Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Vårdreformen måste genomföras utan fördröjning

Dela

Fackcentralen FFC anser att det är viktigt att man genom reformen av social- och hälsovårdstjänsterna lyckas minska välfärds- och hälsoskillnaderna samt förbättra tillgången till tjänster på lika villkor. Arbetet med reformen har pågått länge, och nu bör reformen resolut drivas framåt utgående från den föreslagna modellen.

– Regeringens förslag till vårdsreform gör det möjligt att minska välfärds- och hälsoskillnaderna samt förbättra tillgången till tjänster, men förslaget innebär ingen automatisk garanti för att det här lyckas. Det viktiga är hurdana lösningar och förfaringssätt man tar i bruk när servicen verkställs, säger FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring.

Han påpekar att vårdlandskapens möjlighet att definiera sin servicestrategi och styra serviceproduktionen inom sitt område kan leda till att det uppstår nya skillnader mellan landskapen när det gäller tillgången till tjänster. För att jämlikheten ska kunna tryggas behövs nationell styrning.

– När det gäller de personer som är i stort behov av olika social- och hälsovårdstjänster måste man se till att problemen vårdas som en helhet. En förutsättning för att det ska lyckas är att samarbetet mellan de olika aktörerna inom servicekedjan fungerar bra.

Genom att ordna vårdtjänsterna på landskapsnivå stärker man avsevärt möjligheterna för den offentliga social- och hälsovården att ordna och producera högklassiga och jämlika tjänster. FFC anser att det i framtiden kan finnas ett behov av att slå ihop de nu föreslagna områdena till ännu större områden.

FFC anser att det är viktigt att vårdlandskapen själva producerar största delen av sina tjänster och använder köptjänster endast i en sådan utsträckning att ansvaret för att ordna tjänsterna inte äventyras. Köptjänsterna får inte omfatta de offentliga förvaltningsuppgifterna.

– Det är också viktigt att det huvudsakligen är den ordinarie personalen som producerar tjänsterna, och att till exempel inhyrd arbetskraft endast används för att komplettera personalbehovet.

FFC betonar att vårdpersonalens ställning måste tryggas i reformen. Det här kan göras så att personalen övergår till landskapens tjänst genom överlåtelse av rörelse. Dessutom måste man i samband med reformen trygga ställningen för personalen vid de kommunalt ägda enheter, affärsverk och bolag som producerar stödtjänster för social- och hälsovården.

FFC:s utlåtande om vårdreformen med tillhörande lagstiftning (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Skogsindustrins beslut att lösgöra sig från kollektivavtalen verkar ogenomtänkt5.10.2020 11:41:42 EESTTiedote

Fackcentralen FFC:s styrelse bedömer att Skogsindustrin inte tillräckligt noggrant har satt sig in i följderna av de beslut som organisationen presenterade förra veckan. FFC kan inte tro att arbetsgivarsidans mål är att göra det svårare att avtala, även om Skogsindustrin nu på ett kortsiktigt sätt försöker uppnå kostnadsinbesparingar och mer arbetsgivarmakt. Genom sitt agerande blir Skogsindustrin ett beklagligt exempel som inte ens verkar godkännas av hela den egna branschen, för att inte tala om arbetsgivarförbunden i de andra branscherna.

Metsäteollisuuden irtiotto vaikuttaa harkitsemattomalta5.10.2020 11:11:43 EESTTiedote

SAK:n hallitus arvioi, että Metsäteollisuus ry ei ole perehtynyt riittävällä tarkkuudella viime viikkoisen päätöksensä seurauksiin. SAK katsoo, ettei työnantajapuolen tavoitteena varmaankaan ole vaikeuttaa sopimista, vaikka kustannussäästöjä ja työnantajavaltaa pyritäänkin nyt lisäämään lyhytnäköisellä tavalla. Metsäteollisuus ry antaa toiminnallaan harmillisen esimerkin, jolla ei näytä olevan hyväksyntää edes koko metsäteollisuudessa, saati muiden toimialojen työnantajaliitoissa.

FFC om budgetmanglingen: Satsningar på tjänster för arbetslösa välkomnas, sysselsättning bland äldre ska stödas genom stärkt arbetsförmåga och kompetens16.9.2020 16:36:23 EESTTiedote

FFC välkomnar varmt de tilläggsanslag för arbetskraftspolitiken som regeringen kommit överens om vid budgetmanglingen. Anslagen gör det möjligt att ge arbetslösa individuellt stöd vid jobbsökning. FFC är beredd att medverka vid de förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna som regeringen föreslår för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare. FFC kan emellertid inte förbinda sig till en process där tonvikten skulle ligga på att försämra utkomsten för äldre arbetslösa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum