Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Varmare väder syns snabbt i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Dela

Enligt prognoserna ligger temperaturen under de närmaste dagarna över nollstrecket och även delvis på natten är det plusgrader. Snösmältningen är således mycket kraftig. I de österbottniska landskapen är snöns vattenvärde högre än genomsnittet, vilket snabbt ökar vattenflödet i åarna.

Åarna i de södra delarna av Österbotten kan nå vårflödestoppen redan i början av nästa vecka och Kyro älv och Lappo å eventuellt under påsken.Åarna i Mellersta Österbotten förutspås nå flödestoppen uppenbart senare.

Isen i åarna är i genomsnitt 30–50 cm tjock, vilket motsvarar långtidsmedelvärdena.Isen är dock svagare än genomsnittet, eftersom den hårda kärnisen är obetydlig.   I år utför NTM-centralen i Södra Österbotten inga issågningar.För att minska risken för isproppar försöker man ställvis försvaga isen i åarna genom att leda ut mörkt vatten från de konstgjorda sjöarna ovanpå isen bl.a. i Närpes å och Perho å.

I de österbottniska landskapen har de reglerade sjöarna och en konstgjord sjö sänkts och kommer att sänkas för att ta emot smältvatten.  Exempelvis ligger Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö 1,2 meter, Kalajärvi konstgjorda sjö 3,0 meter, Hirvijärvi konstgjorda sjö 2,4 meter och Patana konstgjorda sjö 4,5 meter lägre än vad som är vanligt på sommaren.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan merimetsoyhteistyöryhmä on käynnistänyt alueellisen merimetson toimenpidesuunnitelman päivitystyön12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2019 julkaistussa kansallisessa merimetsostrategiassa asetettiin alueellisten yhteistyöryhmien tehtäväksi koostaa omaa aluettaan koskeva suunnitelma tai selvitys, jossa nostetaan esille alueella esiintyviä ongelmakohteita ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelle on vuonna 2017 tehty merimetson toimenpidesuunnitelma, jonka päivitystyö on nyt käynnissä.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluihin vuonna 202012.4.2021 08:32:06 EEST | Tiedote

“Asiantuntevaa ja asiallista palvelua”, Kunnioitus tilan väkeä kohtaan”, “Tarkastajan neuvot tarkastuskäynnin yhteydessä”, “Mukava, opastava ilmapiiri”. Positiivista palautetta sateli ELY-keskuksen palvelutyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaiden tyytyväisyys Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten asiakaspalveluihin nousikin vuoden takaisesta. Vuoden 2020 kokonaistyytyväisyys sai arvosanaksi 4,50. Vuonna 2019 tyytyväisyys oli 4,43. Koko maan vastaavat luvut olivat 4,36 ja 4,30. Koko maan luvut sisältävät myös KEHA-keskuksen maksatuspalvelut, mutta eivät koronarahoitusta.

Kunderna var nöjda med NTM-centralen i Södra Österbottens service år 202012.4.2021 08:32:05 EEST | Tiedote

”Sakkunnig och saklig service”, ”Respekt för gårdens folk”, ”Inspektörernas råd i samband med inspektionsbesöket”, ”Trevlig och rådgivande atmosfär”. Det flödade in positiv respons på NTM-centralens enkät om servicetillfredsställelse. Jämfört med i fjol var kunderna nöjdare med NTM-centralen i Södra Österbottens kundservice. Den totala servicetillfredsställelsen år 2020 fick vitsordet 4,50. År 2019 var vitsordet 4,43. Motsvarande siffror för hela landet var 4,36 och 4,30. Siffrorna för hela landet innefattar också UF-centrets betalningstjänster, men inte coronafinansieringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum