Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Validia Oy har utvecklat sin boendeservice för personer med funktionsnedsättning enligt Valviras förordnande – ytterligare åtgärder krävs fortfarande

Dela

Efter att Valvira i oktober 2020 meddelade ett förordnande om att brister och missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten ska rättas till, har Validia Oy vidtagit utvecklingsåtgärder inom boendeservice för personer med funktionsnedsättning som har varit ett steg i rätt riktning. Valvira har nu avslutat sin tillsyn som har fortsatt sedan förordnandet, men betonar att Validia fortfarande ska fortsätta utvecklingsarbetet enligt förordnandet. Utvecklings- och kvalitetsarbetet ska vara synligt i både enskilda verksamhetsenheters och klienters vardag. Valvira framhäver även kommunernas och samkommunernas tillsynsansvar i privata enheter för socialservice inom sina områden.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Valvira uppmanar Validia Oy att fortsättningsvis aktivt utveckla sin boendeservice och genomföra egenkontroll för att säkerställa högkvalitativa och säkra tjänster för klienterna. Som en del av sin egenkontroll ska Validia bland annat sörja för en tillräcklig personstyrka i förhållande till klienternas servicebehov och sitt verksamhetstillstånd. Validia ska även vidta omedelbara åtgärder, om brister eller risker konstateras inom läkemedelsbehandling. Dessutom ska Validia organisera sin verksamhet så att det inte medför olägenhet för klienterna eller kränker deras integritet och dataskydd då man svarar på trygghetstelefonsystemet.  

Den 6 oktober 2020 meddelade Valvira ett förordnande till Validia Oy att på ett heltäckande sätt rätta till brister och missförhållanden som konstaterats i verksamheten.  Det hade konstaterats missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten i flera av Validia Oy:s enheter för personer med funktionsnedsättning. Missförhållandena hänförde sig till bristfälligt genomförande av egenkontroll, för liten personalstyrka, den ansvariga personens uppgifter, organiseringen av stöduppgifter och läkemedelssäkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter13.6.2022 12:38:38 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas. Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin31.5.2022 15:49:26 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.

Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer25.5.2022 09:22:14 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde, det vill säga det tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt, samt Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer före slutet av november 2022. Koncentreringen av dessa operationer till universitetssjukhuset har inte förverkligats i enlighet med lagstiftningen.

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum