Aluehallintovirasto

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: kontrollerad exitstrategi under planering – Tydlig och fungerande kommunikation i fokus

Dela

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté samlades under ledning av regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen till webbmöte fredagen den 23 april. Lägesbilden uppdaterades gällande covid-19 och andra aktuella iakttagelser i regionen. Statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski presenterade centrala observationer och dimensioner för kris- och beredskapskommunikation för beredskapskommittén.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen berättade under sin överblick av covid-19-läget att man utgående från incidensen och vaccineringsomfattningen klart kan se en positiv utveckling. ”Siffrorna berättar det väsentliga, kanske håller vi på att komma ner från toppen av den förmodade tredje vågen. Även om vi ännu har en bit att gå så ser riktningen nu väldigt ljus ut”, sammanfattade Pukkinen smittläget.

Överdirektör Pukkinen berättade att regionförvaltningsverket som bäst begrundar vad lindringen och avvecklingen av coronarestriktionerna i praktiken riktigt betyder på regional och kommunal nivå. ”Exit bör implementeras på ett enhetligt, kontrollerat och säkert sätt. Längre in i maj kan regionförvaltningsverket troligen lindra begränsningarna mer och det kan finnas relativt goda möjligheter att ordna olika evenemang under sommaren”.

Beredskapslagen tryggar tillgången till information – Tydlig och fungerande kriskommunikation stöder psykisk kristålighet

Statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski berättade för beredskapskommittén om kriskommunikationens dimensioner och dess kritiska betydelse. Under sin presentation tog hon upp statsrådets behörighet inom beredskapskommunikation och underströk vikten av att myndighetskommunikationen är öppen, begriplig och tydlig. ”Människorna ska ses och höras på ett genuint sätt, kommunikationen ska stöda medborgarna i krissituationer och stärka deras psykiska kristålighet”, konstaterade Anttikoski om kommunikationens grundläggande uppgift. Anttikoski tog upp kommunikationshelheten Finland fixar det som ett bra exempel, det samordnas av Statsrådets kansli och målet är att stöda också människornas känslor, stärka deras förtroende för den egna livshanteringen och viktiga organisationer samt skapa en kanal för hjälp och stöd. ”Utgående från det här nätverksarbetet kan vi göra upp strategier för framtiden och allt bättre stöda medborgarnas psykiska kristålighet”, konstaterade kommunikationsdirektör Anttikoski.

Tolkning av Medborgarpulsens resultat – också positiva observationer

Tarja Wiikinkoski, direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tog under mötet upp centrala observationer om resultatet av Medborgarpulsen. Den allmänna oron och krismentaliteten hos medborgarna har klart minskat och det är en verkligen god trend, men flera respondenter än tidigare tog däremot upp barnens välbefinnande som något oroväckande. Under medborgarpulsens ett år långa historia har man också följt upp förtroendet för myndighetsverksamheten och hur nöjd man är med kommunikationen. ”Nu sade bara under hälften av respondenterna att de var nöjda med kommunikationen, på något sätt måste vi lyckas rätta till situationen”, konstaterade Wiikinkoski.

Läget i regionen är stabilt, nu planeras kontrollerad återgång till det ”nya normala”

Beredskapskommitténs deltagare konstaterade att också säkerhetsläget vid sidan om det goda covid-19-läget är gott för närvarande.

Stiften och församlingarna planerar redan sommarens skriftskolor och gällande dem kommer man att agera enligt läget, anvisningarna och föreläggandena. Försvarsmakten poängterade i sitt anförande arméns aktiva och målmedvetna rutiner för att trygga personalens och beväringarnas hälsosäkerhet. Därför är läget just nu relativt stabilt med tanke på covid-19, även om man inte helt har lyckats undvika smittor.

Beredskapskommittén poängterar liksom regionförvaltningsverket att alla invånare i regionen längs med våren genom sitt agerande kan medverka till att smittläget verkligen fås under kontroll på bästa möjliga sätt.

Beredskapskommittén konstaterar att myndigheternas prestationsförmåga för närvarande är god och att praktiska exitplaner redan skapas på olika myndighetsnivåer för att det ska vara möjligt att på ett så hälsosäkert sätt som möjligt avveckla begränsningarna.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Finland fixar det är en helhet som samordnas av Statsrådets kansli 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum