Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesiensuojelun avustushaut avautuvat pian - oletko valmis?

Jaa

Vesien hyvän tilan saavuttaminen voi edellyttää järvissä, virtavesissä, rannikolla ja niiden valuma-alueella sekä pohjavesialueilla erilaisia toimia. Ne voivat olla kuormituksen vähentämistä, vesien kunnostus- ja hoitotoimia sekä pohjavesien suojelutoimia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia vesien tilaa parantaville hankkeille. Nyt on oikea aika pyytää neuvoja hankkeen suunnitteluun!

Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.
Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.

Pohjois-Pohjanmaalla vesistöjen kunnostustoiminta on hyvin aktiivista. Esimerkiksi kunnat, erilaiset yhdistykset, osakaskunnat, kyläyhteisöt sekä tutkimus- ja oppilaitokset hallinnoivat hankkeita ja toteuttavat käytännön vesiensuojelutyötä. Uusille toimijoille on kuitenkin aina tilaa. Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla vesistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa, tarvetta etenkin vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen ja elinympäristöjen kunnostukseen on yhä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustukset vesien tilaa parantaville hankkeille ovat haettavissa ELY-keskuksesta vuosittain syksyisin. Pääsääntöisesti avustus kattaa puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan omarahoituksen ja ulkopuolisen rahoituksen lisäksi myös talkootyötä voidaan käyttää hankkeen omarahoituksessa.

- Ennen hankehakemuksen lähettämistä olisi hyvä olla yhteydessä suoraan ELY-keskukseen. Voimme antaa opastusta siitä, millaisiin hankkeisiin avustusta voidaan myöntää ja neuvoa hankkeen suunnittelussa. Lisäksi voimme usein vinkata myös hankkeelle sopivia yhteistyökumppaneita, kertoo ympäristöasiantuntija Jaana Rääpysjärvi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Yhteistyöllä tehoa vesistökunnostushankkeisiin

Vesistöjen kunnostusavustukset on suunnattu ensisijaisesti hankkeisiin, joiden kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi jokien ja purojen virtapaikkojen ennallistamiseen tai vedenlaatua parantavien toimien suunnitteluun ja toteutukseen vesistössä ja valuma-alueella. Myös alueellisten asiantuntijaverkostojen toimintaa voidaan tukea osana konkreettisia kunnostustoimia.

Avustettavissa hankkeissa etusijalla ovat sellaiset laajat hankekokonaisuudet, joissa yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. Yhteistyössä hankkeen suunnittelu, rahoitus, lupaprosessit, virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen sujuvat yleensä jouhevasti. Pohjois-Pohjanmaalla vesienhoitoon ja -kunnostuksiin liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa edistää esimerkiksi kaikille avoin VYYHTI-verkosto, joka toimii osana ProAgria Oulun toteuttamaa VENE-hanketta.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksilla vauhditetaan uusia kokeiluja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksia. Avustusten tavoitteena on edistää monitavoitteista valuma-alueiden vesitalouden hallintaa, jolla parannetaan vesien tilaa, vahvistetaan muuttuviin sää- ja vesioloihin sopeutumista ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi viime syksyn avustushaussa useita vesienhallinta-teeman hankkeita. Iin Micropolis Oy:n vetämässä Ojasta allikkoon -hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, reunoilta ojitettuja aapasoita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita.

- Kuivuneita suoalueita voidaan käyttää pintavalutuskenttinä ojitusvesille, mikä estäisi kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista alapuoliseen vesistöön. Potentiaalisia vesiensuojelukohteita tutkitaan maastossa jo elokuun aikana yhdessä maanomistajien kanssa. Maanomistajia myös rohkaistaan tarjoamaan maitaan käytännön toteutuksiin tähtääviin hankkeisiin, kertoo hankkeen koordinaattori Lauri Rantala.

Syksyn 2021 avustushaussa ovat haettavana avustukset vesistökunnostuksiin ja alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistamiseen, maa- ja metsätalouden vesienhallintaan, pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen sekä kaupunkivesien osalta viemäriylivuotojen hallintaan. Haku on avoinna loka-marraskuussa 2021.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesistökunnostukset:
Jaana Rääpysjärvi, ympäristöasiantuntija, p. 0295 038 055.
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta:
Anne-Mari Rytkönen, johtava vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 083

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hanna Hentilä, ylitarkastaja, p. 0295 016 312

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kuvat

Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.
Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskukselta rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille 7,6 milj. euroa23.9.2021 12:56:49 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi touko-elokuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaalle yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 7 662 311 euroa. Tukea myönnettiin mm. seuraaville yrityksille: Vuokila Wood Oy:n strategia on kehittää ja tuottaa innovatiivisia puutuotteita ekologiseen rakentamiseen. Puu on kierrätettävä materiaali ja edistää vähähiilisyyttä. Jalostustehdas on kasvanut voimakkaasti toiminnaltaan neljän vuoden aikana ja rajoittavana tekijänä jalostusmäärien lisäämiseen on sahausosaston kapasiteetin riittämättömyys. Teknologisella uudistuksella ja digitalisaatiota hyödyntäen saadaan pohjois-pohjanmaalaisesta puuraaka-aineesta rakennuskomponentteja ja asennusvalmiita pintakäsiteltyjä kilpailukykyisiä tuotteita kasvavaan puurakentamisen kotimaan- ja vientimarkkinaan. Tevo Oy kehittää prototyypin uudentyyppisestä Hugger-murskaimesta, jota voidaan käyttää mm. kaivosteollisuuden prosesseissa. Siklaelementit Oy aloittaa uuden tuotannon Siikalatvalle rakennetussa tilaelementtit

Hituran kaivoksen 2. vaiheen sulkemisurakka valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)16.9.2021 16:01:54 EEST | Tiedote

Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkeminen on ottanut merkittävän askeleen, kun kaivoksen sulkemisen 2. vaiheen urakka on saatu päätökseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hoitanut Hituran kaivoksen sulkemista kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy:n mentyä konkurssiin vuonna 2015. Sulkemistyöt on tehty kaivosyhtiölle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Hituran sulkeminen on tähän mennessä maksanut yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa. Pääosa sulkemisen rahoituksesta on tullut ympäristöministeriöstä.

Pyhäjoelle hieno maankohoamisrannikon metsien luonnonsuojelualue (Pohjois-Pohjanmaa)8.9.2021 12:53:07 EEST | Tiedote

Pyhäjoen Pohjankylän osakaskunta ja Pyhäjoen seurakunta ovat hakeneet omistamilleen alueilleen luonnonsuojelualueiden perustamista. ELY-keskus perusti alueet päätöksillään 31.8.2021 osaksi METSO-ohjelmaa Isorannan luonnonsuojelualueen ja Syölätin luonnon-suojelualueen. Alueet liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä noin 78 hehtaarin suojelualueen. Lisäksi alueen pohjoispuolella on Natura 2000 -verkostoon kuuluva yli 270 hehtaarin suuruinen Parhalahti-Syölätinlahti-Heinikarinlammen luonnonsuojelualue. Alueet muodostavat merkittävän maankohoamisrannikon suojelukohteen. ELY-keskuksen päätöksissä alueille on asetettu rauhoitusmääräykset, joiden mukaan metsänhakkuu on kielletty, mutta mm. marjojen ja sienten poiminta ovat edelleen sallittuja. Maanomistajat päättävät edelleen alueen metsästyskäytännöistä. Alueille ei ole muita liikkumisrajoituksia kuin moottoriajoneuvojen käyttökielto maastossa sulan maan aikana. Maankohoamisrannikko on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ilmiö, jota ta

Kiiminkijoen ylittävän Aution sillan korjaus alkaa Alakylässä31.8.2021 09:41:51 EEST | Tiedote

Takalontiellä (mt 18731) sijaitsevan Aution sillan korjaustyöt alkavat 4.10 2021. Korjaustyöt sisältävät sillan puukannen uusimisen ja päällystyksen. Sillan puukannen uusimistöiden aikana silta on suljettu ajoneuvoliikenteeltä 11.10.-7.11.2021. Kevyen liikenteen kulku sillan yli säilyy töiden ajan. Töiden on määrä valmistua 3.12.2021 mennessä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsi-jana Skarta Finland Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne (fintraffic.fi)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme