Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesiensuojelun avustushaut avautuvat pian - oletko valmis?

Jaa

Vesien hyvän tilan saavuttaminen voi edellyttää järvissä, virtavesissä, rannikolla ja niiden valuma-alueella sekä pohjavesialueilla erilaisia toimia. Ne voivat olla kuormituksen vähentämistä, vesien kunnostus- ja hoitotoimia sekä pohjavesien suojelutoimia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia vesien tilaa parantaville hankkeille. Nyt on oikea aika pyytää neuvoja hankkeen suunnitteluun!

Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.
Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.

Pohjois-Pohjanmaalla vesistöjen kunnostustoiminta on hyvin aktiivista. Esimerkiksi kunnat, erilaiset yhdistykset, osakaskunnat, kyläyhteisöt sekä tutkimus- ja oppilaitokset hallinnoivat hankkeita ja toteuttavat käytännön vesiensuojelutyötä. Uusille toimijoille on kuitenkin aina tilaa. Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla vesistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa, tarvetta etenkin vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen ja elinympäristöjen kunnostukseen on yhä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustukset vesien tilaa parantaville hankkeille ovat haettavissa ELY-keskuksesta vuosittain syksyisin. Pääsääntöisesti avustus kattaa puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan omarahoituksen ja ulkopuolisen rahoituksen lisäksi myös talkootyötä voidaan käyttää hankkeen omarahoituksessa.

- Ennen hankehakemuksen lähettämistä olisi hyvä olla yhteydessä suoraan ELY-keskukseen. Voimme antaa opastusta siitä, millaisiin hankkeisiin avustusta voidaan myöntää ja neuvoa hankkeen suunnittelussa. Lisäksi voimme usein vinkata myös hankkeelle sopivia yhteistyökumppaneita, kertoo ympäristöasiantuntija Jaana Rääpysjärvi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Yhteistyöllä tehoa vesistökunnostushankkeisiin

Vesistöjen kunnostusavustukset on suunnattu ensisijaisesti hankkeisiin, joiden kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi jokien ja purojen virtapaikkojen ennallistamiseen tai vedenlaatua parantavien toimien suunnitteluun ja toteutukseen vesistössä ja valuma-alueella. Myös alueellisten asiantuntijaverkostojen toimintaa voidaan tukea osana konkreettisia kunnostustoimia.

Avustettavissa hankkeissa etusijalla ovat sellaiset laajat hankekokonaisuudet, joissa yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. Yhteistyössä hankkeen suunnittelu, rahoitus, lupaprosessit, virkistys- ja luontoarvojen huomioiminen sujuvat yleensä jouhevasti. Pohjois-Pohjanmaalla vesienhoitoon ja -kunnostuksiin liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa edistää esimerkiksi kaikille avoin VYYHTI-verkosto, joka toimii osana ProAgria Oulun toteuttamaa VENE-hanketta.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksilla vauhditetaan uusia kokeiluja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksia. Avustusten tavoitteena on edistää monitavoitteista valuma-alueiden vesitalouden hallintaa, jolla parannetaan vesien tilaa, vahvistetaan muuttuviin sää- ja vesioloihin sopeutumista ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi viime syksyn avustushaussa useita vesienhallinta-teeman hankkeita. Iin Micropolis Oy:n vetämässä Ojasta allikkoon -hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia metsäojitettuja soita, reunoilta ojitettuja aapasoita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita.

- Kuivuneita suoalueita voidaan käyttää pintavalutuskenttinä ojitusvesille, mikä estäisi kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista alapuoliseen vesistöön. Potentiaalisia vesiensuojelukohteita tutkitaan maastossa jo elokuun aikana yhdessä maanomistajien kanssa. Maanomistajia myös rohkaistaan tarjoamaan maitaan käytännön toteutuksiin tähtääviin hankkeisiin, kertoo hankkeen koordinaattori Lauri Rantala.

Syksyn 2021 avustushaussa ovat haettavana avustukset vesistökunnostuksiin ja alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistamiseen, maa- ja metsätalouden vesienhallintaan, pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan ja päivittämiseen sekä kaupunkivesien osalta viemäriylivuotojen hallintaan. Haku on avoinna loka-marraskuussa 2021.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesistökunnostukset:
Jaana Rääpysjärvi, ympäristöasiantuntija, p. 0295 038 055.
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta:
Anne-Mari Rytkönen, johtava vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 083

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hanna Hentilä, ylitarkastaja, p. 0295 016 312

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kuvat

Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.
Alkukesän kuva Liminkaojalta, jonka valuma-alueella on toteutettu Liminkajärven virkistyskäyttö- ja lintuvesikunnostus ja Polusjärven kunnostus. Kuva: Jaana Rääpysjärvi.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömyyden lasku hidastunut, mutta pitkäaikaistyöttömiä aiempaa vähemmän Pohjois-Pohjanmaalla23.11.2021 08:03:00 EET | Tiedote

Työttömyys laskee Pohjois-Pohjanmaalla, mutta syksyllä muutosvauhti on hidastunut ja lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli jopa hieman enemmän (+ 100) kuin syyskuussa. Positiivinen viesti kuitenkin on, että pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän yli vuoden työttömänä olleiden määrässä. Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 18 700 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 5 500 vähemmän kuin tämän vuoden tammikuussa ja 2 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 400 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin syyskuun lopussa. Vuoden takaisesta lomautettujen määrä oli vähentynyt 1 400 hengellä.

Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista9.11.2021 14:34:22 EET | Tiedote

Oulun alueella valmistui vuosina 2016 - 2018 kolme merkittävää liikennehanketta: valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie - Heikkilänkangas Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli) Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus - Kiulukangas. Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasivat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden liikennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululaisten ja lähiseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä. Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta näillä liikenneyhteyksillä. Kysely on avoinna 8. - 21.11.2021. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kerättävät tie

Oulujokivarren joukkoliikenteen kehittämistä koskeva asiakaskysely käynnistyy4.11.2021 10:20:58 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelun. Osana suunnittelua toteutetaan kysely, jonka tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen joukkoliikenteen nykytilaan ja kartoittaa kehittämistarpeita esimerkiksi vuorotarjontaan. Kysely koskee kuntien välistä linja-autoliikennettä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan välillä sekä liikennettä Vaalasta ja Utajärveltä Ouluun ja takaisin. Lisäksi kyselyssä voi vastata Oulun ja Kajaanin välistä liikennettä koskeviin kysymyksiin.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tiesuunnitelma, Ii4.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välillä Asemakylä – Paasonperä. Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittelytilaisuus pidetään 10.11.2021 klo 17.00 – 18.30 Valtarin koululla osoitteessa Koulutie 2, Ii. Suunnittelualue sijoittuu noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan keskustaan. Tiesuunnitelman toimenpiteitä: - pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie) - tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia Tiesuunnitelma valmistuu joulukuu

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt ovat valmistuneet2.11.2021 13:47:38 EET | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyihin sisältyvät rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulussa. Kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt on poistettu käytöstä ja uudet väylät avattu liikenteelle. Hankkeen toteuttamiseksi saatiin EAKR-rahoitusta, josta kertova tiedotuskyltti on pystytetty Yhdyskulman nurkalle. Kuusamon kaupunki ja ELY-keskus kiittävät hankkeen vaikutusalueella olevia kiinteistöjä ja tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä, joka mahdollisti hankkeen turvallisen toteuttamisen vaativassa kaupunkiympäristössä. Urakkaan sisältyi maanteiden 18857 (Kitkantie ja Ouluntaival) ja 18856 (Kitronintie) parantaminen yhteensä noin 2,5 km matkalta. Lisäksi urakkaan sisältyi maanteihin liittyvien kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät olivat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Urakan yhteydessä toteutettiin myös Kuusamon EVO:n vesihuolto- sekä kaukolämpötöitä.

Valtatien 4 kehittämisselvitys välille Haurukylä - Haaransilta on valmistunut1.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Esiselvitys valtatien 4 kehittämisestä Haurukylän ja Haaransillan välillä on valmistunut. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Valtatien 4 kehittämisen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu selvitys Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta, jossa on määritetty koko yhteysvälille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T -ydinverkkokäytävän ja pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Nyt valmistuneen kehittämisselvityksen tavoitteena oli selvittää, millaisin toimenpitein ja vaikutuksin valtatielle 4 asetettu palvelutaso on mahdollista saavuttaa Haurukylän ja Haaransillan välisellä noin 10 kilometrin pituisella tieosuudella parantamalla valtatietä 4 nykyisessä maastokäytävässä. Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellytt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme