Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välfärdsområdena övervakas systematiskt

Dela
I sitt gemensamma tillsynsprogram övervakar regionförvaltningsverken och Valvira hur välfärdsområdenas organiseringsansvar och egenkontroll genomförs under 2023.

I tillsynen granskar man i synnerhet hur egenkontrollen av tillgången till vård, barnskyddet, rådgivningsbyråtjänsterna, skol- och studerandehälsovården och hemvården har genomförts. Syftet är att utreda hur välfärdsområdena genom egenkontroll har reagerat på eventuella avvikelser. Från och med 2023 har välfärdsområdena det primära ansvaret för att övervaka att tjänsterna genomförs och för säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i tjänsterna.

Granskningen fokuserar på tillgången till specialiserad vård, primärvård och mun- och tandvård. När det gäller barnskyddet granskas framför allt personaldimensioneringen, tiderna för handläggning av ärenden och tillgången till tjänster samt hur smidigt samarbetet mellan olika parter som arbetar med barn och familjer löper. Fokus i rådgivningsbyråtjänsterna och skol- och studerandehälsovården ligger på tillgången till tjänster. När det gäller hemvården inriktas granskningen på personalens tillräcklighet och kompetens samt tjänsternas kvalitet.

I tillsynen 2023 utreder man också på vilket sätt egenkontrollen har organiserats i välfärdsområdena och vilka resurser som är tillgängliga för kontrollen. Dessutom utreder man om de lagstadgade programmen för egenkontroll och de planer för egenkontroll som ingår i de lagstadgade programmen har gjorts upp och på vilket sätt de genomförs.

Välfärdsområdena svarar genom egenkontroll för tillsynen av alla tjänster som de skaffat som köpta tjänster eller som de själva producerar. Bestämmelser om tillsynsuppgiften finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Mer information

Tuula Kotimäki, överinspektör, 0295 209 316
Kirsti Tolonen, gruppchef, 0295 209 215

Mer information om tillsynsprogrammet för social- och hälsovården (valvira.fi)

Välfärdsområdena har nu det primära ansvaret för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna (valvira.fi)

Hemvården – ett av tillsynsobjekten (valvira.fi)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla24.3.2023 08:08:19 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 21.3.2023 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle. Käynnin taustalla olivat aluehallintoviraston vastaanottamat kantelut ja epäkohtailmoitukset koskien psykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten potilaiden hoidon järjestämistä ja toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum