Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för september 2021: I september låg vattenstånden i sjöarna fortfarande lägre än genomsnittet (landskapen i Österbotten)

Dela

I de österbottniska landskapen har vattenstånden i sjöarna fortfarande legat lägre än normalt i september och vattenföringen i åarna har varit mindre än genomsnittet. I september var nederbörden ganska obetydlig. I vattenreserverna i marken var underskottet på många ställen cirka 20–40 mm i slutet av september.

På bilden strandvy i september.
På bilden strandvy i september.

I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen i genomsnitt bara 3,3 m3/s när det långsiktiga medelvärdet för september är 21 m3/s.I Kyro älvs nedre lopp var vattenföringen i september i genomsnitt 12 m3/s när den har varit i genomsnitt 31 m3/s under observationshistorian.I nedre loppet av Perho å var vattenföringen i september i genomsnitt 7,6 m3/s när genomsnittet för observationshistorian är 15 m3/s i september.I Närpes ås nedre lopp var vattenföringen i september i år i genomsnitt 3,7 m3/s.Värdet ligger ganska nära genomsnittet 4,9 m3/s för september under hela observationshistorian.

I september var vattenstånden i de reglerade sjöarna och konstgjorda sjöarna i regel under den genomsnittliga nivån för tidpunkten, trots att enbart minimivattenföringen enligt regleringstillståndet har avtappats från sjöarna sedan maj.I Perho ås avrinningsområde låg den konstgjorda sjön Patana cirka en meter och den konstgjorda sjön Venetjoki cirka 25 cm under genomsnittet för tidpunkten.I Esse ås avrinningsområde låg vattenståndet i september i Alajärvi cirka 15 cm och i Lappajärvi cirka 10 cm lägre än genomsnittet för tidpunkten.I Lappo ås avrinningsområde låg den konstgjorda sjön Hirvijärvi cirka 40 cm och Kuortaneenjärvi cirka 10 cm samt den konstgjorda sjön Kalajärvi i Kyro älvs avrinningsområde cirka 15 cm lägre än genomsnittet för tidpunkten. 

Vattenkvalitet

Vattnen fortsatte att bli svalare i september.Närsaltshalterna i de största åarna var tämligen låga på grund av den obetydliga närsaltsavrinningen som en följd av obetydliga regnmängder.På motsvarande sätt var närsaltshalterna högre i de åar som är utsatta för avloppsvattenbelastning.I dessa åar höjdes halterna på grund av att avloppsvattnen späds ut dåligt.I de mindre åarna nära kusten var vattnet ställvis mycket mörkt, medan vattnet i de större åarna var klarare.Försurningsläget var typiskt för en regnfattig höst, beroende på vattendrag varierade pH-värdet mellan 6 och 7.Blågröna algblomningar påträffades glest i flera sjöar bland annat i Ähtärinjärvi och i Lappajärvi.I Kvarken påträffades i september vid några tillfällen blågröna alger i några områden.

Grundvattenläget är stabilt

Under september har grundvattenytorna legat på en jämn nivå och huvudsakligen på genomsnittet för tidpunkten.Ställvis ligger grundvattennivåerna fortfarande på en lägre nivå än medelvärdet på grund av att grundvattenreserverna fylls upp långsamt och perioden har varit regnfattig.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

På bilden strandvy i september.
På bilden strandvy i september.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Saukkojärven säännöstelyn muuttamistarvetta kartoitetaan (Etelä-Pohjanmaa)12.10.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Alavudella sijaitseva Saukkojärvi kuuluu Nurmonjoen latvajärviin, joita säännöstellään vuonna 1964 annetulla vesilain mukaisella luvalla. Säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Latvajärvillä on meneillään säännöstelyn tarkistamishanke, jonka tarkoituksena on muuttaa säännöstelylupaa vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita ja muuttuneita ilmasto-olosuhteita.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum