ELY-keskukset

Utredningen av servicenivån i det betydande vägnätet vid NTM-centralen i Nyland har färdigställts

Dela

I rapporten har man utrett behovet av att förbättra servicenivån i landsvägsnätet i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Förbättringsbehoven gäller såväl persontrafik som transporter.

I Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland har man utarbetat en utredning av servicenivån för det betydande vägnätet vid NTM-centralen i Nyland 2022. I utredningen beskrivs den nivå av service som landsvägsnätet i området erbjuder persontrafiken och transporterna. Man granskade de mest betydande delarna av landsvägsnätet i området för NTM-centralen i Nyland, det vill säga huvudvägarna och betydande regionvägar. I utredningen fastställde man mål för servicenivån för vägnätet och identifierade bristerna i servicenivån. Bristerna i servicenivån upptäcktes genom att den nuvarande servicenivån jämfördes med servicenivåmålen.

Mätaren med flest brister räknat i kilometer i förhållande till kilometrarna i hela det granskade vägnätet var risken för personskador. Dessutom fanns det många brister i utrustningsnivån vid kollektivtrafikens knutpunktshållplatser. Även hastighetsbegränsningens miniminivå, den trafikmässiga servicenivån, belysningen, kurvorna på vägen samt bristen på gång- och cykelväg var servicenivåmätare, för vilka det fanns ganska många brister i fråga om uppnåendet av målnivån.

I det granskade vägnätet identifierades åtta förbindelsesträckor med flera problem, där flera servicenivåmätare underskrider målnivån. Det finns tre sådana sträckor på riksväg 25. De övriga problempunkterna finns på riksväg 4, 12 och 24, stamväg 51 och landsväg 135.

Resultaten av utredningen beskriver i stora drag behovet av att förbättra servicenivån på vägavsnitten. Målet har varit att erbjuda information om hur det betydande vägnätet borde utvecklas och upprätthållas för att man ska uppnå servicenivåmålen.

Nyckelord

Kontakter

Mer information: Ansvarig för trafiksystem Anna Puolamäki, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 370

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Sinilevätilanne vaihteleva Saaristomerellä ja Selkämerellä, sisävesissä viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)11.8.2022 11:44:26 EEST | Tiedote

Viime viikonlopun kovien tuulten myötä sinilevät sekoittuivat vesiin ja alkuviikon lämpimän sään seurauksena runsastuivat paikoitellen koko merialueella. Avomerellä sinilevät runsastuivat etenkin Saaristomeren eteläosassa. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisena.

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)11.8.2022 11:07:21 EEST | Tiedote

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum