Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Våröversvämningarna inföll betydligt tidigare än normalt i Österbotten

Dela

Islossningen och vårflödestoppen i åarna och älvarna i Österbotten och Södra Österbotten infaller i genomsnitt andra veckan i april och i Mellersta Österbotten under slutet av april. I år nåddes vårflödesnivåerna i de österbottniska åarna ett par veckor tidigare, d.v.s. under perioden 30.3–3.4.2021. Översvämningen i Lappo å, Kyro älv, Toby–Laihela å och Malax å motsvarade en översvämning som återkommer ungefär en gång på 5–10 år. Också i åarna norr om Lappo å har vattenföringen stigit snabbt under de senaste dagarna och åarna kan nå flödestoppen ganska snart. Å andra sidan är det möjligt att vårens flödestopp i Mellersta Österbotten infaller först i slutet av april, eftersom det enligt prognoserna för den kommande veckan väntas kyligare väder.

Vattenståndet i Toby å (Laihela å) var högt i närheten av mätstationen i Karkmo 31.3.2021.
Vattenståndet i Toby å (Laihela å) var högt i närheten av mätstationen i Karkmo 31.3.2021.

Åren 1911–2020 har den största vattenföringen som uppmätts i mars och början av april i nedre loppet av Kyro älv varit i genomsnitt kring 300 m3/s. I år var vattenföringen i månadsskiftet mars-april som högst 370 m3/s.   I Södra Österbotten och Österbotten har vårens flödestopp nu passerat och vattenståndet i åarna började sjunka betydligt senast under påskdagen 4.4.2021.  Isen som låg nedanför Lillkyro började flyta iväg mot havet på kvällen 3.4.2021 och orsakade inga betydande översvämningsskador. I de österbottniska åarna är flödestoppen på våren ofta snabbt övergående, men i år befann man sig på toppflöden under flera dagar. Till exempel i Nikkola i Ilmajoki låg man nära flödesgränsen för att öppna översvämningsluckorna 30.3.–2.4.2021, vilket är tidigare på våren än någonsin förut. Den obetydliga nederbörden under förra veckan, de kalla nätterna mot slutet av veckan och att tajmningen för användandet av lagringskapaciteten i de konstgjorda sjöarna lyckades är sannolikt de största orsakerna till att flödesluckorna i Kyro älv eller Lappo å inte behövde öppnas.

Vattenståndet i de stora sjöarna når vårens flödestopp betydligt senare än åarna och älvarna. Enligt prognoserna kommer flödestoppen i Kuortaneenjärvi vara tudelad: en första topp redan i slutet av denna vecka och en andra, större flödestopp efter 20:e april. Den senare flödestoppen kan nå sådana nivåer att olägenheter kan orsakas för lågt belägna fritidshus.Prognosen är emellertid ännu mycket osäker. Flödestoppen i Lappajärvi och Lestijärvi infaller enligt prognoserna i början av maj.

Mer information på Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
Ledande vattenhushållningsexpert Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral (SYKE):

Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439
Hydrolog Panu Juntunen, tfn 0295 251 805

Bilder

Vattenståndet i Toby å (Laihela å) var högt i närheten av mätstationen i Karkmo 31.3.2021.
Vattenståndet i Toby å (Laihela å) var högt i närheten av mätstationen i Karkmo 31.3.2021.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

NTM-centralen i Södra Österbotten påminner kollektivtrafikens användare och personal om användningen av ansiktsmask16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Institutet för hälsa och välfärd gav 13.8.2020 en rekommendation om användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken under den pågående coronavirusepidemin. Korrekt användning av ansiktsmask kan minska coronavirussmitta genom att den förhindrar droppar från att spridas i omgivningen. Ansiktsmaskernas effekt grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Lokaliseringsplanen för stamväg 63: Alternativen undersöks i Kronoby13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Under början av år 2021 inleddes utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 på avsnittet mellan Kaustby och Ina i Evijärvi. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Problemen med den nuvarande vägen och de förbättringar som behövs koncentreras till Kronoby kommuns område.

Kantatien 63 pääsuuntaselvitys: Vaihtoehtoja tutkitaan Kruunupyyssä13.4.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 aloitettiin pääsuuntaselvityksen laatiminen kantatielle 63 Evijärven Inan ja Kaustisen välille. Tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Nykytien ongelmat ja tarvittavat parantamisratkaisut keskittyvät Kruunupyyn kunnan alueelle.

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten har inlett arbetet med att uppdatera den regionala åtgärdsplanen för skarv12.4.2021 13:00:00 EEST | Tiedote

I den nationella skarvstrategin som publicerades år 2019 gavs de regionala samarbetsgrupperna i uppdrag att över sitt verksamhetsområde sammanställa en plan eller utredning i vilken regionala problemområden lyfts fram samt övervägs hurudana åtgärder som behövs. Samarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten gav ut sin åtgärdsplan för skarv år 2017 och nu har gruppen inlett uppdateringen av planen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum