HUS

Var tredje barn som har gallvägsatresi har funktionella svårigheter i vardagen

Dela

Gallvägsbristen korrigeras redan i spädbarnsåldern, men i den kognitiva och motoriska utvecklingen hos många av dem som har gallvägsbrist framträder senare i barndomen och ungdomen problem som bör följas upp.

I Finland föds årligen 3–4 barn med gallvägsatresi.Behandlingen av gallvägsatresi har i Finland koncentrerats till Nya barnsjukhuset.Den kirurgiska behandlingen av gallvägsatresi har redan länge varit framgångsrik, men det har funnits få uppgifter om den kognitiva och motoriska utveckligen hos dessa barn.

Vid gallvägsatresi är gallvägarna hos den nyfödda förstörda och det finns således ingen förbindelse till tunntarmen. Symtomen på sjukdomen är gulsot som blir allt djupare två veckor efter födseln, ljus avföring och en ökad halt av konjugerat bilirubin i blodet.Utan behandling leder sjukdomen till döden före två års ålder och därför strävar man efter att bygga den yttre gallgången i levern så tidigt som möjligt, dvs. vid några månaders ålder.Hos ungefär vart tredje barn återställs inte gallflödet trots ingreppet och då görs en levertransplantation redan innan två års ålder. Gallvägsatresi är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos barn i Finland.

I studien som gjordes på Nya barnsjukhuset utvärderades neurokognitiv förmåga och motorisk utveckling hos patienter med gallvägsatresi och dessutom utreddes riskfaktorer som försvagar dessa.

I undersökningen ingick 39 patienter i åldern 1–20 år med gallvägsatresi och som besökte Nya barnsjukhuset årligen för uppföljning 2019–2020. Patienterna inom studien genomgick en standardiserad neurokognitiv undersökning enligt åldersklass, ett test för bedömning av motorik samt en enkät om funktionsförmågan i vardagen för föräldrar till patienter i åldern 5–17 år.

Den motoriska och kognitiva förmågan ska följas upp

I testet som bedömde motoriken fick knappt 57 procent av barnen och ungdomarna ett normalt resultat. 35 procent hade funktionella svårigheter som observerades i vardagen och 43 procent hade motoriska svårigheter eller riskerade att få dem.

Dessutom framgick det att den genomsnittliga intelligenskvoten hos patienterna som deltog i studien var normal, dvs. 91, men något lägre än befolkningens genomsnittliga värde, dvs. 100.

"En betydande del av de undersökta hade motoriska problem vars utveckling inte kan bedömas på förhand. Om man upptäcker svårigheter i motoriska eller kognitiva färdigheter är det viktigt att uppmärksamma dem på daghem och i skolor och på så sätt bidra med nödvändiga stödåtgärder ", säger Satu Ruuska, specialist i gastroenterologi vid Nya barnsjukhuset.

Ruuska anser också att det är viktigt att man vet att det inte förkommer någon skillnad i de kognitiva eller motoriska färdigheterna mellan patienter som opererats för att korrigera gallvägarna eller genomgått en levertransplantation.

I samband med undersökningen fick familjerna information om det egna barnets färdigheter av psykologen.

Artikeln som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition är en del av Satu Ruuskas doktorsavhandling om gallvägsatresi som granskas i slutet av 2021.

Neurocognitive and Motor Functions in Biliary Atresia Patients: A Cross-sectional, Prospective National Cohort Study 

Nyckelord

Kontakter

Satu Ruuska, specialistläkare inom gastroenterologi, HUS Nya barnsjukhuset
satu.ruuska@hus.fi, 040 706 7291

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Personer med sällsynta cancersjukdomar får stöd av det europeiska kompetensnätverket2.12.2021 09:11:02 EET | Tiedote

HUS Cancercentrum har godkänts som en del av det europeiska kompetensnätverket (European Reference Network ERN). Med hjälp av nätverket får Cancercentret bättre information om de nya behandlingsformerna för sällsynta cancerformer, eftersom nätverket omfattar experter på sällsynta cancerfall runtom i Europa. Allt fler personer som lider av sällsynt cancer har tillgång till specialkompetens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum