Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Var tredje kandidat i välfärdsområdesvalet är fullmäktigeledamot

Dela

Av de fullmäktigeledamöter som valdes i kommunalvalet i juni är 38 procent uppställda som kandidater i välfärdsområdesvalet. Samtidigt är andelen fullmäktigeledamöter av alla kandidater i välfärdsområdesvalet cirka 32 procent. Det här betyder att var tredje kandidat i välfärdsområdesvalet sitter i kommunfullmäktige just nu.

Varje kommun har åtminstone en kandidat till välfärdsområdesvalet. Antalet kandidater varierar dock avsevärt mellan kommunerna, från en enda kandidat upp till 400 kandidater. Ytterligheterna representeras av Merijärvi, där det finns en kandidat, och Vanda, där det finns sammanlagt 407 kandidater.

Alla kommuner har inte kandidater som också är fullmäktigeledamöter. Det finns även stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur många fullmäktigeledamöter som ställer upp i valet.

”I Merijärvi i Norra Österbotten och i Pyhäranta i Egentliga Finland har inte en enda kommunfullmäktigeledamot ställt upp i välfärdsområdesvalet. Å andra sidan finns det 51 kommuner där över hälften av kommunfullmäktigeledamöterna vill sitta i välfärdsområdesfullmäktige”, berättar Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Sett till antalet finns flest kandiderande kommunfullmäktigeledamöter i Esbo, där 64 fullmäktigeledamöter kandiderar. Kommunen med den största procentuella andelen kandiderande kommunfullmäktigeledamöter är Kajana, där hela 92 procent av alla fullmäktigeledamöter ställer upp i valet.

Tre fjärdedelar av kommunernas ordförande vill sitta i välfärdsområdesfullmäktige

Av dem som ingår i kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas presidium kandiderar 45 procent i välfärdsområdesvalet. Hälften av fullmäktigeordförandena och 48 procent av styrelseordförandena vill sitta i välfärdsområdesfullmäktige.

Av dem som är ordförande på hel- eller deltid i kommunen siktar 74 procent också på en plats i välfärdsområdesfullmäktige. Bland dessa finns fyra borgmästare (Tammerfors, Birkala, Tusby och Puolanka), åtta biträdande borgmästare och fem styrelseordförande på heltid (Esbo, Kotka, Kuopio, Lahtis och Uleåborg).

Den regionala variationen är mycket stor. Bland kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas presidier är andelen kandidater högst i Kajanalands välfärdsområde (71 procent), och lägst i Norra Österbotten (29 procent).

Över hundra kandidater vill representera på tre nivåer

Det kommande välfärdsområdesvalet har sammanlagt 10 584 kandidater i 21 välfärdsområden. För varje plats i välfärdsområdesfullmäktige finns det cirka 8 kandidater. Det förra kommunalvalet hade cirka 4 kandidater per plats i kommunfullmäktige, och i riksdagsvalet låg siffran på 12.

Sammanlagt 111 riksdagsledamöter ställer upp i välfärdsområdesvalet. Av de riksdagsledamöter som bor utanför Helsingfors kandiderar så många som 63 procent i valet.

”Över hundra kandidater vill i och med det här valet representera på tre nivåer. De är för närvarande riksdagsledamöter och kommunfullmäktigeledamöter, som nu också kandiderar i välfärdsområdesvalet. Bland dessa finns 6 ministrar och 36 personer som sitter i kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas presidium. Fem av dem är dessutom styrelseordförande och fjorton fullmäktigeordförande”, säger Pekola-Sjöblom.

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Utmaningar med tillgång på arbetskraft påverkar kommundirektörernas arbetshälsa11.8.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Av alla aktuella frågor är det utmaningarna med tillgången på arbetskraft i kommunerna som har störst negativ inverkan på kommundirektörernas arbetshälsa. Av kommundirektörerna uppger 58 procent att tillgången på arbetskraft har en rätt negativ eller mycket negativ inverkan på den egna arbetshälsan. Detta framgår av en enkät som genomfördes i samarbete mellan Kommunförbundet, Keva och Finlands kommundirektörer rf.

Nätverken är eniga: varje kommun bör ges organiseringsansvar22.6.2022 09:57:43 EEST | Tiedote

Kommuntypsnätverken har lämnat sitt utlåtande om utkastet till regeringsproposition som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen 2024. Kommuntypsnätverken understöder en övergång till en kommunbaserad modell. Den nya modellen bidrar med välkomna verktyg för att utveckla sysselsättningen och livskraften i kommunerna. Viktigt är att kunna utnyttja de fördelar som ett lokalt kommunekosystem för med sig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum