Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för juli 2021: Juli månad var varm och torr, vilket inverkade på rekreationsbruket i vattendragen (Landskapen i Österbotten)

Dela

I juli regnade det lite och vädret var varmt, vilket har gjort att avdunstningen har ökat och lett till att vattenståndet i sjöar och åar har sjunkit betydligt. Under heta sommardagar motsvarar avdunstningen från sjöarna ungefär en centimeter i dygnet och 20–35 cm i månaden. Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna minskar också genom avtappningen av vatten för att minimivattenföringen i ån nedanför sjön ska kunna bibehållas. Ytvattnet har varit varmare än vanligt, vilket ökar risken för fiskdöd och luktolägenheter.

Många sjöar nära regleringens nedre gräns och vattenföringen i åarna mycket låg

Vattenståndet i sjöarna i de österbottniska landskapen har sjunkit till t.o.m. exceptionellt låga nivåer. Till exempel låg vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Pitkämö och Hirvijärvi 40 cm lägre än vanligt under sista veckan i juli och i Patana konstgjorda sjö 55 cm lägre än vanligt. I sjöarna i Nurmonjoki ås källflöden var vattenståndet ca 15–20 cm lägre än vanligt för tidpunkten. Även tidigare år har det förekommit perioder med torka: under de senaste fyra åren har somrarna varit exceptionellt torra och gjort att vattenståndet i sjöarna har sjunkit. Också i juli 2018 var vattenståndet lågt i de österbottniska sjöarna, i flera sjöar till och med lägre än nu.

Många av de reglerade sjöarna var nära nedre gränsen för regleringen i juli.Till exempel under sista veckan av juli låg vattenståndet i Kyrkösjärvi och Kuorasjärvi bara några centimeter från sommarens nedre gräns och i Kalajärvi och Alajärvi sjönk vattenståndet till nedre gränsen. Vattenståndet i Alajärvi har aldrig tidigare under den 40 år långa mäthistorien varit så här lågt den här tiden på sommaren. Då vattenståndet är lågt, försvåras bl.a. rekreationsbruket i vattendragen och sjötrafiken.

Vattenföringen i åarna var låg under hela juli månad. I Närpes å var vattenföringen i genomsnitt 0,7 m3/s (genomsnittlig vattenföring åren 2000–2021: 2,7 m3/s) och vattnet kom i huvudsak från avtappningen från den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi.I Lappfjärds å och Storå inverkar grundvattnet på vattenföringen, som var 2 m3/s. I Skatila i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen dryga 5 m3/s (genomsnittlig vattenföring åren 2000–2021 ca 19 m3/s), i Keppo i Lappo å ca 3 m3/s och i Tunkkari i Perho å ca 4 m3/s.

Varmt vatten ledde till ökad algförekomst, fiskdöd och luktolägenheter

I de österbottniska vattendragen var ytvattentemperaturen i juli i huvudsak över 20 grader och tidvis till och med närmare 25 grader. Vattnet i åarna och sjöarna var alltså betydligt varmare än genomsnittligt. Varmt vatten ökar dock risken för fiskdöd och luktolägenheter från vattnet. NTM-centralen har mottagit anmälningar om luktolägenheter från bl.a. Perho ås område och om två fall av fiskdöd.I slutet av juli hittades i Iso Haapajärvi i Etseri döda fiskyngel, främst löjor och mörtar. I mitten av juli observerades döda gersar i Lappajärvi. Då vattentemperaturen stiger, försämras syresituationen i sjön och det anstränger fiskarnas fysiologi, vilket har lett till att de sannolikt svagaste individerna har dött.

Värmeböljan i början av juli gjorde att förekomsten av blågröna alger blev rikligare och algförekomsterna började observeras några veckor tidigare än brukligt. Blågröna alger eller s.k. cyanobakterier trivs särskilt i näringsrikt, varmt vatten. I insjövattnen observerades blågröna alger bl.a. i Ähtärinjärvi, Kuortaneenjärvi och Evijärvi.Längs kusten gjordes observationer av blågröna alger i juli bl.a. vid Tankar i Karleby, vid Storbådan i Vörå, utanför Bergö i Malax och utanför Kaskö. Vattenkvaliteten i sjöarna och åarna har varit tämligen vanlig för tidpunkten. Eftersom nederbörden har varit liten, har belastningen från tillrinningsområdena varit liten. Samtidigt försämras dock vattnens status av att vattenmängden är liten, särskilt i små vattendrag, där vattenutbytet minskar och syreproblemen ökar.

Ostabilt väder och lägre ytvattentemperaturer i slutet av juli har gjort att observationerna av blågröna alger har minskat. Det blåsiga vädret får större algförekomster att spridas ut och blandas med vattenmassan och då blir algerna svårare att märka. 

Grundvattensituationen är i huvudsak nästan normal

De varma och torra veckorna har gjort att grundvattennivån har sjunkit. Under försommaren var grundvattennivåerna högre än genomsnittet och tack vare det har grundvattensituationen hållits nära normala nivåer trots värmeböljan. Grundvattennivåerna är genomsnittliga för tidpunkten eller högst 0,5 m under genomsnittet. Ställvis kan avvikelsen från genomsnittet vara större. Grundvattennivåerna fortsätter att sjunka fram till september, om det inte kommer rikligt med nederbörd.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926 (reglering och vattenföring, t.o.m. 6.8.2021)
Vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668 (grundvatten, fr.o.m. 9.8.2021)
Vattenvårdsgruppens gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861 (fr.o.m. 9.8.2021)

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)16.9.2021 10:36:04 EEST | Tiedote

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vaasan akkumateriaalitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)16.9.2021 10:36:03 EEST | Tiedote

Johnson Matthey suunnittelee katodimateriaalitehdasta Vaasan Laajametsän suurteollisuusalueelle. Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali, markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Meneillään olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa.

Työstä hyvinvointia ja kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle -hanke on käynnistynyt13.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Hanke on osa valtakunnallista TYÖ2030-kehittämisohjelmaa ja sen rahoittaa Työterveyslaitos. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.7.2022. Sen toteuttajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien, Kauppakamarin, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä SEDUn kanssa. Hankkeeseen on nimitetty työelämänvalmentajaksi Ari Koivuniemi.

Program ordnas för hela familjen om vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå (landskapen i Österbotten)10.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Syftet med visionsarbetet är att förbättra områdets dragningskraft och näringar samt att få lokalinvånarna och olika branschaktörer att delta i vården och utvecklingen av det gemensamma vattendraget. Vattenvisionen för samman områdets invånare och olika branschaktörer samt gör det möjligt att skapa en gemensam vision för avrinningsområdet. I anslutning till temat kan man nu besöka den ambulerande fotoutställningen i områdets bibliotek och bege sig ut på äventyr längs vattendragen.

Lapväärtin-Isojoen vesivision tiimoilta järjestetään ohjelmaa koko perheelle (Pohjalaismaakunnat)10.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Visiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Vesivisio tuo yhteen alueen asukkaat ja eri alojen toimijat, sekä mahdollistaa yhteisen vision luomisen vesistöalueelle. Tähän teemaan liittyen on nyt mahdollisuus käydä katsomassa alueen kirjastoissa kiertävää valokuvanäyttelyä sekä lähteä seikkailemaan alueen vesistöjen äärelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum