Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för september: Vattenståndet steg efter regnen, som ställvis gjorde vattnet i åarna grumligt

Dela

I september var nederbörden i NTM-centralen i Södra Österbottens område ställvis mycket stor och regnen kraftiga. Som en följd av nederbörden steg vattenståndet i vattendragen, men verkningarna av den torra våren och sommaren syns fortsättningsvis i åarna och sjöarna. De kraftiga regnen har gjort att vattnet i åarna tidvis har varit tämligen grumligt. Grundvattennivåerna har börjat stiga.

I september regnade det mest i Perho ås avrinningsområde

Fram till medlet av september låg vattenståndet i sjöarna i de österbottniska landskapen fortsättningsvis tydligt lägre än genomsnittet för tidpunkten. Det var väldigt många som tog kontakt med frågor om det exceptionellt låga vattenståndet i såväl reglerade som oreglerade sjöar.Tack vare nederbörden under senare delen av september månad ökade vattenföringen och vattenståndet steg efter en lång torrperiod, trots att största delen av regnet absorberades i den torra marken.Ställvis regnade det ändå så pass att vattenståndet i sjöarna steg till nivåer som motsvarar närapå vanliga nivåer för september månad.

Mest regnade det i Perho ås avrinningsområde i Mellersta Österbotten.I september uppgick nederbörden i Kaustby till över 100 mm, vilket är ungefär dubbelt mer än den genomsnittliga nederbörden i september.I nedre loppet av Perho å i Kaitfors var vattenföringen fram till mitten av september endast ca 3 m3/s.Efter regnen steg vattenföringen så att den 18 september var 32 m3/s.I de konstgjorda sjöarna Venetjoki och Vissavesi steg vattenståndet så att det låg högre än genomsnittet för tidpunkten.I den konstgjorda sjön Patana steg vattenståndet med 20 cm, men sjön ligger ändå nästan en halv meter under genomsnittet för tidpunkten.

I Esse å steg vattenståndet i Lappajärvi med 8 cm efter regnet, vilket innebar att sjön nådde nedre delen av målzonen för regleringen.Målzonen i regleringstillståndet sjunker i sakta mak från september fram till våren, för att det på våren ska finnas plats för smältvatten i sjön.I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen under början av månaden endast 3 m3/s.Efter mitten av september ökade vattenföringen och var som störst 31 m3/s i slutet av september.Vattenståndet i Kuortaneenjärvi, Varpula konstgjorda sjö och flera andra sjöar steg så att sjöarna låg nära vanliga nivåer.Vattenståndet i Hirvijärvi konstgjorda sjö steg ca 10 cm, men sjön ligger fortfarande ungefär en halv meter under genomsnittet för tidpunkten.

I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen under början av september endast ca 6 m3/s.I slutet av månaden var vattenföringen som störst 78 m3/s.Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi steg ca 10 cm.Kalajärvi ligger fortsättningsvis ca 20 cm och Kyrkösjärvi ca 10 cm under genomsnittet för tidpunkten.

I Närpes å var vattenföringen i början av september mindre än en kubik i sekunden.Efter regnet i mitten av september var vattenföringen som störst 17 m3/s.

Lokala störtregn gjorde vattnet grumligt

Vattnet i åar och sjöar har på många ställen haft tämligen dålig kvalitet.Näringshalterna har i huvudsak hållit måttlig eller otillfredsställande nivå och i vissa åar har halterna till och med avspeglat dåliga nivåer.Under förhållanden med lågvattenföring betonas å ena sidan avloppsvattnens verkningar på vattenkvaliteten, men å andra sidan har störtregn tidvis lett till att vattnet har varit mycket grumligt på vissa ställen.Vattnet i åarna har därför tidvis varit grumligt och mycket mörkt till färgen.I grundvatteninfluerade åar, såsom Lappfjärds å och Lestijoki å, har vattnet däremot varit avsevärt klarare och näringshalterna mindre.I sjöarna i området har det ännu förekommit cyanobakterier, men mot slutet av månaden har förekomsten avtagit.Försurningsläget i åarna motsvarar i huvudsak typiska sommarförhållanden, där pH-värdet i huvudsak ligger kring 6–7.

Grundvattennivåerna har börjat stiga

Från början av september har grundvattennivåerna börjat stiga.Då höstregnen har kommit efter en torr sommar, har även grundvattenförråden börjat fyllas igen. Samtidigt minskar avdunstningen och den vattenmängd som vegetationen behöver.Vid mätstationerna för grundvatten har en stigande trend kunnat observeras under hela september och nivåerna har ställvis stigit med 10–50 cm.Trots att grundvattennivåerna stiger, ligger de ändå i delar av området ännu lägre än genomsnittet för tidpunkten.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä, Seinäjoki21.10.2020 09:26:47 EESTTiedote

Työt Pelmaan risteyksessä ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Viikon 44 alussa valtatien 18 liikenne käännetään uudelle rakennetulle linjaukselle. Arvioitu ajankohta on 25. ja 26.10.2020 välinen ilta/yö. Ajankohta voi muuttua, mikäli sääolosuhteet eivät ole suotuisat. Samalla myös valtateiden 18 ja 16 risteys muuttuu uuteen rakennettuun paikkaansa. Työkoneita kulkee edelleen liikennöidyillä väylillä ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Työt kohteessa jatkuvat aina marraskuun 2020 loppuun saakka, jolloin urakka on valmis.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum