Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Utvecklingen av Lappvikens sjukhus fortsätter

Dela

Helsingfors stad fortsätter att planera den framtida användningen av Lappvikens sjukhusområde i växelverkan med stadsborna och områdets användare. Målet med planeringen är att hitta en hållbar lösning för att renovera den kulturhistoriskt värdefulla fastigheten i samarbete med NREP. Avsikten är att bevara parkområdet i dess nuvarande omfattning och nybyggnation planeras inte i området.

Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners
Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners

I december inleder Helsingfors stad planerings- och detaljplanearbetet som har som mål att renovera Lappvikens gamla sjukhusbyggnader för både den befintliga användningen och en ny typ av användning som passar områdets karaktär. Målet är att skapa förutsättningar för att renovera lokalerna samt för fortsättningen av mentalvårdsarbetet och den öppna kulturverksamheten vid sidan av annan verksamhet.

Sjukhusområdets park förblir fortfarande allmänt tillgänglig för stadsborna. Planen att placera nya byggnader i parkområdet har dragits tillbaka och det finns inte heller andra planer på nybyggnation i Lappvikens område.

Som stadens partner i planeringen fortsätter fastighetsutvecklingsbolaget NREP. Dess tidigare förslag utnyttjas som en grund för planeringen i tillämpliga delar. I huvudbyggnaden har de föreslagit bland annat renovering av vandrarhems- och arbetslokaler. Parterna är dock öppna även för andra idéer, som både stadsborna och områdets nuvarande användare gärna får bidra med.

Som underlag för planeringen samlar staden in stadsbornas tankar i tjänsten Kerrokantasi fram till 20.1.2023. Områdets användare och övriga intresserade kan delta i planeringen också genom workshops som ordnas under våren, närmare information kommer senare.

Avsikten är att inleda detaljplaneringen som ett led i den övergripande planen i början av 2023. Efter att detaljplaneringen har inletts informeras delaktiga om framstegen bland annat genom brev, i Karttjänsten  och med hjälp av Planvakten.

Sjukhusbyggnaderna i behov av reparation

Sjukhusverksamheten i Lappviken upphörde år 2008. Huvudbyggnaden blev klar 1841 och både den och sidobyggnaderna är i behov av grundrenovering och har länge väntat på beslut om för vilket användningsändamål byggnaderna renoveras och hur renoveringen finansieras. Staden brukar överge lokaler som staden inte använder för sina egna tjänster. Under de senaste åren har Lappvikens lokaler hyrts ut till Andelslaget Lapinlahden tilajakamo och Lappvikens Källa Ab.

För att finansiera den nödvändiga grundrenoveringen planerar staden nu en ny typ av ägararrangemang. Ett av syftena med arrangemanget är att trygga möjligheten att hyra ut lokaler även i fortsättningen också för allmännyttig verksamhet vid sidan av annan verksamhet.

Planen är att staden och NREP i framtiden bildar ett gemensamt fastighetsaktiebolag som ansvarar för reparation, ägande och uthyrning av Lappvikens lokaler. Staden skulle kunna antingen sälja eller överlåta byggnaderna till det nya bolaget. Kiinteistö Oy Kaapelitalo bistår med utredningen av helheten då bolaget har erfarenhet av liknande projekt på Kabelfabriken och i Södervik

Stadsstyrelsens riktlinjer styr planeringen

Bakgrunden till planeringen av Lappvikens sjukhus är stadsstyrelsen beslut från 2020 om riktlinjerna för att bevara och renovera området. Stadsmiljösektorn föreslog då att sjukhusbyggnaderna säljs till NREP, som hade vunnit tävlingen om utvecklingen av området. Enligt det vinnande förslaget skulle bland annat ett hotell byggas i närheten av sjukhuset.

Stadsstyrelsen avslog förslaget och beslutade att staden låter göra en utredning om ett annat sätt att renovera och bevara Lappviken. Utgångspunkten för utredningen blev att parken ska behålla sin nuvarande storlek och att byggnaderna fortfarande ska vara tillräckligt tillgängliga för stadsborna. Målet var att kunna behålla verksamheten inom mentalvård, medborgarorganisationer och kultur som en del av området samt för att ta fram en rättvis och öppen ekonomisk modell.

Staden skulle vid behov förbli byggnadernas ägare eller delägare, men för utvecklingen behövdes utomstående aktörer. NREP och tävlingens vinnarförslag skulle inkluderas i utredningen av helheten. Eventuell utbyggnad skulle man kunna planera till exempel i området kring Västerledens början enligt stadsstyrelsens beslut. I detta sammanhang planeras byggnation dock inte i området i fråga utan staden förhandlar med NREP om eventuella platser för nybyggnation på annat håll i Helsingfors.

Det planeringsarbete som inleds nu följer stadsstyrelsens riktlinjer samt rekommendationer av en utomstående utredare. Målet är att ett färdigt verksamhets- och detaljplaneförslag går vidare till politiskt beslutsfattande under hösten 2023.

Nyckelord

Kontakter

Rikhard Manninen
Markanvändningsdirektör
Helsingfors stadsmiljösektor
09 31037160
rikhard.manninen@hel.fi

Jannica Aalto
Kommunikationschef
NREP
jannica.aalto@nrep.com
045 1347636

Raine Heikkinen
Marknads- och utvecklingschef
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
040 5007354
raine.heikkinen@kaapelitehdas.fi

Bilder

Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners
Trädgården vid Lappvikens sjukhus. Bild: Yiping Feng och Ling Ouyang. Helsinki Partners
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 26.1.202326.1.2023 16:53:45 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 26.1.2023. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 9.2.2023.

Herttoniemen liikuntapuisto korjataan uuteen loistoon26.1.2023 10:45:00 EET | Tiedote

1970-luvulla rakennettu Herttoniemen liikuntapuisto peruskorjataan ja samalla luodaan uusi ja moderni liikuntakeskittymä vanhan Herttoniemen alueelle. Puiston liikuntapaikat uudistetaan ja alueelle tuodaan uusia liikuntatoimintoja. Helsingin kaupungin suunnitelmien tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa puiston ympärivuotista liikuntatoimintaa. Lisäksi alueella selvitetään, voitaisiinko liikuntapuiston yhteyteen sijoittaa frisbeegolfrata.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum