Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari träffade Turkiets handelsminister Mehmet Muş

Dela

Ministrarna träffades i Helsingfors den 12 januari.

Under ministrarnas enskilda samtal tog de upp handelsrelationerna länderna emellan, samarbetet för att minska koldioxidutsläppen, kring grön omställning och digitalisering, utvecklandet av globala värdekedjor och logistik, åtgärder för bättre hållbarhet samt reformen av WTO.

Samtalet fördes i en positiv anda och ministrarna kunde notera att handelsutbytet mellan länderna nått ett nytt rekord då 2 miljarder euro överskreds 2022. Målet är att öka handelsutbytet till 5 miljarder under de närmaste åren.

Med handelsminister Muş följde en omfattande företagsdelegation och i samband med besöket ordnades Finland–Turkiet Business Roundtable. Det finns gott om möjligheter för såväl finländska som turkiska företag i handeln mellan länderna.

Under sitt besök träffade minister Muş också näringsminister Mika Lintilä och kommunikationsminister Timo Harakka.

Ytterligare information:

Reetta Härönoja, diplomatisk rådgivare för utvecklings- och utrikeshandelsministern, tfn 0295 350 740

Sari Lehtiranta, biträdande avdelningschef, Europaavdelningen, tfn 0295 350 969

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi