Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasas budgetförslag reagerar på de riksomfattande ekonomiska utmaningarna

Dela

Kommunernas ekonomi fortgår att utvecklas åt olika håll också år 2020. Många kommuner har svårigheter att få årsbidraget att bli positivt. Vasa stads budget för år 2020 är fortsättningsvis koncentrerad på att underskottet ska täckas och investeringarna stävjas. På grund av detta föreslås det att skatteprocenten ska höjas med 0,5 procentenheter.

- Utvecklingen i Vasa är fortfarande positiv. Näringslivets investeringar samt både sysselsättningen och folkmängden utvecklas gynnsamt.I de riksomfattande befolkningsprognoserna har inte beaktats t.ex. kommunernas ekonomiska investeringar och inte heller arbetsrelaterad invandring, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Det svåra i att förutse statsandelar och skatteintäkter medför utmaningar för ekonomiplaneringen.

-  Målet för år 2020 är fortfarande att täcka det kumulativa underskottet, dvs. 32,9 miljoner euro, inom utsatt tid. Inte heller under nästa år kommer ekonomin att vara skyddad mot överraskande yttre förändringar, fortsätter tf ekonomidirektör Jari Karjalainen.

Det förväntas att statsandelarna kommer att öka till 120,5 miljoner euro nästa år.

- År 2020 ökar statsandelarna och skatteintäkterna något.För Vasas del ökar statsandelarna med cirka tio miljoner euro.Detta eliminerar dock inte det faktum att man i budgeten måste beakta att semesterpenningen återgår till normal nivå, att social- och hälsoutgifterna ökar, att staten planerar förhöjningar i servicenivån t.ex. gällande småbarnspedagogiken och gratis utbildning på andra stadiet samt vårdardimensioneringen och vårdgarantin, säger Karjalainen.

År 2020 eftersträvas ett årsbidrag på 51,8 miljoner euro, i så fall blir räkenskapsperiodens resultat 20,5 miljoner euro på plus.

Nettoinvesteringarna är cirka 45,1 miljoner euro. Kommunalskatten föreslås bli 21 procent, dvs. det föreslås att skatten ska höjas med 0,5 procentenheter jämfört med nivån år 2019. Den allmänna fastighetsskatten ska höjas med 0,1 procentenheter.

Det kumulativa underskottet strävar man efter att täcka fram till år 2021. Lånebeloppet per invånare sjunker nästa år till 3738 euro.

Utmaningarna inom ekonomin är riksomfattande

Ett negativt årsbidrag förväntas i 21 av Finlands kommuner år 2019 och underskott har 47 kommuner. Det antas att antalet kommer att öka under de kommande åren och vara 144 respektive 131 kommuner år 2023. Tryck på att höja skatteprocenten för nästa år har 17 kommuner av samma storlek som Vasa.

Vasa är ett undantag i det att staden i sin budget siktar mot ett positivt årsbidrag på över 51 miljoner euro, också om det finns ett tryck på att höja skatteprocenten.

När man jämför Vasa med andra städer av samma storlek, med medelvärdet i hela landet och medelvärdet i Österbotten, används pengar i Vasa i högre grad än på annat håll t.ex. för trafikleder, museer, bibliotek, teater, småbarnspedagogik, yrkesutbildning, munhälsovård och musik.

I motsvarande grad sätts mindre pengar på gymnasier, dygnet runt boende för personer med funktionsnedsättning, miljöhälsovård, samhällsplanering, allmän förvaltning och främjande av näringslivet.

Kommunernas kostnadsstrukturer år 2018 kan du bekanta dig med på https://www.kommunforbundet.fi/statistik-och-fakta/kostnadsstruktur  

- Utmaningarna i fråga om ekonomin gäller flera kommuner i Finland. Kommunernas utgifter har ökat med 3 procent årligen, och skatteintäkterna och statsandelarna har inte räckt till för att täcka kostnaderna. Kommunernas bokslut för år 2019 kommer att vara ett historiskt sorgligt kapitel, funderar Karjalainen.

Det finns tro på framtiden

Investeringar görs återhållsamt år 2020. Vasa stads mest betydelsefulla investeringar är:

Ändringsarbetena på Alskatvägen (1,8 miljoner euro), utvecklandet av hamnen (7,2 miljoner euro), vatten- och avloppsförsörjningen (7,8 miljoner euro), den grundliga renoveringen av Styrelsegården (5,6 miljoner euro), övriga grundliga renoveringsprojekt (6,3 miljoner euro) markanskaffning (4 miljoner euro), utbyggnaden av ishallen (2 miljoner euro), dagvattenarbeten (800 000 euro) och det nya svenskspråkiga hyresdaghemmet i Gerby (400 000 euro).

- Vi har rett ut företagsvärldens kommande investeringar i Vasaregionen och det verkar som om investeringar på cirka 1,2 miljarder euro är på gång här inom en nära framtid. Det finns alltså tro på framtiden och ekonomin, summerar Häyry.

Budgeten för år 2020 behandlas i stadsstyrelsen 4.11 och i stadsfullmäktige 18.11.

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

KORRIGERAT MEDDELANDE: Till Gubbgrundet kommer man snart utan båt  3.7.2020 11:11:00 EESTTiedote

Obs! Korrigerat namn och telefonnumren. Skärgårdsrestaurangen Ukkokari på Gubbgrundet anlägger en vajerfärjeförbindelse till ön. Vasa stad bistår med material till färjan. Till ön har man tidigare kommit endast med båt eller vintertid över isen. På Gubbgrundet finns utöver restaurangen också stadens rekreationsområde. Restaurangföretagarna Marko Latvala och Juuso Ahola anser det viktigt att alla nu kan ta sig till Gubbgrundet, om de vill. Företaget förverkligar färjan och svarar för dess verksamhet. Färjan blir klar och tas i bruk under sommaren 2020. Skärgårdsrestaurangen Ukkokari informerar separat om när verksamheten inleds. Avståndet från fastlandet till ön är cirka 50 meter. Färjan rör sig med muskelkraft, och den kan ta högst fem personer åt gången. Säkerhetsaspekter beaktas grundligt både i användningen av färjan och i fråga om roddbåtar, kajaker och liknande trafik som korsar färjans linje. Till Gubbgrundet har också en broförbindelse planlagts. Staden har utmaningar i att hitt

KORJATTU TIEDOTE: Ukkokarille pääsee kohta ilman venettä  3.7.2020 11:08:36 EESTTiedote

Huom! Korjattu nimi ja puhelinnumerot. Ukkokarilla toimiva saaristoravintola Ukkokari rakentaa vaijerilauttayhteyden saareen. Vaasan kaupunki avustaa lautan materiaaleissa. Saareen on aiemmin päässyt vain veneellä tai talvella jäätä pitkin. Ukkokarilla sijaitsee ravintolan lisäksi kaupungin virkistysalue. Ravintolayrittäjät Marko Latvala ja Juuso Ahola pitävät tärkeänä, että jokainen pääsee nyt halutessaan Ukkokarille. Yritys toteuttaa lautan ja vastaa sen toiminnasta. Lautta valmistuu ja otetaan käyttöön kesän 2020 aikana. Saaristoravintola Ukkokari tiedottaa toiminnan käynnistymisestä erikseen. Matka mantereelta saaren on noin 50 metriä. Lautta liikkuu lihasvoimin, ja sitä voi käyttää kerrallaan korkeintaan 5 henkilöä. Turvallisuusasiat huomioidaan perusteellisesti sekä lauttaa käytettäessä että risteävien soutuveneiden, kajakkien ja vastaavien osalta. Ukkokarille on kaavoitettu myös siltayhteys. Kaupungilla on haasteita löytää rahoitusta ihan lähivuosina siltayhteyden rakentamiseksi

Till Gubbgrundet kommer man snart utan båt  3.7.2020 10:33:21 EESTTiedote

Skärgårdsrestaurangen Ukkokari på Gubbgrundet anlägger en vajerfärjeförbindelse till ön. Vasa stad bistår med material till färjan. Till ön har man tidigare kommit endast med båt eller vintertid över isen. På Gubbgrundet finns utöver restaurangen också stadens rekreationsområde. Restaurangföretagarna Marko Latvala och Esa Ahola anser det viktigt att alla nu kan ta sig till Gubbgrundet, om de vill. Företaget förverkligar färjan och svarar för dess verksamhet. Färjan blir klar och tas i bruk under sommaren 2020. Skärgårdsrestaurangen Ukkokari informerar separat om när verksamheten inleds. Avståndet från fastlandet till ön är cirka 50 meter. Färjan rör sig med muskelkraft, och den kan ta högst fem personer åt gången. Säkerhetsaspekter beaktas grundligt både i användningen av färjan och i fråga om roddbåtar, kajaker och liknande trafik som korsar färjans linje. Till Gubbgrundet har också en broförbindelse planlagts. Staden har utmaningar i att hitta finansiering under de närmaste åren för

Ukkokarille pääsee kohta ilman venettä  3.7.2020 10:31:02 EESTTiedote

Ukkokarilla toimiva saaristoravintola Ukkokari rakentaa vaijerilauttayhteyden saareen. Vaasan kaupunki avustaa lautan materiaaleissa. Saareen on aiemmin päässyt vain veneellä tai talvella jäätä pitkin. Ukkokarilla sijaitsee ravintolan lisäksi kaupungin virkistysalue. Ravintolayrittäjät Marko Latvala ja Esa Ahola pitävät tärkeänä, että jokainen pääsee nyt halutessaan Ukkokarille. Yritys toteuttaa lautan ja vastaa sen toiminnasta. Lautta valmistuu ja otetaan käyttöön kesän 2020 aikana. Saaristoravintola Ukkokari tiedottaa toiminnan käynnistymisestä erikseen. Matka mantereelta saaren on noin 50 metriä. Lautta liikkuu lihasvoimin, ja sitä voi käyttää kerrallaan korkeintaan 5 henkilöä. Turvallisuusasiat huomioidaan perusteellisesti sekä lauttaa käytettäessä että risteävien soutuveneiden, kajakkien ja vastaavien osalta. Ukkokarille on kaavoitettu myös siltayhteys. Kaupungilla on haasteita löytää rahoitusta ihan lähivuosina siltayhteyden rakentamiseksi. – Onneksi löysimme yrittäjien kanssa lu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum