Aluehallintovirasto

Utvecklingsprojekten inom ungdomsarbetet tar tag i aktuella fenomen

Dela

Att ge klimathopp, förebygga mobbning, kompetensbevis och digitala färdigheter – mångfalden av utvecklingsprojekten inom ungdomssektorn är imponerande. Under 2020 delades sammanlagt 2,4 miljoner euro ut i utvecklingsunderstöd till 80 projekt via regionförvaltningsverken runt om i Finland.

Inom ungdomssektorns lokala och regionala utvecklingsprojekt svarar unga och de som arbetar med unga på aktuella fenomen genom att tillsammans utveckla ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten. Understöden som regionförvaltningsverket beviljar stöder uppnåendet av målen i ungdomslagen och det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik i praktiken. Projekt som beviljades understöd ger unga möjligheter att exempelvis delta, påverka och göra saker tillsammans.

Ett av projekten som har fått understöd är Bittiliiga, en spelverksamhetsmodell för unga, som tillför elektroniska lagspel och gemensamma digitala aktiviteter till de kommunala ungdomstjänsterna. Inom projektet utvecklar man dessutom verktyg för att exempelvis ordna spelturnéer, strömningstjänster och kompilera spelvideor.

– Målet med projektet är att erbjuda unga inspirerande och social verksamhet också när ungdomshusens och ungdomscentralernas dörrar är stängda. Vid sidan av spelandet är ungdomarna innehållspåverkare och kan om de så önskar producera evenemang, videor och samtidigt lära sig och tillägna sig mångsidiga digitala färdigheter, säger Jari Solismaa, som ansvarar för Bittiliigas spelverksamhet. Den understödda Bittiliiga ry utvecklar verksamheten i samarbete med de kommuner som deltar.

Delaktighet, kamratstöd och gemensam utveckling i regionala nätverk

Inom utvecklingsprojekten kan man med låg tröskel utveckla och pröva nya verksamhetsmodeller eller etablera verksamhet som har konstaterats vara bra. Inom utvecklingsprojekten betonas dessutom samarbetet mellan olika aktörer.

Till exempel genomför Norra Österbottens förbund tillsammans med kommunen Tyrnävä projektet POPNUVA. Målet med projektet är att i hela landskapet Norra Österbotten stärka ungdomarnas möjligheter att delta och påverka. I projektet utvecklar man ett påverkansorgan på landskapsnivå för unga och prövar nya verksamhetssätt. Dessutom stärker projektet beslutsfattarnas och tjänsteinnehavarnas kompetens i delaktighet och påverkan.

POPNUVA-projektet erbjuder information och kunskaper att tillsammans med landskapsförbundet starta en ungdomsfullmäktige på landskapsnivå i Norra Österbotten. Projektet främjar ungas möjligheter att påverka och deras förståelse för mångfalden i samhälleliga frågor. Ett projektinriktat arbetssätt lyfter effektivt fram ungdomarnas åsikter och tankar, beskriver ungdomsledamot Onni Kuivala.

Utvecklingsunderstöd beviljades dessutom för regional samordning av ungdomsarbetet som främjar nätverkandet bland ungdomsarbetare i regionerna och utvecklingen av deras kompetens. I praktiken innebär understödet till exempel lön för en koordinator vars arbetsområde kan vara hela landskapet.

Som koordinator för Lapplandsregionen upprätthåller jag ungdomsarbetarnätverket till exempel genom kommunikation och gemensamma möten. Jag förmedlar aktuell information till kommunerna och synliggör ungdomsarbetet. Vi utvecklar ungdomsarbetet tillsammans med ungdomsarbetarna i regionen, säger Mari Syväjärvi, regional koordinator i Lappland.

Ansökan om utvecklingsunderstöd för detta år pågår

- Särskilt understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet stöder uppnåendet av målen i ungdomslagen och det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023.

- Projekten ska utveckla ungdomsarbetet eller ungdomsverksamheten regionalt och lokalt ELLER gälla regional samordning.

- Understöd kan sökas enligt principen om kontinuerlig ansökan 5.1–12.11.2021. De inkomna ansökningarna behandlas 2–4 gånger under året.

- Den som ansöker om understöd kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som tillhandahåller ungdomstjänster. Understöd beviljas inte privatpersoner eller arbetsgrupper.

- Mer information om understödet och ansökningskriterierna på webbplatsen aviavustukset.fi.

År 2020 beviljades sammanlagt 2,4 miljoner euro i utvecklingsunderstöd för ungdomssektorn för 80 projekt. Beviljade statsunderstöd enligt region: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Lappland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Mer information:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

Kaija Blom, tfn 0295 016 265
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446
Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Henri Alho, tfn 0295 016 517
Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514

Regionförvaltningsverket i Lappland: 
Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 
Linda Mård, tfn 029 501 8827

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819
Elsa Mantere tfn 0295 018 813

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum