Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Variation i de ungas levnadsförhållanden i kommunerna i Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland

Dela

Situationen inom mentalvårds- och missbrukarvården har varit mycket aktuell, men unga behöver också mer omfattande kollektivtrafik. Information om ungas levnadsförhållanden har samlats i regionförvaltningsverkens nya publikationer.

Många unga upplever att kollektivtrafikförbindelserna är otillräckliga, visar de färska översikterna över de ungas levnadsförhållanden i Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland. Kollektivtrafikens tidtabeller tillåter inte ungdomar, i synnerhet de som bor i glesbygden, att röra sig på kvällar eller semestertid. En stor del av ungdomarna kan inte utan kollektivtrafik få tillgång till de tjänster som erbjuds dem, såsom workshopar eller rehabiliterande verksamhet, och detta kan leda till sanktioner. Det blir också svårare att delta i fritidsaktiviteter. I trafikplaneringen bör man bättre beakta de ungas ställning som användare av kollektivtrafiken, konstateras det i översikterna.

Mentalvårds- och missbrukarvården för unga kan förbättras i flera kommuner. Enligt översikten finns det i synnerhet brist på snabba tjänster med låg tröskel som är lätta att hitta. Tillgången till tjänster påverkas bland annat av långa vårdköer och av att unga inte känner till eller hittar tjänster. Behovet av mentalvårds- och missbrukarvård och bristerna i tillgången gäller inte bara unga utan även vuxna.

Coronaviruset syns varierande i de ungas vardag: en del har till exempel upplevt distansundervisningen positivt, men en del negativt. Oron för klimatförändringen berör största delen av de unga, och oron har ökat kraftigt i ljuset av de senaste utredningarna.

Använd information i kommunernas arbete och beslutsfattande

De observationer som regionförvaltningsverken i Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland har sammanställt är avsedda som stöd för kommunerna. Det är klart att det lönar sig att satsa på att höra de unga.

”I kommunerna kan man lära sig mycket om den så kallade fjärde sektorns nya sätt att engagera och vara närvarande. Med den fjärde sektorn avses fri organisering som kan grunda sig på till exempel webbtjänster. Det har länge talats om ungdomsarbete på webben, men den fjärde sektorn tar delaktigheten till en ny nivå och betonar individens intressen”, berättar Antti Pelto-Huikko, som har redigerat publikationen, och regionförvaltningsverkens sakkunniga.

Publikationerna bygger på två delar. Den första delen behandlar barns och ungas vardag i ljuset av fyra aktuella teman. Bakgrunden till detta är utvärderingen av basservicen från 2020 och andra publikationer med anknytning till ämnena. Den andra delen är en statistik- och indikatoröversikt över barns, ungas och familjers välbefinnande. Av statistikandelen framgår att skillnaderna mellan kommunerna är betydande för nästan varje variabel. Det lönar sig för kommunerna att bekanta sig med sina egna resultat.

Översikten över de ungas levnadsförhållanden ger ett bra kunskapsunderlag för kommunernas tjänsteinnehavare och beslutsfattare om barns, ungas och barnfamiljers situation. Publikationerna har sammanställts och skrivits av Antti Pelto-Huikko från Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy på uppdrag av Regionförvaltningsverken i Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland.

Publikationerna finns på regionförvaltningsverkets webbplats:

Mer information:

Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 019, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Elsa Mantere, överinspektör, tfn 0295 018 813, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Elli-Noora Rinne, planerare, tfn 0295 018 085, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum