Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för december: Vintern kom tidigt (Landskapen i Österbotten)

Dela

Vintern kom redan i december och med den hård köld och rikliga snöfall. Som en följd av vintervädret förekom det en del problem med kravis i vattendragen. Vattenföringen i vattendragen var dock lägre än genomsnittet och kvalitetsproblemen lättade. Grundvattennivåerna började sjunka, vilket är typiskt för vinterhalvåret.

Den stränga kölden gjorde att det bildades kravis bland annat i Perho å.
Den stränga kölden gjorde att det bildades kravis bland annat i Perho å.

Kravisproblem och låg vattenföring på grund av kölden

Den stränga kölden i början av december ledde till problem med kravis särskilt vid forsarna i Esse å i Pedersöre. Kravisen gjorde att vattenståndet steg bl.a. i Lappfors. För att underlätta situationen minskades avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån. I Ytteresse användes grävmaskin för att få bort kravis som höll på att dämma upp ån i ett forsområde. På grund av kravisläget minskades avtappningen också bl.a. från Kuorasjärvi i Nurmo och från Seinäjärvi i Seinäjoki. Kravisproblem förekom också i vattendrag som inte regleras, bland annat i Kronoby å och i Lestijoki.

Kring medlet av december avtog kölden och avtappningen i Esse å kunde ökas. Till julveckan minskades avtappningen i Esse å igen med flera kubik på grund av kölden. Under årets sista vecka kunde man återigen öka avtappningen i Esse å.

På grund av kölden har vattenföringen i de österbottniska vattendragen varit lägre än genomsnittet för december. I Skatila i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i december 2021 i genomsnitt 13 m3/s, medan genomsnittet för december under perioden 1911–2021 är 40 m3/s. I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen i december 2021 i genomsnitt 18 m3/s, medan genomsnittet för december under perioden 1931–2021 är 34 m3/s. I Kaitfors i nedre loppet av Perho å var vattenföringen i december 2021 i genomsnitt 12 m3/s, medan genomsnittet för december under perioden 1983–2021 är 23 m3/s.

Vattenståndet i de reglerade sjöarna och i de konstgjorda sjöarna låg nära eller något under genomsnittet för december.

Inga försurningsproblem noterades

Den låga vattenföringen märktes även på åarnas vattenkvalitet. Inga försurningsproblem noterades i december. Också sediment- och näringsämneshalterna var relativt låga. Att vintern kom tidigt i jämförelse med tidigare år och att vattendragen därför frusit till tidigare kan senare under vintern komma att synas bl.a. i form av syrebrist i små sjöar.

Grundvattennivåerna sjunker

Grundvattenståndet har börjat sjunka från början av månaden. Under vintern är det typiskt att grundvattennivåerna sjunker, eftersom nederbörden i huvudsak kommer i form av snö och tjälen förhindrar vatten från att absorberas i jordmånen. I de österbottniska landskapen ligger grundvattennivåerna kring genomsnittet för tidpunkten.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen) (från 10.1.2022)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919 (från 13.1.2022)

Bilder

Den stränga kölden gjorde att det bildades kravis bland annat i Perho å.
Den stränga kölden gjorde att det bildades kravis bland annat i Perho å.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sekä ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Ismo Tiainen vierailivat Vaasassa18.8.2022 16:16:50 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sekä ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Ismo Tiainen vierailivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vaasan toimipaikassa tiistaina 16.8.2022. Tapaamiseen osallistuivat ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntyksen lisäksi vastuualueen johtoryhmä sekä Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen besökte Vasa18.8.2022 16:16:49 EEST | Tiedote

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen gjorde ett besök till NTM-centralen i Södra Österbottens kontor i Vasa i tisdags (16.8.2022). I mötet deltog Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser samt ansvarsområdets ledningsgrupp och Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum