Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomessa päästöt vähenevät selvästi maan keskiarvoa ripeämmin

Jaa

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt ovat vähentyneet vuosien 2005–2019 välillä 27 prosenttia, mikä on reilusti enemmän kuin maassa keskimäärin. Maakunnan keskuskaupungissa Turussa vähennys on ollut 38 %. Muutos on tapahtunut pääosin energiasektorilla. Kesällä valmistuvat vuotta 2020 koskevat ennakkotiedot.

Kuva: Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)
Kuva: Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)

Varsinais-Suomen ilmastopäästöt vähenivät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ALas-laskelman mukaan [1] vuosivälillä 2018–2019 yhdeksän prosenttia (9 %), kun koko maan kuntien keskiarvo oli 5,5 %. Päästöjen väheneminen on siis kiihtynyt: vuosien 2017–2018 välillä vähennys oli alle kaksi prosenttia. Päästökaupan alaiset laitokset ovat Varsinais-Suomessa vähentäneet päästöjään noin puolella. Vuoden 2005 tasoon verrattuna Varsinais-Suomen 27 % vähennys on merkittävästi koko maan 19 prosentin keskiarvoa korkeampi. Esimerkiksi Uudellamaalla vähennys on 17 % ja Pirkanmaalla 18 %.

Kirittävää riittää kuitenkin edelleen. Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa on asetettu tavoitteeksi, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2035, mikä edellyttää 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2005 tasosta. Päästöjen tulisi siis edelleen vähentyä noin 70 % seuraavan 15 vuoden aikana. Maankäytön ja metsätalouden ratkaisuilla on keskeinen rooli jäljelle jäävän päästöosuuden kompensoinnissa.

Energiasektori on suurin pudottaja – maatalouden päästöt nousseet

Valtakunnallisesti suurin pudotus laskennan vuosivälillä 2018–2019 tapahtui sähkön käytön päästöissä. Eniten tähän ovat vaikuttaneet tuulivoimatuotannon kasvu sekä kivihiilen, turpeen ja maakaasun korvautuminen puupolttoaineilla energialaitoksissa.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on Varsinais-Suomessakin keskeinen tavoite, jonka toteutumisesta on nyt nähtävissä selviä tuloksia. Maakunnassa suurin 25 prosentin pudotus – absoluuttisena päästövähennyksenä 108 kilotonnia hiilidioksidia (CO2-ekv) – tapahtui kaukolämmössä vuosina 2018–2019. Erityisesti Turun seudun kaukolämmön tuotannossa käytetyn polttoainejakauman muutos tulee näkymään myös kesällä julkaistavissa vuoden 2020 päästölaskelman ennakkotiedoissa. Erilaisten lämpöpumpputekniikoiden käyttöönotto lämmöntuotannossa takaa, että hyvä kehitys jatkuu edelleen. Kulutussähkön päästövähennys oli Varsinais-Suomessa 20 %.

Liikenteen osuus kokonaispäästöistä on kasvanut lämmitys- ja sähköenergian päästövähennysten myötä. Tieliikenteen päästöt ovat vähentyneet vuosien 2018–2019 välillä 5 %, mikä tarkoittaa palaamista vuoden 2015 tasolle. Maatalouden absoluuttiset päästöt ovat sen sijaan nousseet 5 %.

Kunnat avainasemassa Varsinais-Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamisessa

Kuntien toimenpiteet ovat erityisen merkittäviä päästökehitykselle. Kunnissa keskeisiä vaikuttamisen paikkoja ovat esimerkiksi kuntakiinteistöjen energiatehokkuus, kuntien hankinnat rakennuttaminen mukaan luettuna, kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Kunta näyttää esimerkkiä ja tarjoaa suuntaviivoja myös kuntalaisille. Monessa kunnassa laaditaan parhaillaan ilmasto-ohjelmaa tai suunnitellaan liittymistä kuntien energiatehokkuussopimukseen. Muun muassa Kaarinassa päätettiin hiljattain kaupungin ilmastotavoitteista.

”Ilmasto-ohjelma 2030 on Kaarinan kaupungin vastaus Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen. Haluamme ihmislähtöisellä ohjelmallamme muistuttaa, että ilmastotavoitteen saavuttaminen on mahdollista hyvin monenlaisilla elämäntavoilla. Nyt on tärkeää löytää toimenpiteille aikaa ja resursseja sekä päättää niistä käytännössä vuosittain talousarvion yhteydessä,” kertoo kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaarinan päästöt ovat vuosivälillä 2018–2019 vähentyneet 10 %. Kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2030 päästöt asukasta kohti ovat 1,5 tonnia, mikä tarkoittaa 80 % vähennystä vuoden 2007 tasoon verrattuna.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa on määritelty laaja-alaisen yhteistyön tuloksena useita vaikuttavia päästövähennystoimenpiteitä kolmelle keskeiselle päästösektorille. Ilmastotiekartta kannustaa kaikkia toimijoita tunnistamaan roolinsa, mahdollisuutensa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Toimenpiteiden kokoluokka ja aikaväli vaihtelevat: vaikutuksiltaan suuria ratkaisuja voi saada edistää päätöksenteossa nopeastikin ja pienempien ratkaisujen vaikuttavuus taas syntyy monistettavuuden kautta. Varsinais-Suomen kuntiin on toimitettu laaja ilmastotiekartan toteutusta koskeva kysely, jonka vastausaika on parhaillaan käynnissä.

Lähteet ja lisätietoja:

Yhteydenotot:

Varsinais-Suomen ilmastotyön valmisteluryhmä
Merja Haliseva-Soila, erityisasiantutija, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 863
Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia, p. 044 907 5995
Aleksis Klap, erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 721 3137

Kaarinan kaupunki
Kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732400

Valtakunnallinen ALas-päästölaskenta
Santtu Karhinen, erikoistutkija, SYKE, p. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@syke.fi 

[1] SYKE laskee vuosittain ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille yhdenmukaisella ALas-laskentamenetelmällä. Kuntien tavoitteiden seurantaan sovelletaan Hinku-laskentasääntöjä. Siinä on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan. Näin ollen suurin osa teollisuudesta ja läpiajoliikenne jäävät laskennan ulkopuolelle. SYKEn päästötietopalvelusta voi tarkastella päästökehitystä erikseen myös päästökaupan osalta. Laskennan tulokset ovat avointa tietoa ja ladattavissa päästötietopalvelusta.  

Avainsanat

Kuvat

Kuva: Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)
Kuva: Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2005–2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus, Alas-laskentamalli)
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

Paraisilla Vånontien kunto sapettaa tienkäyttäjiä, tietä hoidetaan sääolosuhteiden sallimissa rajoissa23.6.2021 14:58:20 EEST | Tiedote

ELY-keskus on saanut paljon palautetta tienkäyttäjiltä Paraisten Vånontien kunnosta. Vånontietä (mt 12027) käytetään Lillholmenin siltatyön aikaisena kiertotienä ja se on lisännyt huomattavasti Vånontien liikennemäärää. Vånontie on soratie ja sorateiden kunto vaihtelee tyypillisesti sääolosuhteiden mukaan. Sorateiden kunnossapito on haastavaa suurilla liikennemäärillä. Liikennemäärän kasvu on kuitenkin väliaikaista Vånontiellä, eikä tielle sen vuoksi tulla tekemään merkittäviä parannustöitä. Vånontietä hoidetaan hoitourakoitsijoiden toimesta soratienä. Urakoitsija on korjannut pahimmat paikat maanantain ja tiistain aikana.

Nedgången i antalet permitterade minskar arbetslösheten snabbt22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av maj 24 200 arbetslösa arbetssökande. I maj brukar arbetslösheten vanligen öka något, men denna gång minskade det med 1 200 personer på grund av det minskade antalet permitteringar. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 11 200 personer (32 %), dvs. snabbare än i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes minskningen av antalet arbetslösa i huvudsak av en minskning av antalet permitterade. Antalet permitterade minskade med 9300 i Egentliga Finland. I slutet av maj var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 10,6 %, vilket är 4,8 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (11,4 %). Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. Förändringen grundade sig i huvudsak på den stora minskningen i antalet permitterade. På 12 områden minskade antalet arbetslösa snabba

Lomautusten purkautuminen laskee työttömyyttä vauhdikkaasti22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 24 200 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä yleensä lievästi kasvaa mutta nyt määrä väheni 1 200 hengellä purkautuneiden lomautusten johdosta. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 11 200 henkilöllä (32 %) eli ripeämmin kuin koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän aleneminen oli pääosin lomautettujen määrän vähenemistä. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 9 300 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,6 % eli 4,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (11,4 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 12 alueella koko maan kasvuvauhtia (=31 %) nopeampaa. Varsinais-Suomessa työttömien määrä vähen

Ändringar i kollektivtrafikens periodbiljetter på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko18.6.2021 16:17:36 EEST | Tiedote

Praxis för periodbiljetter för busslinjer utanför Åbo stadsregion håller på att förändras. Matkahuolto avslutar försäljningen av regionbiljetten till Åbo 30.6 och ersätter dem med ersättande produkter. En ny säsongsprodukt på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko är Seutu+. Med periodprodukten kan man resa både på baslinjen och i Fölis trafik i Åbo stadsregion. Ändringarna gäller inte Föli-områdets biljettprodukter.

Joukkoliikenteen kausilippumuutoksia Paraisten, Paimion, Auran ja Mynämäki-Nousiainen-Masku linjoilla17.6.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Turun kaupunkiseudun ulkopuolisten linja-autolinjojen kausilippukäytännöt ovat muuttumassa. Matkahuolto lopettaa Turun seutulipun myynnin 30.6 ja tilalle tulee korvaavia tuotteita. Uusi kausituote Paraisten, Paimion, Auran ja Mynämäki-Nousiainen-Masku linjoilla on Seutu+. Kausituotteella voi matkustaa sekä peruslinjalla että Turun kaupunkiseudun Fölin liikenteessä. Muutokset eivät koske Föli-alueen lipputuotteita.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme