Suomen Uusperheiden Liitto ry

Uusperheessä uusi puoliso tukee isää vanhemmuudessa

Jaa

Uusperheen aikuisten keskinäisillä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidoilla on suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille. Suomen Uusperheiden Liiton teettämässä kyselyssä selvitettiin uusperheiden isien kokemuksia siitä, miten miehet kokevat eron jälkeisen isänä olemisen uudessa perheessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa isyyttä vahvistavista keinoista, joita sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää kohdatessaan uusperheiden isiä. Tutkimusraportin mukaan miehet kuvasivat itselleen tärkeäksi ja isyyttä tukevaksi erityisesti avoimen keskustelun uuden kumppanin kanssa Myös aiemmat tutkimukset viittaavat uusparin välisen toimivan vuorovaikutuksen olevan avainasemassa uusperheiden hyvinvoinnin suojaavana tekijänä.

Isät ovat eron jälkeen yhä selkeä enemmistö lasten etävanhempina. Ero koettelee usein enemmän isän ja lapsen, kuin äidin ja lapsen suhdetta. Suhteen perustana on yhteyden kokemus, jota vaikeuttavat eron aiheuttamat tunnekuohut, sosiaalinen epävarmuus ja usein isän eriytyminen perheestä. Tukipalveluiden näkökulmasta etävanhemmat ovat erilaisessa asemassa verrattuna lähivanhempaan. Palveluiden kehittämisessä olisi tärkeää huomioida entistä paremmin etävanhempina toimivat isät.

Kyselyn avulla saimme ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, miten uusperheiden isät kokevat tulevansa huomioiduksi perhepalveluissa lasten tasa-arvoisina vanhempina. Tietoa uusperhe-elämää elävien miesten kokemuksista Suomessa on valitettavan vähän tarjolla, toteaa Petri Rainio, Suomen Uusperheiden Liiton puheenjohtaja ja itsekin uusperheen isä.

Valtaosalla (68 %) kyselyyn vastanneista isistä kokemus omasta isyydestä oli muuttunut myönteisemmäksi eron jälkeen. Muutoksen kokeneet isät kuvaavat, että oma suhde lapsiin on entistä parempi, kiinteämpi ja rennompi. Isät kuvaavat viettävänsä aiempaa enemmän aikaa lasten kanssa ja suunnittelevansa tapaamisia etukäteen, esimerkiksi huomioimalla työpäivänsä pituuden ja työmatkat lasten tapaamisaikojen mukaan.

Mielenkiintoinen yksityiskohta kyselyssä olivat miesten kuvaukset kokemuksiaan erilaisten odotusten kohteena olemisesta ex-puolison ja nykyisen puolison osalta. Lapsiinsa liittyvissä tapaamisasioissa osa isistä koki joutuvansa asetelmaan, jossa on mahdotonta olla suututtamatta joko omaa puolisoa tai lapsen biologista äitiä. Ristiriitoja kuvatessaan vastaajat käyttivät taistelua kuvaavia termejä. Kommenteista syntyi mielikuva isän kokemuksesta taistelutantereella olemisesta, kertoo Katja Kurjenrauma

Merkittäväksi tekijäksi isyyden vahvistumisessa mainitaan nykyinen puoliso, joka on tukenut, kannustanut ja rohkaissut mahdollisuutta toteuttaa isyyttä uudella tavalla. Etäisien puolisot, eli lasten bonusvanhemmat ovat tutkimuksen mukaan hyvin aktiivisia ja kiinnostuneita osallistumaan lasten kasvatustyöhön. Isät kokivat tärkeänä, että uudessa perheessä kohdellaan tasa-arvoisesti kaikkia lapsia ja että perheen aikuiset tekevät päätöksiä perheessä yhdessä.

Uusperheen ja lasten hyvinvointia voidaan tukea kiinnittämällä erityistä huomiota etävanhempina toimivien isien kohtaamiseen tasavertaisina vanhempina. Lähi- ja etävanhemman tasavertainen kohtelu tulisi olla perheitä kohtaavissa palveluissa itsestäänselvyys ja se vaatii ammattilaisten aktiivisuutta, sanoo Katja Kurjenrauma.

Molempien vanhempien tukeminen eron jälkeisessä vanhemmuudessa sekä uusien puolisoiden mukaan ottaminen lasten elämään kuuluvina merkityksellisinä aikuisina ovat tärkeä osa perheiden monimuotoisuuden ymmärtämistä. Turvalliset aikuiset toimivat suojaavina tekijöinä uusperheen lasten ja nuorten kasvulle, lisää Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja, psykoterapeutti Kirsi Heikinheimo.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Katja KurjenraumaSosiaalityöntekijä VTM, erikoissosiaalityöntekijäRaision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus | Perheneuvola

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutus 2019–2021, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta

Puh:044 7971 859katja.kurjenrauma@raisio.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki

http://www.supli.fi

Suomen Uusperheiden Liitto ry on 1996 perustettu valtakunnallinen uusperheiden asiantuntijajärjestö, joka tukee uusperheitä heidän arjessaan ja haasteissaan. Lisäksi liitto kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, jotka kohtaavat uusperheitä työssään.

Stepping-hanke on Suomen Uusperheiden Liitto ry:n kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2018-2021. Hankkeessa kehitetään haastavissa tilanteissa eläville uusperheille suunnattu digiavusteinen StepApp-valmennus®. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa isyyttä vahvistavista keinoista, joita ammattilaiset voivat hyödyntää kohdatessaan uusperheiden isiä. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutuksen opintoja.

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Uusperheiden Liitto ry

Supli 25 vuotta uusperheiden asialla - Hulda Leinon päivä Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtajana4.3.2021 00:00:00 EET | Tiedote

Uusperheen nuori Hulda Leino toimii 4.3.2021 Kirsi Heikinheimon rinnalla Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtajana. Liitto juhlistaa 25-vuotista taivaltaan uusperheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Heikinheimo toteaa, että uusperheen parisuhde rakentuu aivan erilaiselle pohjalle kuin ensiparisuhde. Hulda haastaakin uusperheeseen hyppääviä aikuisia pohtimaan, ovatko he valmiita syömään koko pullan, pelkkien rusinoiden poimimisen sijaan.

Uusperheille hyötyjä digiavusteisesta valmennuksesta6.11.2020 15:15:36 EET | Tutkimus

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeessa kehitettiin digiavusteinen, hyvinvointia tukeva valmennus uusperheille. Valmennuksen hyötyjä arvioitiin Stepping-tutkimuksessa, jota toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa. Tutkimus on kaksivaiheinen, ensin toteutettiin valmennuksen hyötyjä arvioiva soveltuvuustutkimus ja sen jälkeen pilottitutkimus, jossa arvioidaan valmennuksen alustavaa vaikuttavuutta. Soveltuvuustutkimuksen tulosten mukaan lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet perheet kokivat hyötyvänsä valmennuksesta. Pilottitutkimus on yhä käynnissä, mutta alustavien tulosten mukaan vanhempien tietoinen läsnäolo vanhemmuudessa kasvoi valmennuksen myötä tilastollisesti merkitsevästi.

Uusperheiden viikko: Uusparisuhteen tila heijastuu lasten hyvinvointiin14.9.2020 12:49:31 EEST | Tiedote

Jo viidettä kertaa järjestettävä Uusperheidenviikko sukeltaa uusparisuhteen tukemiseen ja seksuaalisuuden teemoihin lapsiperhearjessa. Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) viettää kansainvälistä Uusperheiden päivää 16.9 ja tämän vuoden teemana on parisuhde ja etenkin seksuaalisuus uusparisuhteessa. Uusperheiden viikon aikana Supli järjestää lukuisia maksuttomia uusperheiden hyvinvointia edistäviä tapahtumia verkossa, kuten uusperhe- ja seksuaaliterapian asiantuntijoiden Sekaisin Sinusta- Webinaarin uuspareille.

Kannanotto parisuhde- ja perhejärjestöjen toimintaedellytysten puolesta25.8.2020 15:24:41 EEST | Tiedote

Parisuhdeverkostossa toimivat järjestöt kohtaavat asiakastyössään sekä ammattilaisten ja vapaaehtoistoimintansa kautta vuosittain vähintään 50 000 erilaisissa parisuhdetilanteissa elävää ihmistä. Suomessa toimivien parisuhdetyötä tekevien järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut ovat merkityksellisiä niin perheiden hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta. Suomessa on ainutlaatuinen, julkisia palveluita täydentävä sosiaali- ja terveyspuolen järjestörakenne. Näiden järjestöjen tekemä parisuhde- ja hyvinvointityö on kansallisesti korvaamatonta ja tarvitsee rahoituksen toiminnalleen. Monissa tutkimuksissa on todettu, että vanhempien parisuhdeongelmat ovat yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä lapsen turvalliselle kasvulle. Ennaltaehkäisevä työ on aina korjaavaa työtä halvempaa. Mikäli valtiovarainministeriön ehdottama budjettiriihen taloussuunnitelma menee suunnitellussa muodossa läpi, merkittävä määrä perheitä jää jatkossa vailla tarvitsemaansa tukea.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelut sai kunniamaininnan Suunnannäyttäjät-kilpailussa12.6.2020 14:28:22 EEST | Uutinen

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelujen kanssa yhteistyössä kehitetty, Suomen Uusperheiden Liiton StepApp-valmennus® on saanut Digi- ja väestötietoviraston Suunnannäyttäjät-kilpailun kunniamaininnan. Kilpailussa etsittiin yhdenvertaisuutta edistäviä digitaalisia palveluita ja toimintamalleja. Kunniamaininnan perustelujen mukaan valmennuksen mobiilisovelluksen kehittämisessä on hyödynnetty hyvin näyttöön perustuvaa mallinnusta, asiantuntijoiden kokemustietoa ja kohderyhmän näkemyksiä ja haettu ennakkoluulottomasti kumppanuuksia julkisen sektorin, tutkijoiden, yrityksien ja järjestön yhteistyönä sote-sektorilla. Kilpailun voitti Aspa-säätiön Digi-haltuun- hanke, jossa edistetään asumispalveluiden piirissä olevien eri tavoin vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme