Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen: Coronaviruset hotar att leda till rekordstort behov av humanitärt bistånd

Dela

Coronaviruset drabbar de mest utsatta människorna i världen och kan leda till ett rekordstort behov av humanitärt bistånd, bedömer utvecklingspolitiska kommissionen i sin analys som publicerades i dag den 21 april 2020. Kommissionen är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ för Finlands utvecklingspolitik.

”Världen har inte råd med att de afrikanska ländernas utvecklingssträvanden förbyts i en humanitär kris. Inte heller Europa är i säkerhet om våra närområden hamnar i kris eller om viruset börjar sprida sig igen. Därför måste vi få epidemin under kontroll överallt”, betonar utvecklingspolitiska kommissionen.

Enligt utvecklingspolitiska kommissionen bör även Finland förbereda sig på att behovet av humanitärt bistånd kommer att öka märkbart på olika håll i världen. Mycket går dock att rädda med lite framsyn. Det lönar sig för Finland att snarast möjligt ta fram en strategi för coronakrisen som överskrider gränserna för humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsarbete. Strategin bör stödja i synnerhet fattiga länder när det gäller att förbereda sig på epidemin, hantera den och återhämta sig från den.

Utvecklingspolitiska kommissionen varnar för att spridningen av coronaviruset också kan förvärra pågående humanitära kriser. Därför kan man inte minska stödet till de områden som för närvarande drabbas av kriser.

”Det är viktigt att Finland fortsätter med det långsiktiga utvecklingssamarbetet och sina tidigare humanitära insatser. Samtidigt måste Finland och det internationella samfundet förbereda sig på nya humanitära katastrofer om coronaviruset sprider sig”, betonar riksdagsledamoten Inka Hopsu, som är ordförande för utvecklingspolitiska kommissionen.

Enligt Hopsu bör Finland till exempel svara på FN:s begäran om katastrofhjälp och stödja FN:s globala plan för humanitärt bistånd. ”Det växande behovet av humanitärt bistånd förutsätter att finansieringen utökas och att den är flexibel. Men i regel får finansieringen inte utökas på bekostnad av annan utvecklingsfinansiering som främjar långsiktiga mål. Medel får inte heller kanaliseras till coronakrisen så att det mänskliga lidandet under pågående kriser eller framtida katastrofer ökar”, konstaterar Hopsu.

Enligt utvecklingspolitiska kommissionen är det ytterst viktigt att Finland deltar i FN-organens Covid-19-fond, som bland annat syftar till att svara på den akuta hälsokrisen och främja samhällets och ekonomins återhämtning.

Krisen försämrar möjligheterna att nå målen för hållbar utveckling i flera afrikanska länder. Epidemin och beredskapsåtgärderna får inte bara massiva konsekvenser för hälsan och ekonomin, utan de sätter till exempel också stopp för skolgång och försämrar redan i nuläget svaga utkomstmöjligheter. Krisen bidrar också på olika sätt till bristande jämställdhet och samhällelig instabilitet.

Utvecklingspolitiska kommissionen poängterar att Finland fortsättningsvis, trots den akuta krisen, måste bedriva en långsiktig och systematisk utvecklingspolitik. De nuvarande långsiktiga prioriteringarna – kvinnors och flickors ställning och rättigheter, stärkande av ekonomin och sysselsättningen i utvecklingsländerna, utbildning, välfungerande samhällen och demokrati samt klimatförändringar och naturresurser – är viktiga både under och efter krisen. ”FN:s globala mål för hållbar utveckling pekar ut en riktning för Finlands åtgärder också i framtiden”, påpekar Hopsu.

Utvecklingspolitiska kommissionens analys av effekterna av coronakrisen kan läsas på https://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi.

Ytterligare information:

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och utvärderingar av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Medlemmarna i kommissionen är företrädare för riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee Analysis: Finland’s international climate finance needs clear direction28.1.2022 09:30:00 EET | Press release

Finland's international climate finance needs a transparent long-term operating model, as well as a plan for increasing and targeting the financing. This is the conclusion of the Development Policy Committee's (DPC) recent analysis report ”Finland's International Climate Finance Needs Clear Direction”. The recommendations presented in the report outline actions towards more responsible, just and effective climate finance.

Utvecklingspolitiska kommissionens analys: Finlands internationella klimatfinansiering behöver en tydlig riktning28.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Finlands internationella klimatfinansiering behöver en långsiktig och transparent strategi och en plan för hur finansieringen ska utökas och fördelas. Detta konstateras i utvecklingspolitiska kommissionens senaste analysrapport ”Finland behöver en klar riktning för sin internationella klimatfinansiering”. I rapporten rekommenderas åtgärder för en ansvarsfullare, rättvisare och effektivare klimatfinansiering.

Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi: Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan28.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee pitkäjänteisen ja läpinäkyvän toimintamallin sekä suunnitelman rahoituksen kasvattamiseksi ja kohdentamiseksi. Näin todetaan Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) tuoreessa analyysiraportissa ”Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan”. Raportissa esitetyt suositukset linjaavat toimia kohti vastuullisempaa, oikeudenmukaisempaa ja vaikuttavampaa ilmastorahoitusta.

Development Policy Committee: Finland still needs to catch up on goals in development policy8.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The Government of Prime Minister Sanna Marin has made a good start in implementing the development policy entries in the Government Programme. However, there continues to be room for improvement. At present, the main focus should be on preparing a clear roadmap, extending beyond the current government term, in order to raise development finance to the UN’s recommendation of 0.7% of gross national income (GNI). The recommendation should be achieved by 2030.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finlands utvecklingspolitik kan intensifieras ytterligare8.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Sanna Marins regering har kommit väl i gång med att genomföra de utvecklingspolitiska föresatserna i regeringsprogrammet. Men det finns dock rum för förbättring. Det som är viktigaste just nu är att man tar fram en tydlig färdplan över regeringsperioderna för att höja utvecklingsfinansieringen så att den följer FN:s rekommendation, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Detta bör uppnås före 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum