Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Utställningen Kors och tvärs om ekologin leder med hjälp av biokonst till djupare frågor kring ekosystemet

Dela

I Annegårdens galleri öppnas i augusti utställningen Kors och tvärs om ekologin med internationellt kända konstnärer. Miljökrisen har väckt ett behov av att undersöka och tänka kring vår levnadsmiljö, också genom konsten. Utställningen på Annegården är riktad till barn och unga och erbjuder möjligheter att bemöta komplicerade och svåra ämnen med hjälp av tvärkonstnärlig och -vetenskaplig kulturfostran.

Cecilia Jonsson: 
Tides, 2017. Video. 
Nationalpark Vadehavet i Danmark.
Cecilia Jonsson: Tides, 2017. Video. Nationalpark Vadehavet i Danmark.

Brandon Ballengée, Cecilia Jonsson, Julia Lohmann, Soichiro Mihara, Leena Saarinen, Antti Tenetz

Utställningen Kors och tvärs om ekologin presenterar verk som förenar konstnärliga observationer om olika fenomen och letar efter poesin i fakta genom konst, vetenskap och formgivning. Genom sina verk kommunicerar konstnärerna dessa observationer och fakta på olika sätt och lyfter fram det osynliga.

Verken observerar olika fenomen i naturen och hos mänskligheten, med bland annat havstång, artificiell intelligens i rymden, fågelläten, sjövattnets grad av aciditet, radioaktivitet eller muterade grodor som material och utgångspunkt. Undersökningsobjekten leder till djupare frågor än den estetiska nivån: vad innebär samvaro i olika ekosystem? På hurdana sätt kan människan förhålla sig till miljön som hon är delaktig i? Och hur kan man via konstverk gestalta den föränderliga världen? Med hjälp av vetenskap, konst, formgivning och teknologi kan dessa frågor lyftas fram. 

Brandon Ballengée synliggör den allt svagare miljön genom muterade grodor som konstnären samlar under sina fältundersökningar. Cecilia Jonssons verk synliggör i sin tur havets aciditet med hjälp av en enorm mätapparat. Julia Lohmann fokuserar i sitt verk på havstång som material och vad detta material berättar om havens status och vad som kunde göras för att stoppa försurningen av haven. Soichiro Miharas verk låter oss höra den radioaktiva strålningen som blev mycket viktig i konstnärens hemland efter kärnkraftverksolyckan i Fukushima. Leena Saarinen strävar efter att komma närmare människans och fåglarnas språk genom att skapa ett alfabet för fågelsång. I Antti Tenetz verk undersöks den artificiella intelligensen och biologins möjligheter med rymden som utgångspunkt. Alla dessa verk, med undantag för Leena Saarinens, visas för första gång i Finland.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Konstcentret Annegården och Föreningen för biokonst. Föreningen för biokonst främjar konstnärliga projekt mellan konst och vetenskap med syfte att väcka diskussion kring biovetenskaperna, bioteknologi och bioetik. Föreningen fungerar även i internationella nätverk för konstnärer och forskare samt skapar och utvecklar konstnärers arbetsförutsättningar såväl i Finland som internationellt. Utställningen som öppnas i barnens eget konstcenter öppnar diskussionen om framtiden, ekosystemen och människans roll i dem.

Kuratorerna för utställningen: Erich Berger, Mari Keski-Korsu och Anna Puhakka 

Varmt välkomna på vernissagen för utställningen Kors och tvärs om ekologin i Annegårdens galleri onsdagen 19.8.2020 kl. 17–19. I vernissagen deltar även en del av konstnärerna.

Kors och tvärs om ekologin
Annegårdens galleri
20.8.2020–30.1.2021

Annegården
Annegatan 30 


 

Nyckelord

Kontakter

Producent och kurator
Anna Puhakka
040 334 5227, anna.puhakka@hel.fi
Helsingfors stad, kultur och fritid
Konstcentret Annegården

Kommunikationsplanerare
Terhi Honkio
040 169 9706, terhi.honkio@hel.fi
Helsingfors stad, kultur och fritid
kommunikations- och marknadsföringstjänster

Bilder

Cecilia Jonsson: 
Tides, 2017. Video. 
Nationalpark Vadehavet i Danmark.
Cecilia Jonsson: Tides, 2017. Video. Nationalpark Vadehavet i Danmark.
Ladda ned bild
Soichiro Mihara:
Bell, 2013. Installation.
Soichiro Mihara: Bell, 2013. Installation.
Ladda ned bild
Brandon Ballengée: 
DFNL13 Aoide, 2020. Giclée Fine Art utskrift på Hahnemühle-papper.
Rengjord och färgad groda (Rana temporaria), samlad i Nieuwstadt, Nederländerna.
Brandon Ballengée: DFNL13 Aoide, 2020. Giclée Fine Art utskrift på Hahnemühle-papper. Rengjord och färgad groda (Rana temporaria), samlad i Nieuwstadt, Nederländerna.
Ladda ned bild
Julia Lohmann: detalj Department of Seaweed, 2019. Fotograf Mikko Raskinen.
Julia Lohmann: detalj Department of Seaweed, 2019. Fotograf Mikko Raskinen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Arts and culture belong also to children – Small Size Days bring Latin American children’s theatre to your home22.1.2021 14:30:00 EETPress release

The international Small Size Days event promotes the youngest children’s right to experience arts and culture. This year, Annantalo is participating in the event virtually. Via Annantalo’s website on 29–31 January, you can watch the PUENTE entity presenting Latin American children’s theatre from Brazil, Argentina and Mexico at the time of the coronavirus pandemic.

Konst och kultur tillhör också de minsta i familjen – evenemanget Small Size Days ger möjlighet att se på latinamerikansk barnteater hemma22.1.2021 14:30:00 EETTiedote

Det internationella evenemanget Small Size Days lyfter fram att också familjens minsta har rätt till konst och kultur. I år deltar Annegården virtuellt i evenemanget. PUENTE-helheten som presenterar latinamerikansk barnteater från coronatidens Brasilien, Argentina och Mexiko kan ses avgiftsfritt via Annegårdens webbplats 29–31.1.

Taide ja kulttuuri kuuluvat myös perheen pienimmille – Small Size Days -tapahtuma tuo Latinalaisen Amerikan lastenteatteria kotikatsomoihin22.1.2021 14:30:00 EETTiedote

Kansainvälinen Small Size Days -tapahtuma nostaa esiin perheen pienimpien oikeuden taiteeseen ja kulttuuriin. Tänä vuonna Annantalo osallistuu tapahtumaan virtuaalisesti. Annantalon verkkosivujen kautta on katsottavissa maksutta 29.–31.1. PUENTE-kokonaisuus, joka esittelee Latinalaisen Amerikan lastenteatteria korona-ajan Brasiliasta, Argentiinasta ja Meksikosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum