Valvira

Vanhusten kotihoidon valvonnassa löytyi useita kehittämiskohteita

Jaa

Valvontaviranomaiset ovat havainneet vanhusten kotihoidon palveluissa useita kehittämistarpeita. Muun muassa lääkitysturvallisuudessa, palveluun liittyviä epäkohtia koskevassa ilmoitusvelvollisuudessa, omavalvontasuunnitelmissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien käytännön toteutumisessa löytyi parannettavaa.

Kuvituskuva. Rawpixel.
Kuvituskuva. Rawpixel.

Valvira ja aluehallintovirastot tekivät syksyn 2021 aikana ohjaus- ja arviointikäyntejä kuudelle alueelle osana suunnitelmallista valvontaa. Käynnit kattoivat 25 kuntaa. Käyntien tavoitteena oli muun muassa varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä tukea yksiköiden laatutyötä ja palvelujen kehittämistä. Lisäksi kotihoidon työntekijöille tehtiin kysely, johon vastasi 415 henkilöä.

Lääkehoitoa voi toteuttaa vain koulutettu työntekijä

Lääkehoitoon osallistuvien koulutusvaatimukset nousivat laajasti esiin valvontaviranomaisten käynneillä kotihoidon palveluja antaviin yksiköihin. Valvontaviranomaiset korostivat, että lääkehoitoa voi toteuttaa vain siihen koulutuksen saanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Mikäli se ei ole mahdollista, työnantajan on koulutettava muuta henkilöstöä lääkehoitoon ja varmistettava heidän osaamisensa. Lääkehoitoon kouluttamaton ei saa osallistua lääkehoidon toteuttamiseen.

Nyt tehtyjen valvontahavaintojen mukaan lääkehoitoon liittyvät riskit pitäisi kotihoidossa huomioida paremmin. Riskilääkkeet on tunnistettu hyvin, mutta esimerkiksi työntekijöihin ja tiloihin liittyvät riskit ovat heikommin tunnistettuja. Lääkehoitoon liittyvien vaarailmoitusten käsittelyprosessi on kuvattu lääkehoitosuunnitelmissa hyvin, mutta ilmoitusten käsittelyn asianmukaisuudessa oli epäselvyyksiä. Lääkelupiin liittyvät käytännöt ja lääkeluvat olivat pääosin kunnossa.

Velvollisuus ilmoittaa epäkohdista ei ollut kaikilla tiedossa

Kotihoidon työntekijöille tehtyyn kyselyyn vastanneista peräti 38 % ei tuntenut sosiaalihuoltolain mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja siihen liittyvää prosessia. Toisaalta kaikilla ilmoituksen tehneillä ei aina ollut tietoa siitä, mihin ilmoitus oli johtanut. Valvontaviranomaiset muistuttivat käynneillään sitä, että ilmoitusten käsittely on tärkeä osa omavalvontaa ja riskien hallintaa ja että ilmoituksiin liittyviä käytäntöjä ja prosesseja on tarpeen selkiyttää.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tai tietoon saamistaan epäkohdista asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa ja niiden uhista.

Omavalvontasuunnitelman merkitys työntekijöille kirkkaaksi

Kotihoidon työntekijöille tehtyyn kyselyyn vastanneista 30 % ei tiennyt tai ei ollut varma yksikkönsä omavalvontasuunnitelman merkityksestä ja sisällöstä. Valvontaviranomaiset ohjasivat käynneillään kotipalvelua antavien yksiköiden vastuuhenkilöitä huolehtimaan, että työntekijät tuntevat omavalvontasuunnitelman ja sen merkityksen. Lisäksi painotettiin, että omavalvontasuunnitelmat täytyy laatia asiakkaan palvelun ja riskien näkökulmasta konkreettisiksi, jotta ne ohjaisivat käytännön työtä.

Kaikki työntekijät eivät myöskään tunne asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia. Lisäksi 36 % kyselyyn vastanneista katsoi, että asiakkaan palvelu ei toteudu hoito- ja palvelusuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kyselyn perusteella työntekijät pystyvät pääosin hoitamaan asiakkaiden päivittäiset toimet ja sairaanhoidon. Sen sijaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoa, kuntoutusta ja ulkoilua he eivät kiireen vuoksi pysty hoitamaan asiakkaiden tarpeiden edellyttämällä tavalla. Hoito- ja palvelusuunnitelmien toteuttamisessa olennaista on henkilöstön riittävä määrä ja osaaminen, jotka ovat palvelujen järjestäjän vastuulla.

Hoiva-avustaja ei saa työskennellä työvuorossa yksin

Kotihoidon palvelua antaviin yksiköihin tehdyillä valvontaviranomaisten käynneillä keskusteltiin myös henkilöstön riittävyydestä ja hoiva-avustajien käytöstä kotihoidon tehtävissä. Yksiköitä muistutettiin, että asiakas- ja potilasturvallisuus sekä laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttävät henkilöstön riittävää koulutusta, osaamista ja määrää.

Kotihoidon tehtävissä asiakas- ja potilasturvallisuus sekä asiakkaan oikeus laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon edellyttävät työntekijöiltä pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan soveltuvaa tutkintoa. Jos se kotihoidossa työskentelevältä puuttuu, hän ei saa työskennellä työvuorossa yksin eikä ilman lääkehoidon koulutusta osallistua lääkehoidon tehtäviin. Hoiva-avustajia on mahdollista käyttää avustavissa tehtävissä sekä koulutetun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön työparina sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti.

Valvontaviranomaisten käynneillä tuli esiin myös innovaatioita ja hyviä käytänteitä, joilla vastataan henkilöstön riittävyyshaasteisiin. Esimerkiksi perehdytystä voidaan hoitaa 3D-teknologian avulla, jolloin henkilökuntaa vapautuu muihin tehtäviin.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvituskuva. Rawpixel.
Kuvituskuva. Rawpixel.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Valvira
Valvira
PL 43
00521 Helsinki

http://www.valvira.fi

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta.  Myönnämme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaamme aluehallintovirastoja, jotta lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt olisivat yhdenmukaisia koko maassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valvira

Validia Oy on Valviran määräyksen mukaisesti kehittänyt vammaisten asumispalvelujaan, mutta toimenpiteitä tarvitaan edelleen1.12.2021 12:38:12 EET | Tiedote

Validia Oy on tehnyt oikeansuuntaisia kehittämistoimenpiteitä vammaisten asumispalveluissa sen jälkeen, kun Valvira lokakuussa 2020 antoi määräyksen korjata asiakasturvallisuutta vaarantavat puutteet ja epäkohdat. Valvira on nyt päättänyt määräyksen jälkeen jatkuneen valvontansa, mutta korostaa, että Validian täytyy edelleen jatkaa määräyksen mukaista kehittämistyötä. Kehittämis- ja laatutyön täytyy näkyä sekä yksittäisten toimintayksiköiden että asiakkaiden arjessa. Valvira korostaa myös kuntien ja kuntayhtymien valvontavastuuta alueellaan sijaitsevissa yksityisissä sosiaalipalvelujen yksiköissä.

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus ensisijaista − rajoittamistoimenpiteitä vain silloin kun on välttämätöntä8.11.2021 10:01:05 EET | Tiedote

Kehitysvammaisten rajoittamistoimenpiteiden täytyy perustua kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Lain mukaan ensisijaista on kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen. Ylen MOT-ohjelman 8.11.2021 ikävä Onnikoti Omenapuun tapaus on ohjelman tietojen perusteella lainvastainen, epäinhimillinen ja ihmisarvoa alentava. Valvira ryhtyi toimenpiteisiin ja siirsi asian toimivaltaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastolle välittömästi, kun varmistui, missä yksikössä ohjelmassa kerrotut lainvastaiset teot olivat tapahtuneet.

Valvontaviranomaiset selvittävät, miksi kymmenet hoivakodit jättivät henkilöstömitoitustietonsa ilmoittamatta6.10.2021 14:28:04 EEST | Tiedote

Valvira ja aluehallintovirastot ottavat valvontaan yli neljäkymmentä hoivakotia, jotka eivät vastanneet vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutumista selvittävään kyselyyn. Valvonnassa selvitetään kyselyyn vastaamattomien hoivakotien henkilöstömitoitus. Valvira ottaa valvottavakseen 33 hoivakotia, ja aluehallintovirastoille Valvira siirtää 9. Näissä yhdeksässä yksikössä aluehallintovirastoilla on valvontaa meneillään jo entuudestaan.

Lastensuojelulaitoksissa laiminlyödään rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia27.9.2021 09:45:09 EEST | Tiedote

Lastensuojelulaitoksissa jää valvontaviranomaisten havaintojen mukaan rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia tekemättä tai ne ovat puutteellisia. Päätösten puuttuminen ja puutteelliset kirjaukset vaarantavat lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen. Rajoitustoimenpiteet on aina kirjattava. Lainmukaisilla päätöksillä ja kirjaamisella turvataan toimenpiteiden seuranta ja valvonta. Kirjaamisella on tärkeä merkitys myös arvioitaessa lapsen tarvitsemaa apua ja tukea.

Synnytysten turvallisuus maailman huippua, mutta hoitovirheitäkin tapahtuu16.9.2021 11:02:47 EEST | Tiedote

Valvira selvittää vuosittain keskimäärin seitsemän raskauden aikaiseen hoitoon tai synnytykseen liittyvää asiaa, joissa epäillään hoitovirhettä. Määrä on pysynyt samana vuodesta toiseen. Yleensä asia tulee Valvirassa vireille synnyttäjän tekemänä kanteluna ja koskee synnytyksen hoitoa synnytyssairaalassa tai raskaudenaikaista hoitoa ja sikiön kohdunsisäistä kuolemaa. Vuonna 2020 Suomessa syntyi Tilastokeskuksen mukaan 46 463 lasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme