Uttalande av Republiken Finlands president Sauli Niinistö vid generaldebatten vid Förenta nationernas 73:e generalförsamling den 25 september 2018

Jaa

Jag gratulerar er, fru talman, till valet av er som ordförande för generalförsamlingens 73:e session. Jag vill också hylla generalsekreterare António Guterres för hans visionära ledarskap av Förenta nationerna. Finland stöder helhjärtat er båda i era viktiga uppdrag.

* * *

Mitt land har alltid varit en stark förespråkare för det multilaterala samarbetet. För Finland är den reglerbaserade internationellt ordningen av grundläggande betydelse. Att på hemmaplan kunna lita på gemensamt överenskomna regler är en hörnsten i vår egen nationella säkerhet och välfärd. På global nivå behövs gemensamma lösningar och regler för att ta itu med de mest brådskande utmaningarna i vår tid.

Tyvärr finns det nu anledning till oro för oss alla som tror på fördelarna med multilateralism. Det internationella system vi har byggt tillsammans är utsatt för tryck. Dess förmåga och trovärdighet ifrågasätts. Vi kan inte längre ta den reglerbaserade ordningen för givet. Det är vårt gemensamma ansvar att aktivt försvara och utveckla den.

Finland ser Förenta nationerna som kärnan i det multilaterala systemet. Därför måste försvaret av multilateralism börja just här. Förenta nationerna och dess medlemmar måste visa sin vilja att agera tillsammans, inte förbi varandra. Vi stöder fullt ut generalsekreterarens ambitiösa och omfattande reformagenda. Nu är det dags att genomföra dessa reformer. Vi måste se till att framtidens Förenta nationer är mer transparent, ansvarigt och effektivt.

För att Förenta nationerna ska kunna vara trovärdig måste organisationen själv iaktta vad den predikar. För varje organisation är varje enskilt fall av sexuellt utnyttjande i de egna leden ett fall för mycket. Detta gäller i synnerhet för en organisation som betonar vikten av jämlikhet och mänskliga rättigheter. Jag är stolt över att vara medlem i ledarskapskretsen för strategin mot våld och jag välkomnar de ansträngningar som vidtagits för att förebygga och bekämpa alla former av våld i hela FN-systemet.

* * *

De tre pelarna för FN – fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling – har stått sig genom tiderna. Men vi har också fått se att många av de nuvarande globala utmaningarna inte respekterar gränserna mellan dem. Pelarna är alltmer sammanlänkade, liksom själva utmaningarna.

De viktigaste framgångarna inom FN-systemet de senaste åren vittnar om detta. Jag tänker på Agenda 2030, klimatavtalet från Paris och Global Compact-initiativet om migration och flyktingar. Frågor som hållbarhet, klimatförändring och migration handlar inte bara om utveckling och mänskliga rättigheter. De är också viktiga frågor om fred och säkerhet.

Klimatförändringen är det främsta exemplet på behovet av snabba globala åtgärder. Den rapport som FN:s klimatpanel ska ge ut kommer ytterligare att understryka hur brådskande behovet av att vi reagerar är. Den kommer också att visa hur mycket som återstår att göra. Hittills är de frivilliga bidragen från de stater som är parter i Parisavtalet inte tillräckliga för att hålla den globala temperaturhöjningen ordentligt under två grader Celsius. Vi måste göra mycket mer, och snabbare.

I norr bevittnar vi hur den arktiska regionen värms i alarmerande takt. Detta är inte bara ett regionalt problem, eftersom det utgör ett hot mot hela det globala klimatsystemet. En viktig faktor som påskyndar smältningen av havsis i Arktis är sotutsläppen. Att minska de svarta sotpartiklarna som landar på den vita isen skulle ha omedelbara positiva effekter med tanke på att förhindra smältningen. Ett åtagande att minska sotutsläppen skulle vara ett huvudmål för ett toppmöte om Arktis som Finland i egenskap av nuvarande ordförande i Arktiska rådet är redo att stå värd för.

Om klimatförändringen inte begränsas kommer den också att leda till en ytterligare ökning av migrationsflödena. Redan nu har cirka 65 miljoner människor över hela världen varit tvungna att flytta – den högsta siffran sedan andra världskriget. Några hundra miljoner människor världen över har ett brådskande behov av grundläggande humanitärt bistånd, och antalet växer. Det finns inga snabba och enkla lösningar, men att göra ingenting är inte ett alternativ. Jag välkomnar därför Global Compact-initiativet och ser fram emot att delta i konferensen där det antas i Marrakech i december.

* * *

Fullskaliga krig, konflikter av varierande intensitet och brott mot internationell rätt fortsätter att hemsöka oss. De påminner oss ständigt om det enorma mänskliga lidande som dessa händelser ger upphov till. Vi, det internationella samfundet, måste vara ihärdiga i vår strävan att lösa pågående konflikter, oavsett hur djupt rotade och långvariga de kan vara.

På plussidan har vi uppmuntrats av de senaste strävandena att nå en genuin dialog mellan Demokratiska folkrepubliken Korea och det internationella samfundet. Ansatserna för att vidta åtgärder i riktning mot fred på Koreahalvön bör stödjas och underhållas. Ett framgångsrikt resultat i regionen skulle kunna utgöra ett kraftfullt exempel för icke-spridning av vapen och nedrustning också på andra håll.

Där fred har uppnåtts har FN:s fredsbevarande styrkor fortfarande haft en avgörande roll. Men FN:s blå hjälmar måste också anpassa sig till förändrade realiteter. Vi stöder generalsekreterarens uttalande om ett initiativ för att ge FN:s fredsbevarande verksamhet större genomslag.

Befintliga konflikter måste lösas. Samtidigt bör vår prioritet vara att förebygga framtida konflikter. Finland välkomnar insatserna för att stärka FN:s kapacitet i detta syfte.

När det gäller att förebygga konflikter är medling ett ovärderligt verktyg. Det är avgörande för medlingens framtid att tidigare erfarenheter lämnas vidare till framtida medlare. Det var en ära för mitt land att vara värd för mötet för generalsekreterarens rådgivande högnivågrupp för medling i juni i Finland.

Vi är hängivna anhängare av FN:s och andra aktörers medlingsverksamhet. Vid behov kommer Finland också framöver att erbjuda tjänster för att underlätta konkreta diskussioner mellan parter, från informella icke-mellanstatliga diplomatiska förhandlingar till möten på hög nivå.

* * *

Fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling är inte hållbara om inte också kvinnor och ungdomar deltar. Kvinnornas röster och de ungas röster måste höras – och deras budskap måste leda till handlingar. Kvinnors, barns och ungas behov är fortfarande alltför ofta marginaliserade i fredsförhandlingar. Finland stöder insatser för att ge kvinnor en roll som aktiva deltagare i fredsprocesser genom det nordiska nätverket för kvinnliga medlare. Detta och andra liknande nätverk utgör en användbar plattform till stöd för kvinnors delaktighet och självutbildning. Som Impact Champion-ambassadör för HeForShe-initiativet uppskattar jag storligen dessa insatser.

När vi nu firar 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, är det skäl att ägna särskild uppmärksamhet åt dess betydelse för den internationella ordningen. Mänskliga rättigheter skyddar inte bara individen, de hjälper oss också att förebygga konflikter, bygga hållbar fred och påskynda utvecklingen. Om vi vill ta mänskliga rättigheter på allvar, behövs det ansvarsmekanismer i fråga om brott mot internationell rätt. Förövarna måste ställas inför rätta.

Finland uppmanar alla medlemsstater och generalsekreteraren att konsekvent behålla mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och jämställdhet högst upp på FN:s agenda.

* * *

Det är med stor sorg jag tog del av budskapet om FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annans bortgång. Hans arv är till inspiration för oss alla.

Låt mig avsluta med att minnas följande ord av honom: ”Mer än någonsin tidigare i mänsklighetens historia delar vi ett gemensamt öde. Vi kan bemästra det bara om vi möter det tillsammans. Och därför, mina vänner, har vi Förenta nationerna.”

Tietoja julkaisijasta

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö och fru Haukio tar emot de traditionella julhälsningarna17.12.2018 09:30Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 49/2018 17.12.2018 Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio tar emot de traditionella julhälsningarna på Talludden onsdagen den 19 december 2018. Evenemanget inleds med att Forststuderandenas granförsäljare överlämnar en julgran till presidentparet. Därefter framför Helsingfors domkyrkas gosskör Cantores Minores en sånghälsning till presidentparet och alla andra som deltar i evenemanget. President Niinistö och fru Haukio är körverksamhetens beskyddare. Efter körens framträdande tar presidentparet tillsammans emot de ätbara julhälsningarna. Förbundet Karjalan Liitto överräcker olika karelska piroger, Korpo Kulturgille en julgädda, representanter för djur- och naturskyddsorganisationerna en korg med vegetariska produkter och föreningen Maataloustuottajain Vehmaan yhdistys en julskinka. Dessutom överräcker Finlands Blomsterhandlarförbund en julblomma till presidentparet. Evenemanget avslutas med att Finlands Lucia 2018 Elin Qv

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio ottavat vastaan perinteiset joulutervehdykset17.12.2018 09:26Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 49/2018 17.12.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat vastaan perinteiset joulutervehdykset Mäntyniemessä keskiviikkona 19. joulukuuta 2018. Tilaisuuden alussa Metsäylioppilaiden kuusikauppiaat luovuttavat presidenttiparille joulukuusen. Tämän jälkeen Helsingin tuomiokirkon poikakuoro Cantores Minores esittää laulutervehdyksen presidenttiparille ja kaikille joulutervehdyksen tuojille. Presidentti Niinistö ja rouva Haukio ovat kuoron toiminnan suojelijoita. Kuoron esityksen jälkeen presidenttipari ottaa yhteisesti vastaan ruokatervehdykset. Karjalan Liitto luovuttaa karjalaisia piirakoita, Korpo Kulturgille jouluhauen, eläin- ja luonnonsuojelujärjestöjen edustajat kasviskorin sekä Maataloustuottajain Vehmaan yhdistys joulukinkun. Lisäksi Suomen Kukkakauppiasliitto antaa presidenttiparille joulukukan. Tilaisuuden päättää vuoden 2018 Lucia-neidon Elin Qvistin ja hänen kuoronsa laulutervehdys. Mäntyniemen lisäksi Lucia

Environmental theme to be visible and audible at this year’s Independence Day reception30.11.2018 09:53Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 48/2018 30 November 2018 The President of the Republic Sauli Niinistö will host Finland’s Independence Day reception together with his spouse Mrs Jenni Haukio on 6 December 2018. The theme of the reception, our shared environment, will be prominent in, for example, the guests, music, foods and drinks served and in the decorations used. Guests to include Finns who have taken action to promote the climate and environment A total of 1,700 people, who are distinguished in various ways and in different fields, have been invited to attend the reception. Invited guests will include, in particular, Finns who have made both small and large efforts to promote sustainability and the environment. Finnish war veterans and members of the Lotta Svärd will be guests of honour. They will arrive first to greet the presidential couple at 7 p.m. to the accompaniment of the Jäger March by Sibelius playing in the background. Nature-themed music The Guard

Miljötemat syns och hörs på självständighetsdagens festmottagning30.11.2018 09:52Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 48/2018 30.11.2018 Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio är värdar för självständighetsdagens festmottagning på Presidentens slott torsdagen den 6 december 2018. Temat för mottagningen, vår gemensamma miljö, återspeglas bland annat på gästlistan, musiken, trakteringen och dekorationerna. Klimat- och miljöhandlingar högt prioriterade på gästlistan De inbjudna gästerna är i år ca 1 700 och bland dem finns finländare som på olika sätt utmärkt sig inom varierande områden. Särskild vikt har man lagt vid att bjuda in medborgare som utmärkt sig genom små eller stora klimat- och miljöhandlingar. Självskrivna hedersgäster är våra krigsveteraner och lottor. De är de första gästerna som anländer för att klockan 19 hälsas välkomna av presidentparet till takterna av Jägarmarschen av Sibelius Musik med naturtema Gardets Musikkår står för musiken under mottagningsceremonin och under början av kvällen i Rikssalen. Den av Gardets M

Ympäristöteema näkyy ja kuuluu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla30.11.2018 09:51Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 48/2018 30.11.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa Presidentinlinnassa torstaina 6. joulukuuta 2018. Vastaanoton teema, yhteinen ympäristömme, heijastuu muun muassa kutsuvieraissa, musiikissa, tarjoilussa ja koristeluissa. Kutsuvieraina ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia Tänä vuonna vastaanotolle on kutsuttu noin 1 700 eri tavoin ja eri aloilla ansioitunutta vierasta. Kutsuttuina on erityisesti niin pieniä kuin suuria ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia. Kunniavieraita ovat itseoikeutetusti sotiemme veteraanit ja lotat. He saapuvat ensimmäisenä presidenttiparin kättelyyn Sibeliuksen Jääkärimarssin soidessa kello 19. Luontoaiheista musiikkia Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton kättelyn ja Valtiosalin alkuillan musiikista vastaa Kaartin soittokunta. Musiikkivalinnat soittokunta on tehnyt perinteitä vaalien ja itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto Kertshinsalmen tilanteesta26.11.2018 11:45Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 47/2018 26.11.2018 Suomen valtiojohto seuraa Kertshinsalmen tapahtumia tarkasti ja olen keskustellut tilanteesta pääministeri Sipilän ja ulkoministeri Soinin kanssa. Jännitteen lieventämiseksi tulee Venäjän sallia vapaa merenkulku sitoumustensa mukaisesti ja ryhtyä toimiin ukrainalaisalusten ja niiden miehistön palauttamiseksi. Epävakaus alueella on jatkunut pitkään ja eskalaation riski on korkea. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin viipymättä. YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto on tarpeellinen, jotta tilanne saadaan pikaisesti vakautettua. Riippumaton kansainvälinen tutkimus tapahtumien kulusta on myös tarpeen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme