Vanhustyön keskusliitto ry

Vanhustyö-lehti: Väestön ikääntymiseen varautuminen on koko yhteiskunnan asia

Jaa

Palvelujärjestelmän kestävyys edellyttää, että iäkkäät ovat toimintakykyisiä mahdollisimman pitkään ja että toimintakyvyn ylläpitoa tuetaan ja vajeita paikataan erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla.

Suomen ikääntyminen on seuraavien vuosikymmenten aikana niin merkittävää, että se vaikuttaa koko yhteisuntaan ja kaikkiin toimijoihin. Siitä aiheutuu hyvinvointiyhteiskunnalle sellaisia ratkaistavia kysymyksiä, jotka edellyttävät määrätietoista varautumista.

Kansalliset ikäpoliittiset linjaukset

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana on valmisteltu Kansallisia ikäpoliittisia linjauksia vuoteen 2030 yhdessä monien eri sidosryhmien kanssa. Valmistelun tavoitteena on ollut määritellä yhteinen suunta ja keinovalikoima tuleville vuosille.

Tavoitteena on, että ikäpoliittiset linjaukset kirjataan tulevaan hallitusohjelmaan, valmistelu saatetaan loppuun ja toimeenpano käynnistetään.

Iäkkäiden toimintakyvyn turvaaminen on tärkeää

Palvelujärjestelmän kestävyys edellyttää, että iäkkäät ovat toimintakykyisiä nykyistä pidempään. Riittävä liikunta ja terveellinen ravitsemus ja muut kansanterveyttä parantavat toimet vähentävät valtimotautiriskiä ja ovat myös muistisairauksien ennaltaehkäisyssä keskeisiä. Tavoitteena onkin yhdistää terveellisiin elintapoihin liittyvät kansanterveyttä edistävät toimenpiteet yhdeksi toimintamalliksi sekä tehostaa riskihenkilöiden ja -ryhmien tunnistamista ja ohjausta elinta-pa- ja terveysneuvontaan.

Väestön painopisteen siirtymisestä iäkkäisiin seuraa toisaalta kasvava palvelutarve, mutta toisaalta pienenevä työikäisten joukko niihin vastaamaan. Tulevaisuudessa ammattilaisten työtä onkin suunnattava entistä enemmän niihin tehtäviin, joissa vaaditaan ammatillista osaamista.

Meillä on jo nyt valtava eläkeikäisten vapaaehtoisten joukko, joiden työ kohdistuu iäkkäisiin. Tätä työtä nykyistä paremmin tukemalla voidaan lisätä iäkkäiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toisaalta saada vapaaehtoistyötä kohdennettua paremmin siitä hyötyville iäkkäille.

Teknologiaa, tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntämällä voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia sekä tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa. Teknologian hyödyntämisen vauhdittamiseksi ehdotetaan luotavaksi kansalliset rakenteet, joilla uusia ratkaisuja testataan ja arvioidaan. Parhaista käytännöistä ja ratkaisuista annetaan suosituksia sote-palveluiden järjestäjille ja tuottajille.

Iäkkäiden oikeutta asua omassa kodissaan myös silloin, kun toimintakyvyssä on vajeita, tuetaan kehittämällä, korjaamalla ja rakentamalla iäkkäille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä. Hyvillä asuinoloilla voidaan osaltaan vähentää palvelujen tarvetta.
Ikääntyneiden asumisessa on tärkeää riittävän varhainen ennakointi ja varautuminen tuleviin asumistarpeisiin. Tämä koskee laajasti eri toimijoita yhteiskunnassa – kansalaisia, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. 

Kirjoittaja: Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Kuva: Shutterstock

Juttu on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 3/2019.

Avainsanat

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Vanhustyön keskusliitto ry
Vanhustyön keskusliitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI

http://www.vtkl.fi

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry VTKL on maan laajin vanhustyön valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio. Keskusliiton vanhuuspoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edellytyksiä.

Liitto kehittää valtakunnallisia toimintamalleja ja luo uutta vanhuuskulttuuria monipuolisen kehittämis- ja tutkimustoimintansa sekä ikääntyneiden ihmisten ohjaus- ja tukitoiminnan avulla. Jäsenyhteisöt toimivat ikääntyneiden ihmisten hyväksi järjestämällä ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä.  Jäsenyhteisöistä runsaat 200 tuottaa asumis-, hoito-, hoiva-, kuntoutus- ja kotihoidon palveluja vanhuksille. Liitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä, kuntien ja kehittyvien maakunnallisten sote-alueiden kanssa. Liitto julkaisee Vanhustyö-lehteä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vanhustyön keskusliitto ry

Vanheneminen.fi – tietoa ja käytännöllisiä työkaluja tulevien vuosikymmenten suunnitteluun jokaiselle yli 50-vuotiaalle10.10.2019 08:30:00 EESTTiedote

Miten asun mukavasti ja turvallisesti, kun ikää tulee lisää? Mihin minun tulisi kiinnittää huomiota syömisessäni voidakseni hyvin? Mihin rahani riittävät eläkkeellä? Mikä on eläkevalmennus ja miksi hakeutuisin sellaiseen? Miten teen edunvalvontavaltuutuksen? Juuri avautunut Vanheneminen.fi-sivusto on laaja tietopaketti jokaiselle, joka haluaa suunnitella ja ennakoida itselleen ja läheisilleen turvallisia ja hyviä vuosikymmeniä.

Vanhuuteen varautumisen iltapäivä Oodissa Helsingissä 10.10. – Oma tulevaisuuden asuminen kirkastuu järjestelmällisellä suunnittelulla1.10.2019 09:57:45 EESTTiedote

Vanhuuteen varautumisen iltapäivä tarjoaa tietoa, kokemuksia ja keskustelua ikääntymisen suunnittelusta ja ennakoinnista Helsingin keskustakirjasto Oodissa torstaina 10.10. Kaikille avoimessa tilaisuudessa julkistetaan Vanheneminen.fi-sivusto – laaja tietopaketti jokaiselle, joka haluaa suunnitella ja ennakoida itselleen ja läheisilleen turvallisia ja hyviä vuosikymmeniä. Yleisötilaisuus ja Vanheneminen.fi -sivuston avaaminen ovat osa valtakunnallisen Vanhustenviikon ohjelmaa. Vanhustenviikkoa vietetään 6.–13.10.2019.