ELY-keskukset

Vattenväxter undersöks igen i Nylands sjöar

Dela

Sommarens vattenväxtkartläggningar börjar i Nylands sjöar. Kartläggningarna är en del av en mer omfattande uppföljning av vattnens status där man även samlar in information om vattnets kvalitet, fiskar, bottendjur och alg- eller växtplanktonarter.

Vattenväxtkartläggningar
Vattenväxtkartläggningar

Sommarens vattenväxtkartläggningar börjar i Nylands sjöar. Växtligheten undersöks i augusti i Lukträsket i Esbo, Suolikasjärvi i Vichtis, Hepari och Petäjärvi i Kyrkslätt samt Tesväri och Kolmperse-Vähävesi i Lojo. Antalet vattenväxter och deras arter beskriver vilken status sjöarna har.

Kartläggningarna utförs från en båt eller en kanot eller genom att vada med hjälp av en vattenkikare och olika slags krattor. Växtarterna undersöks från stranden mot öppna havet längs raka linjer, så långt det finns växter. Växtligheten bildar zoner där växter med luftskott, flytblad, undervattensblad och bottenblad kan urskiljas.

Under sensommaren är vattenvegetationen som rikligast. Kartläggningarna är en del av en mer omfattande uppföljning av vattnens status där man även samlar in information om vattnets kvalitet, fiskar, bottendjur och alg- eller växtplanktonarter.

Kartläggningarna av växtligheten sommaren 2021 genomförs av Biologibyrån Jari Venetvaara Ky. Arbetet beställs av NTM-centralen i Nyland. En rapport om resultaten av kartläggningarna utarbetas under den kommande vintern. Rapporten finns tillgänglig vid NTM-centralen i Nyland när den är klar.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter:

• Jari Venetvaara, Biologibyrå Jari Venetvaara Ky, tfn 040514 5359

• Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 431

Bilder

Vattenväxtkartläggningar
Vattenväxtkartläggningar
Ladda ned bild
Näckrosor
Näckrosor
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Pilotprojekt ger nya tjänster till arbetsgivare i omställningssituationer20.9.2021 09:40:00 EEST | Tiedote

Omställningsskyddet är samverkan i personalminskningssituationer och service som TE-byråerna bjuder på som har som mål att underlätta sysselsättning för personer som förlorar sina jobb. I omställningsskyddets regionala pilotprojekt utvecklas nya tjänster som förutser omställningssituationer för arbetsgivare. Genom att förutse omställningssituationer och med rätt stödåtgärder vill man undvika personalminskningssituationer och minimera följderna av dessa.

Piloteilla uusia palveluja työnantajien muutostilanteisiin20.9.2021 09:40:00 EEST | Tiedote

Muutosturva on vähentämistilanteiden yhteistoimintaa ja TE-toimistojen palvelua, jolla pyritään helpottamaan työnsä menettävien henkilöiden työllistymistä. Muutosturvan alueellisissa piloteissa kehitetään työnantajille muutostilanteita ennakoivia uusia palveluja. Muutostilanteiden ennakoinnilla ja oikeilla tukitoimilla pyritään välttämään henkilöstön vähennystilanteita ja minimoimaan niiden vaikutuksia.

Uusi jokihelmisimpukkaan keskittyvä LIFE-hanke alkaa: Satakunnassa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa ja elinympäristöjä (Varsinais-Suomi, Satakunta)16.9.2021 11:22:35 EEST | Tiedote

Euroopan komissio myönsi noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osuus rahoituksesta on n. 840 tuhatta euroa. Hankkeen kansallinen rahoitus Lounais-Suomessa koostuu suurelta osin Helmi-ohjelman rahoituksesta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kannattaa Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n ehdottamaa tutkimushanketta lannan peltolevityksen bakteerikuormituksesta (Varsinais-Suomi, Satakunta)14.9.2021 15:56:44 EEST | Tiedote

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n 4.9.2021 tekemässä toimenpidehakemuksessa on pyydetty selvittämään Eurajoen elokuussa 2021 tapahtunutta bakteerikuormitusta sekä ehdotettu tutkimushanketta ja nitraattiasetuksen uudistamista. Eurajoen elokuun bakteerilöydösten syynä arveltiin aiemmin olevan peltojen keväiset lannanlevitykset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum