VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtion kone- ja laiteomaisuuden elinkaari tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa nykyistä paremmin

Jaa

Valtion kone- ja laiteomaisuutta hoidetaan pääosin hyvin, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV:n) tarkastuksessa. Kokonaiskuvaa valtion käyttöomaisuudesta ja omaisuuden kokonaishallintaa on kuitenkin tarkastuksen perusteella tarvetta parantaa. Olennaista on ministeriöiden, virastojen ja laitosten johdon sitoutuminen omaisuuden hyvään hallintaan.

Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images

Omaisuuden elinkaaren hyvä hallinta luo osaltaan edellytykset varsinaisen toiminnan, kuten poliisitoimen tai merentutkimuksen, tuloksellisuudelle. Kaikki tarkastuksessa mukana olleet viranomaiset suunnittelivat ja seurasivat kone- ja laiteomaisuuden elinkaaren aikaisia ylläpitokustannuksia ja käyttömääriä. Hankinnan suunnitteluvaiheessa näiden tietojen laajuudessa ja tarkkuudessa oli kuitenkin vaihtelua eri viranomaisten välillä. Lisäksi osalta puuttuivat suunnitelmat omaisuudesta luopumisesta. Kaikki hyödynsivät seurantatietoja ainakin jossain määrin.

”Hyvä kone- ja laiteomaisuuden elinkaaren hallinta vaatii asiantuntemusta niin hankintavaiheessa kuin ylläpidossakin. Tarkastuksen perusteella viranomaisten asiantuntemus on ollut pääosin riittävää”, kertoo ylitarkastaja Suvi Kärki.

Investointien riskejä tulisi kartoittaa nykyistä tarkemmin hankintavaiheen laskelmissa

Investoinnit tulisi esittää nykyistä kattavammin talousarvioehdotuksissa. Hankintamenon lisäksi tulisi ilmoittaa elinkaaren aikaiset ylläpitomenot. Tämä on erityisen tärkeää, jos investoinnista aiheutuvat vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat merkittävät suhteessa viraston vuosittaisiin toimintamenoihin.

Investointilaskelmiin sisällytettävät, eri skenaarioita kuvaavat vaihtoehtoislaskelmat eli herkkyyslaskelmat ovat tärkeässä roolissa riskien vaikutusten arvioinnissa. Riskien huomioon ottamiseksi olisikin tarpeellista esittää herkkyyslaskelmia nykyistä enemmän.

”Kun omaisuutta vuokrataan myös ulkopuolisten käyttöön, voivat käyttäjämäärät omistajasta riippumattomista syistä vaihdella huomattavastikin elinkaaren aikana. Ulkoisen käytön mahdollinen vaihtelu tuleekin huomioida hankintavaiheen laskelmissa, jotta riskit ymmärretään paremmin”, Kärki kuvaa.

Valtiokonttorin tulisi ohjeistaa virastot ja laitokset tekemään ja hyödyntämään investointilaskelmia ja niihin sisältyviä herkkyyslaskelmia talousarvioprosessissa. Valtiovarainministeriön tulisi puolestaan ohjeistaa virastot ja laitokset suunnittelemaan ja kokoamaan tiedot investoinneista, joiden vaikutukset ulottuvat yhtä toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmälle.

Tarkastuksessa olivat mukana taloudelliselta arvoltaan merkittävä valtion kone- ja laiteomaisuus eli laivat, ajoneuvot sekä muut koneet ja laitteet. Omaisuutta hallinnoivista organisaatioista valittiin Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus, Ilmatieteen laitos sekä Suomen ympäristökeskus.

Valtion omistamien taseeseen kirjattujen koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä noin 600 miljoonaa euroa, ja niihin on investoitu vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.

Tutustu julkaisuun: Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Kriisin hoito on nyt tärkeintä, mutta jatkossa tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Koronakriisiin vastaamiseksi tarvitaan riittävän suuria ja hyvin kohdennettuja talouspoliittisia toimia, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Niiden tulisi myös olla nopeita mutta määräaikaisia. Kriisi tulee lisäämään julkista velkaa reilusti. Vaikka matala korkotaso helpottaa julkisen talouden tilannetta, Suomessa on tarve rakenteellisille uudistuksille, jotta velkasuhteen kasvu saadaan pysäytettyä.

Krishantering är det viktigaste nu, men i fortsättningen behövs också strukturreformer20.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk bedömer att det behövs tillräckligt stora och träffsäkra ekonomisk-politiska åtgärder för att möta coronakrisen. De bör vara snabba men tidsbegränsade. Krisen kommer att öka den offentliga skulden rejält. Trots en låg räntenivå som underlättar situationen i fråga om de offentliga finanserna, behövs det strukturreformer för att stoppa ökningen av Finlands skuldkvot.

Livscykeln av statens maskiner och anordningar bör beaktas bättre redan i planeringsskedet14.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Statens revisionsverk fastställde i en granskning att statens maskiner och anordningar förvaltas på det stora hela väl. Utifrån granskningen behövs det dock en bättre totalbild av anläggningstillgångarna och bättre totalhantering av tillgångarna. Det väsentliga är att ministeriernas, ämbetsverkens och inrättningarnas ledning föresätter sig att iaktta god tillgångshantering.

Omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013 kunde inte bidra till att höja sysselsättningsgraden och kundnöjdheten7.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Behovet av arbets- och näringsbyråernas service ökar på grund av coronakrisen. Enligt Statens revisionsverk är det därför ännu viktigare att fortsätta omorganisera byråernas verksamhet och service och att se till att effekterna av omorganiseringen följs upp. Utifrån revisionsverkets granskning försvagades arbets- och näringsbyråernas verksamhet och effektivitet till följd av omorganiseringen och resursändringarna under 2013–2017. Arbetslöshetstiden blev längre och kundnöjdheten ökade inte.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme