Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Välkky Viltvarningssystemet prövas av NTM-centralen i Södra Österbotten och lnnoTrafik Oy

Dela

Embargo 13.10.2021 kl. 13.00 Välkky Viltvarningssystemet innebär att landsvägarna får ett smart varningssystem som anpassar sig tili rådande förhålianden. Med hjälp av det smarta Välkky-viltvarningssystemet kan data samlas in i realtid och exakt varning skickas tili den som använder vägen.

Välkky Viltvarningssystem
Välkky Viltvarningssystem

Smart teknik för färre viltolyckor på landsvägarna

Välkky Viltvarningssystem

Enligt Statistikcentralen inträffade under fjolåret över 14.000 viltolyckor. Störst är risken för hjortdjur på landsvägen i september-oktober. Vitsvanshjortstammen har vuxit explosionsartat och det märks i olycksstatistiken. Kostnaderna för person- och plåtskador stiger varje år tili tiotals miljoner euro. Älgstängslen är viktiga för säkerheten och fordonets hastighet är också av stor betydelse. Trafikanterna tenderar att strunta i trafikskyltar som varnar för vilt och rekommenderar sänkt hastighet, vilket ökar risken för att krocka med en älg. För att förebygga hjortdjursolyckor kan hastigheten sänkas på vägavsnitt som har konstaterats vara farliga. Om hastigheten sänks från 100 km/h tili 80 km/h ökar förarens reaktionstid i avgörande mån och följderna av en eventuell olycka blir lindrigare. Särskilt farligt är det tili exempel där viltstängslet börjar och tar slut och där det finns öppningar i stängslet.

Enligt en rapport som NTM-centralen har producerat försöker man rikta åtgärderna för att minska viltolyckorna så optimalt som möjligt. Huvudregeln är att riksvägarna och de mest trafikerade stamvägarna är de viktigaste objekten. Väghållarens viktigaste medel för att undvika viltolyckor är att varna, bygga viltstängsel, effektivera siktröjningen och sänka hastigheten. Planskilda viltpassager, skrämsel och bete har också utnyttjats för olycksprevention.

Smart varningssystem till skydd för trafikanter och djur

Välkky Viltvarningssystemet innebär att landsvägarna får ett smart varningssystem som anpassar sig tili rådande förhålianden. Varningssystemet består av tre separata delar.

  1. En fjärrstyrd signaldel som tili exempel i gryningen och skymningen tänds och blinkar för att varna trafikanterna för att det kan finnas hjortdjur på vägen.
  2. En aktiv effektsignalkapsel som känner av hjortdjur vid viltstängslets öppningar och som i realtid ger trafikanterna varning genom effektsignalkapseln och ett älgmärke
  3. Ett fjärrstyrt och vändbart Välkky-trafikmärke för hastighetsbegränsning som visar sänkt hastighetstak för trafikanterna när risken för hjortdjurskrockar är som störst, tili exempel under älgarnas vandringssäsong.

Med hjälp av det smarta Välkky-viltvarningssystemet kan data samlas in i realtid och exakt varning skickas tili den som använder vägen.

Kontakter

Mer information:

Kjell Lind, Trafiksäkerhetsansvarig, NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 0295 027 734
kjell.lind@ely-keskus.fi

Jouni Hänninen, tuotteet ja palvelut, lnnoTrafik Oy
Tfn 040 7314030
jouni.hanninen@innotrafik.com

Joni Saunaluoma, hirvitalousaluesuunnittelija, Suomen Riistakeskus
Tfn 02 9431 2275
joni.saunaIuoma@riista.fi

Bilder

Välkky Viltvarningssystem
Välkky Viltvarningssystem
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nederbörden under den senaste veckan syns i de österbottniska vattendragen22.10.2021 13:20:08 EEST | Tiedote

Under de senaste dagarna har det regnat rikligt särskilt i Mellersta Österbotten. Till exempel i Kelviå ås område har det under den senaste veckan regnat ca 100 mm och vattenföringen i ån har blivit sex gånger större än veckan innan. Kelviå å, Perho å och Kronoby å uppnår idag en flödesnivå som motsvarar flöden som inträffar en gång på 1–2 år. Vårens flöden var dock i huvudsak större än flödestoppen nu i oktober. Enligt prognoserna torde inga betydande olägenheter uppstå, men ställvis rinner vatten ut på låglänta åkrar.

Viikon sateet näkyvät pohjalaisvesistöissä22.10.2021 13:20:08 EEST | Tiedote

Viime päivinä on satanut runsaasti erityisesti Keski-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kälviänjoella on viimeisen viikon aikana tullut sadetta noin 100 mm ja joen virtaama on kuusinkertaistunut. Kälviänjoki, Perhonjoki ja Kruunupyynjoki saavuttavat kerran 1–2 vuodessa sattuvan tulvatason tänään. Tämän kevään tulva oli kuitenkin pääosin suurempi kuin tämä lokakuun huippu. Merkittäviä haittoja ei ennusteta tulevan, mutta vettä on paikoin alavilla pelloilla.

En omfattande utredning av nuläget visar att utmaningarna inom vattentjänsterna i de österbottniska landskapen ökar (landskapen i Österbotten)22.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

I de österbottniska landskapen kommer man att stöta på utmaningar när det gäller att säkerställa vattentjänsternas kvalitet och tillgång under de närmaste årtiondena. Detta framgår av den omfattande utredningen som NTM-centralen i Södra Österbotten har publicerat om nuläget inom vattentjänsterna i sitt verksamhetsområde.

Möten för allmänheten ordnas om ett nytt alternativ i projektet för förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)19.10.2021 13:31:53 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten arbetar med en utredningsplan för förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Under våren gav invånare och kommuner respons om utkastet till utredningsplan och på basis av responsen har det gjorts tilläggsutredningar. Utgående från dem bedöms ett nytt alternativ ALT3 för sträckningen av riksvägen. Utkasten över alternativet presenteras vid möten för allmänheten som hålls i Laihela 1.11.2021 och i Helsingby 2.11.2021.

Yleisötilaisuudet uudesta vaihtoehdosta valtatien 3 parantamishankkeessa Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)19.10.2021 13:31:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Kevään aikana yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella on tehty lisäselvityksiä, joiden perusteella arvioidaan valtatien linjaukselle uusi vaihtoehto VE3. Luonnoksia vaihtoehdosta esitellään yleisötilaisuuksissa 1.11.2021 Laihialla ja 2.11.2021 Helsingbyssä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum