Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad förbereder sig på poststrejkens inverkningar

Dela

Enligt Arbetsgivarnas för servicebranscherna PALTA och Post- och logistikunionens PAU meddelande inleds strejken på måndag 11.11 kl. 6. Strejken gäller en del av Postens service och inverkar på postgången, därför har man inom Vasa stad gjort förberedelser inför strejken.

– Vi har utarbetat verksamhetsplaner och vi försöker med hjälp av dem minska på strejkens inverkningar för våra kunders del. Vi följer upp situationen och informerar ytterligare vid behov om ändringar i verksamheten, berättar tf. förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola.

Många dokument kan skickas elektroniskt till kunden. Om kunden behöver dokumentet i pappersform ska hen själv hämta det. Om kunden inte vet vem hen ska kontakta hjälper Vasa stads telefonväxel, tfn 06 325 1111.

Social- och hälsovårdsservice

– Inom hälsovårdsservicen önskar vi att kunderna under strejken hämtar själva från hälsostationerna de utlåtanden som man har lovat skicka per post. Vi meddelar per telefon då utlåtandet är färdigt och kan hämtas. De som har fått en tidsbokning meddelar vi vid behov också per telefon, berättar överläkare Leena Kettunen.

Om beslut som gäller socialarbetet och familjeservicen kan klienterna vid behov fråga om genom att ringa socialarbetet för vuxna tfn 06 325 2326.

Faktureringen under strejken

– Vid social- och hälsosektorns klientavgiftsbyrå önskar man att klienterna betalar sina fakturor när de har fått dem. Påminnelsefakturor skickas inte under strejken, berättar klientavgiftsbyråns tf. betalningschef Emilia Rintamäki.

Motsvarande verksamhetsmodell gäller även Vasa stads övriga fakturor. Om fakturans förfallodag har överskridits på grund av poststrejken behöver kunden inte betala några tilläggsavgifter då hen sedan betalar fakturan efter att ha fått den.

Tandvården skickar inte sina fakturor under strejken.

– Vi skickar fakturorna i efterhand då strejken har upphört och tar i beaktande en längre förfallodag. Kunden kan om hen så vill begära att tandvårdens faktura printas ut under besöket på mottagningen, berättar tf. övertandläkare Annika Nummela-Mänty.

Planläggningen

Begäran om utlåtande skickas till myndigheter och organisationer alltid elektroniskt, varvid dessa inte påverkas av strejken.

Om poststrejken drar ut på tiden, förbereder sig planläggningen inför situationen på följande sätt:

  • Meddelanden till grannar om mindre planprojekt, undantagslov samt om planer gällande allmänna områden sker genom kungörelser i tidningar.
  • Om större planprojekt uppgörs ett meddelande www.vaasa.fi -sidorna, utöver kungörelserna i tidningarna.
  • Enligt övervägande, om det gäller en mindre planändring eller annat projekt, där antalet grannar som ska höras är litet inom ett begränsat område, kan man själv föra breven i postlådorna.

– Under strejken bör kommuninvånarna vara mera alerta och följa med i tidningarna och på stadens webbsidor för att få information om ändringar i näromgivningen och påverkningsmöjligheterna, säger planläggningsarkitekt Anne Majaneva.

Det normala tillvägagångssättet är att man till rågrannarna till ett planläggningsområde samt till ett område för vilket undantagslov ansöks, skickar ett brev där man frågar om deras åsikt i ärendet. Under slutet av året kommer ännu dylika brev att skickas om några planprojekt.

Fastighetssektorn

Vid fastighetssektorn skickas informationen i huvudsak per e-post, men till enskilda invånare skickar vi en del brevpost. Under strejken fäster vi speciell uppmärksamhet på de kontaktuppgifter som kunden har uppgett och vid behov frågar vi också om e-postadress utöver gatuadressen. Vi är beredda att ringa till kunderna om viktiga beslut.

Enligt normal praxis beräknas både inom planläggningen och fastighetssektorn att kunden har fått informationen en vecka från det datum posten sänts.

Arbeten i anslutning till säkerhet och hälsa som blir utanför strejken

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Post- och logistikunionen PAU har begränsat strejken och utanför strejken blir arbeten som ansluter sig till säkerhet och hälsa, bl.a. mat-, livsmedels-, matkasse-, medicin- och sjukhusförsändelser samt övriga lokala och riksomfattande till hälsa och säkerhet anslutande postförsändelser.

Posten förutsätter att PAU bär sitt ansvar och för sin del sköter om att dessa mycket viktiga försändelsers postgång säkerställs.

I Postens meddelande bedöms att det blir störningar i utdelningen av tryckalster t.ex. brev samt att fördröjningarna kan pågå t.o.m. flera veckor. Även i paketförsändelserna kan förekomma flera dagars fördröjningar.Postens servicepunkter fungerar normalt. Postens lagerservice fungerar trots arbetskonflikten som normalt och i fraktservicen väntas inga större fördröjningar.

Kontakter

Tf. förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola, tfn 040 590 5219, anna-maija.iitola@vaasa.fi
Social- och hälsosektorn: överläkare Leena Kettunen, tfn 06 325 1626, leila.roininen@vaasa.fi
Planläggningen: Planläggningsarkitekt Anne Majaneva, tfn 040 743 8149, anne.majaneva@vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum