Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Valtatien 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki, Seinäjoki ja Lapua, tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt

Jaa
Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 19 Seinäjoen ja Lapuan välille alkuvuodesta 2023. Tarkemmin välille Hipinmäki-Muurimäki. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkien kanssa. Touko-kesäkuulla järjestetään ensimmäiset yleisötilaisuudet.
Hankeryhmän ensimmäinen kokous. Kuvassa ELY-keskuksen edustajat, kuntien edustajat (Seinäjoki ja Lapua) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton edustaja.
Hankeryhmän ensimmäinen kokous. Kuvassa ELY-keskuksen edustajat, kuntien edustajat (Seinäjoki ja Lapua) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton edustaja.

Valtatie 19 kuuluu pääväyläasetuksen mukaiseen maanteiden runkoverkkoon. Valtatiellä 19 on tärkeä rooli valtakunnallisten yhteyksien sekä seudullisen ja alueellisen arkiliikkumisen kannalta. Valtatiellä 19 kulkee runsaasti raskasta liikennettä. 

Valtatie 19 on nykyisin yksiajoratainen kaksikaistainen maantie, jonka nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Suunnittelualueen liikennemäärä on 10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 950 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueella sijaitsevat liittymät ovat tasoliittymiä.  

Valtatien 19 suunniteltavalla tiejaksolla on heikot ohitusmahdollisuudet, maatalousliikenne ja suuri raskaan liikenteen osuus, joista seuraa muun muassa liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Valtatielle on myös vaikea liittyä sivusuunnasta, mikä voi aiheuttaa riskikäyttäytymistä.

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistynyt alkuvuodesta 2023.  Suunnitelma valmistuu toukokuussa 2024.   

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiempien suunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa.  Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Suunnittelualue alkaa eteläpäässä rakenteilla olevan Atrian eritasoliittymän ja siihen liittyvän ohituskaistaosuuden päättymiskohdasta ja päättyy pohjoispäässä rakenteilla olevan Muurimäen eritasoliittymän ja siihen liittyvän ohituskaistaosuuden alkamiskohtaan. Suunnittelualueen pituus on noin 7,0 kilometriä. Tiesuunnitelmalla täydennetään rakenteilla olevien tieosuuksien välinen osuus 2+2-kaistaiseksi tieksi koko matkalla.  

Valtatien 19 tavoitetilassa Seinäjoen ja Lapuan välinen tieosuus on keskikaiteellinen 2+2-kaistainen tie, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Tavoitetilanteessa valtatiellä on maantietasoinen rinnakkaistieverkko, johon ohjataan jalankulku, pyöräily ja muu hidas liikenne. Katkaistut yksityistie- ja maatalousliittymät korvataan yksityistiejärjestelyillä.  Tiesuunnitelman laatimiseen sisältyy myös meluntorjunnan suunnittelu.  

Tiesuunnitelmaratkaisuissa huomioidaan ja arvioidaan ratkaisuiden ympäristövaikutukset. Valmis tiesuunnitelma pitää sisällään tiestön parantamisratkaisut tarvittavine aluevarauksineen, vaikutusarvioineen ja kustannusarvioineen. Tiesuunnitelma toimii lähtökohtana myöhemmin toteutettavalle rakentamissuunnitelmalle. 

Suunnitelmaa kehitetään yhdessä

Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi ja palautetta otetaan vastaan koko suunnittelun ajan.  

Tiesuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään touko-kesäkuussa 2023 ja sen ajankohta tarkentuu pian.  

Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen taustoja, tavoitteita ja alustavia suunnitelmaluonnoksia, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Yleisötilaisuuden aineisto tallennetaan myös hankkeen www-sivuille.  

Tiesuunnitelman verkkosivut:  
Vt 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki - Väylävirasto (vayla.fi)

Liite: kartta

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Projektipäällikkö Teppo Leppäaho, puh. 050 3509 897, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Sitowise Oy, Suunnittelun projektipäällikkö, Maija Ketola, puh. 020 747 6131, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuvat

Hankeryhmän ensimmäinen kokous. Kuvassa ELY-keskuksen edustajat, kuntien edustajat (Seinäjoki ja Lapua) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton edustaja.
Hankeryhmän ensimmäinen kokous. Kuvassa ELY-keskuksen edustajat, kuntien edustajat (Seinäjoki ja Lapua) sekä Etelä-Pohjanmaan liiton edustaja.
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)24.5.2023 13:04:29 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Fingrid Abp:s projekt Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt (Landskapen i Österbotten)24.5.2023 13:04:28 EEST | Tiedote

Fingrid Abp planerar ett projekt med 2 x 400+110 kilovolts kraftledning, där den norra ändstationen är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändstationen är Fingrids elstation i Alajärvi. Kraftledningsrutterna går i följande kommuners områden: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Karleby, Kaustby, Vetil, Halso, Perho, Lappajärvi, Vimpeli och Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är ca 395 kilometer. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme