheterna. De har särskild kompetens i att bemöta ungdomar och de utmaningar som uppstår i arbetet med de unga, och kan fungera i nätverk. På brottspåföljdsregionernas utvärderingscentra använder man högklassiga och goda modeller när det gäller att bedöma och utvärdera minderåriga och unga, steg för steg avancera i arbetet enligt planen för strafftiden, se till att det finns vägar framåt och samverka inom nätverk och intressentgrupper.

Utifrån den genomförda utredningen föreslår man att minderåriga och unga framgent ska placeras centraliserat på fängelserna i Uleåborg, Jyväskylä, Åbo, Tavastehus, Helsingfors, Kervo och Vanda. Vidare föreslår man att personaldimensioneringen vid avdelningarna för unga ska utökas, att aktiviteterna ska inriktas allt mer preciserat utifrån den ungas personliga behov, och att samverkan med sociala insatser, undervisningsväsendet och fånghälsovården ska utvecklas. Man föreslår att i fängelserna i Helsingfors och Vanda ska särskilda avdelningar för minderåriga häktade och dömda inrättas som endast ska vara avsedda för minderåriga. Särskilt önskar man att de ungas utslussning steg för steg mot allt öppnare förhållanden ska främjas och frihet på prov ska tillämpas i allt större utsträckning.

Ta gärna del av utredningen på finska här.

För mer information kontakta

Tuija Muurinen, brottspåföljdschef
tfn +358 29 56 88500 (växel)
tuija.muurinen(at)om.fi

Riitta Kari, utvecklingsdirektör
tfn +358 29 56 88401
riitta.kari(at)om.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum