Institutet för hälsa och välfärd THL

Vaccineringen av pojkar mot HPV, det vill säga humant papillomvirus har inletts

Dela

Vaccineringen av pojkar mot HPV, det vill säga humant papillomvirus har inletts. HPV-vaccineringen har erbjudits flickor redan från och med 2013, och nu vaccineras även pojkar kostnadsfritt som en del av vaccinationsprogrammet.

Vaccineringen erbjuds alla elever i årskurs 5 och 6. Under läsåren 2020–2021 och 2021–2022 erbjuds vaccinet även alla pojkar i årskurs 7 till 9 så att så många ungdomar som möjligt ska få skydd mot cancertyper som orsakas av papillomvirus.

”Papillomvirusen orsakar bland annat cancer i huvud- och halsregionen, penis och ändtarmsöppningen samt i de kvinnliga könsorganen. Bland kvinnor är livmoderhalscancer vanligast och tonsillcancer bland män”, berättar specialforskare Heini Salo.

Papillomvirus smittar lätt

Papillomviruset är mycket smittsamt. Utan HPV-vaccinering får cirka åtta personer av tio någon gång under sitt liv HPV-smitta som exponerar dem för en allvarlig sjukdom, vanligtvis redan som unga. En liten del av HPV infektioner utvecklas till cancer.

”Det är viktigt att alla unga får ett personligt skydd mot papillomvirus som orsakar cancer eftersom det är omöjligt att veta i förväg hos vem papillomvirusinfektionen utvecklas till cancer”, konstaterar Salo.

”I framtiden insjuknar eller dör färre personer än i nuläget i cancertyper som orsakas av papillomvirus. Samtidigt kan man undvika tunga cancerbehandlingar. Tack vare HPV-vaccineringarna slipper man även oro och de svårigheter i vardagen som orsakas av en papillomvirusinfektion.”

HPV-vaccinet skyddar effektivt mot olika cancertyper

HPV-vaccinet är det säkraste sättet att skydda sig mot de cancerförstadier och cancertyper som orsakas av papillomvirus. Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet används vaccinet Cervarix som ger ett utmärkt skydd mot de papillomvirus som mest sannolikt orsakar cancer.

Papillomvirusens roll vid uppkomsten av olika cancertyper varierar. Genom att vaccinera både flickor och pojkar kan nästan 300 cancerfall per år hindras. Av dessa är cirka en tredjedel cancer hos män.

Den bästa nyttan av vaccinationen fås när man får den som ung då det är osannolikt att man redan har fått smittan. Som ung utvecklar kroppen dessutom på ett bättre sätt antikroppar mot papillomvirus. En person som är under 15 år behöver en vaccinationsserie om två doser och en person som är över 15 år tre doser.

Mer information

HPV dvs. vaccin mot papillomvirus

Papillomvirusinfektion

Webbplatsen Hpv-rokote.fi – information till föräldrarna om HPV-vaccinering

Heini Salo (papillomvirus och cancertyper)
specialforskare
THL
tfn 029 5248958

Ulpu Elonsalo (vaccinationer)
överläkare
THL
tfn 029 5248875

fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Flera exponeringssituationer i skolor och daghem – tills vidare liten smittspridning konstaterad11.9.2020 11:24:07 EESTTiedote

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade. "De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg", berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL. THL intensifierar uppföljningen av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning. Även personer med lindriga symtom ska testas THL:s anvisning om att testa barn för coronavirus har ställvis tolkats vagt. Lindriga symtom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test.

Expertgruppens ställningstagande: Symtom i inomhusmiljöer har många orsaker, termen inneluftssjukdom har inga medicinska grunder20.8.2020 07:15:00 EESTTiedote

Det finns inga medicinska grunder för användningen av termerna inneluftssjukdom, mögelhussjukdom eller mögelsjukdom och därför ska de inte användas inom hälso- och sjukvården. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Även i andra sammanhang ska man undvika att använda termerna, eftersom de förmedlar antagandet att till exempel symtom som stör en persons funktionsförmåga i inomhusmiljöer eller en persons insjuknande enbart beror på föroreningar i inomhusluften. Användningen av termerna orsakar förvirring och försvårar vården och rehabiliteringen av patienterna. Personer med symtom ska få hjälp enligt bästa medicinska kunskap De symtom som människor upplever i inomhusmiljöer kan bero på många orsaker. Långvariga symtom som stör funktionsförmågan ska utredas inom hälso- och sjukvården. På så sätt kan man säkerställa att eventuella sjukdomar som kräver behandling diagnostiseras, att rätt behandl

THL rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta13.8.2020 14:59:35 EESTTiedote

THL rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet. Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona. "Risken för att coronaviruset sprids ökar nu när vi återgår till vardagen och människorna börjar röra på sig mer. Nu vet vi också att smittorisken är särskilt stor vid trängsel. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förhindra att epidemin tilltar", säger generaldirektör Markku Tervahauta vid THL. Vem bör använda ansiktsmask och i vilka situationer? THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskap

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum