Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Utställningen Bilder av ljus! utmanar till nya sätt att se

Dela

Utställningen Bilder av ljus! närmar sig ljus och bilder genom lekfullt utforskande. Vad är ljus? Vart tar det vägen? Hur syns tiden? Ur vilka perspektiv kan man se på fotografier som fenomen, redskap och inspirationskällor? I denna multikonstnärliga utställning visas verk av Annegårdens elever i fotografering och andra konstämnen samt verk ur Helsingfors stads konstmuseum HAMs samlingar som de valt ut. Utställningen kan ses virtuellt på Annegårdens nätsida från den 24 mars till den 19 september 2021 och vernissagen visas på Annegårdens Facebooksida och Helsinki-kanava den 24 mars från kl. 17. Om coronaläget tillåter det kan man senare besöka utställningen på Annegården, där den upptar hela huset.

Utställningen Bilder av ljus! visas virtuellt från och med den 24 mars. Om coronaläget tillåter det kan man senare se utställningen på Annegården. Bild: Annegården.
Utställningen Bilder av ljus! visas virtuellt från och med den 24 mars. Om coronaläget tillåter det kan man senare se utställningen på Annegården. Bild: Annegården.

Våra förnimmelser av världen omkring oss formar våra tankar och handlingar. De är förbundna med kroppens fysiska egenskaper, det liv vi levat och vår kultur. Våra förnimmelser är ett mycket begränsat urval av allt det som ständigt pågår runtom oss.

Ljuset och kameralinsen framhäver saker som vi annars inte visste att finns eller som vi inte kunde upptäcka med våra sinnen. Drömbilder som rör sig i skuggorna blir synliga, rörelser stelnar till och andra verkligheter öppnar sig inför våra ögon.

På Annegården har man samarbetat över konstgränserna kring temat ljus: en keramisk skulptur kastar skuggor, ljuset och skuggorna i det inre känslolivet hittar sin form i teatern, ordkonstens spökdikter projiceras på florväv.

Bilder av ljus! är en lovsång till tankens lekar.

Vid sidan av verk av Annegårdens fritidskonstgrupper ingår också verk av skolgrupper som deltagit i 5x2-konstundervisningen hösten 2020.

Utställningen kan ses virtuellt på Annegårdens nätsida 24.3−19.9.2021 och vernissagen visas på Annegårdens Facebooksida och Helsinki-kanava den 24 mars från kl. 17. Om coronaläget tillåter det kan man senare se utställningen på övre och nedre våningen i Annegårdens galleri samt på gården.

Utställningen Bilder av ljus!
Virtuell utställning på Annegårdens nätsida 24.3−19.9.2021
Ifall coronaläget tillåter kan man bekanta sig med utställningen på Annegården.

Annegården
Annegatan 30, Helsingfors
www.annantalo.fi

I samarbete med Annegården, HAM Helsingfors konstmuseum, Kinobox Obscura och Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning

Nyckelord

Kontakter

Utställningsproducent, kursplanerare
Roi Ruuskanen
040 522 9253, roi.ruuskanen@hel.fi
Helsingfors stad, kultur och fritid
Annegårdens konstcenter

Kommunikationsplanerare
Terhi Honkio
040 169 9706, terhi.honkio@hel.fi
Helsingfors stad, kultur och fritid
kommunikations- och marknadsföringstjänster

Bilder

Utställningen Bilder av ljus! visas virtuellt från och med den 24 mars. Om coronaläget tillåter det kan man senare se utställningen på Annegården. Bild: Annegården.
Utställningen Bilder av ljus! visas virtuellt från och med den 24 mars. Om coronaläget tillåter det kan man senare se utställningen på Annegården. Bild: Annegården.
Ladda ned bild
I utställningen Bilder av ljus! visas verk av Annegårdens konstelever och verk ur Helsingfors konstmuseum HAMs samlingar. Bild: Annegården.
I utställningen Bilder av ljus! visas verk av Annegårdens konstelever och verk ur Helsingfors konstmuseum HAMs samlingar. Bild: Annegården.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki City Museum has been recording Helsinki residents’ life and phenomena for 110 years now20.4.2021 09:08:33 EEST | Press release

This year marks the 110th anniversary of Helsinki City Museum’s operations. The City Museum records and studies Helsinki and life in Helsinki. Its operations support the City of Helsinki’s vision, in which residents’ cultures make the city thrive. The cultural environment programme launched by the City Museum details how valuable cultural environments are to be taken into consideration, preserved and utilised as a resource amidst the city’s constant changes. To celebrate the Museum’s anniversary and delight Helsinki residents, a bus on Helsinki Region Transport route 500 is taped with the City Museum’s celebratory pastel colours.

Helsingfors stadsmuseum har dokumenterat stadsbornas liv och fenomen redan i 110 år20.4.2021 09:07:02 EEST | Tiedote

I år firar Helsingfors stadsmuseum sin 110-åriga museiverksamhet. Stadsmuseet dokumenterar och studerar Helsingfors och Helsingforsbornas liv. Museets verksamhet stöder Helsingfors stads vision där invånarnas kulturer ska få staden att blomstra. I det kulturmiljöprogram som startades av stadsmuseet linjeras upp hur värdefulla kulturmiljöer beaktas och bevaras samt utnyttjas som en tillgång vid en ständig förändring av staden. Museets jubileumsår till ära och för att glädja stadsborna ser man i Helsingforsregionens trafik en buss på rutt 500 som tejpats i stadsmuseets pastellfärgade festskrud.

Helsingin kaupunginmuseo on tallentanut kaupunkilaisten elämää ja ilmiöitä jo 110 vuotta20.4.2021 09:04:58 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginmuseo juhlii tänä vuonna 110-vuotista museotoimintaansa. Kaupunginmuseo tallentaa ja tutkii Helsinkiä ja helsinkiläistä elämää. Museon toiminta tukee Helsingin kaupungin visiota, jossa asukkaiden kulttuurit saavat kaupungin kukoistamaan. Kaupunginmuseon käynnistämässä kulttuuriympäristöohjelmassa linjataan, miten arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioidaan ja säilytetään sekä hyödynnetään voimavarana kaupungin jatkuvassa muutoksessa. Museon juhlavuoden kunniaksi ja kaupunkilaisten ilahduttamiseksi Helsingin seudun liikenteessä nähdään kaupunginmuseon pastellisävyiseen juhla-asuun teipattu bussi linjalla 500.

Harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy tänään 19.4.2021 Helsingissä19.4.2021 11:34:22 EEST | Tiedote

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä tänään 19.4.2021. Ensivaiheessa mukana on 21 koulua. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai sen läheisyydessä. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Helsingin kaupunki sai ministeriöltä miljoonan (1,0) euron avustuksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen mallin kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum